Nieuws Ziek
10 september 2021

deel

Uitkeringen verhoogd vanaf 1 september 2021

Sinds 1 september 2021 zijn de sociale uitkeringen gestegen met 2%. Dat gebeurt naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex.

Naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex zijn de sociale uitkeringen gestegen met 2%.

Het gaat om uitkeringen voor:

  • Arbeidsongeschiktheid
  • Invaliditeit
  • Uitkeringen toegekend in het kader van de bescherming van het moederschap: zwangerschap, werkverwijdering, geboorteverlof, adoptie-en pleegouder

Een verhoging (indexering) van de sociale toeslagen vindt plaats wanneer de gezondheidsindex (een indicator die wordt gebruikt om lonen en huur te verhogen) hoger ligt dan de spilindex (een indicator die wordt gebruikt voor sociale uitkeringen) om ervoor te zorgen dat er een aanpassing is aan de kosten van levensonderhoud.

De vorige indexatie dateerde van 1 maart 2020.

 

Lees ook

30 september 2021

Luchtverontreiniging leidt tot meer arbeidsongeschiktheid

Als luchtconcentraties van zwarte koolstof, stikstofdioxide en ozon pieken, hebben mensen met chronische aandoeningen meer geneeskundige verzorging nodig. En ook het aantal mensen dat arbeidsongeschikt wordt verklaard, neemt dan toe. Dat blijkt uit de laatste studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen in samenwerking met de KU Leuven.