Nieuws Ziek
29 oktober 2020

deel

Tijdelijke aanvullende uitkering voor samenwonende zelfstandigen

Als je als zelfstandige ziek bent geworden in de periode van de coronapandemie wordt er een tijdelijke aanvullende crisisuitkering voorzien die afgestemd is op het crisisoverbruggingsrecht.
Tijdelijke aanvullende uitkering voor samenwonende zelfstandigen

Er wordt voorzien in een tijdelijke aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikte erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten. Dat staat in het koninklijk besluit dat gepubliceerd werd op 23 september 2020.

Voor wie?

1. De samenwonende gerechtigde zonder gezinslast in arbeidsongeschiktheid vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 maart 2021.

 Voorwaarden:

 • Zelfstandigen en meewerkende echtgenoten die aan het sociaal statuut van de zelfstandigen onderworpen zijn en een recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen kunnen openen.
 • De begindatum van de arbeidsongeschiktheid is vanaf 01/03/2020 tot en met 31/3/2021
 • De gerechtigde heeft de hoedanigheid van samenwonende gerechtigde zonder gezinslast en ontvangt dus een primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering van 38,10 euro.
 • De aanvullende crisisuitkering mag niet toegekend worden aan de zelfstandigen die ten vroegste vanaf 1 maart 2021 (tot en met 31 maart 2021) in invaliditeit treden. De maatregel is dus enkel van toepassing voor deze categorie voor het eerste jaar arbeidsongeschiktheid.

2. De samenwonende gerechtigde zonder gezinslast die ten vroegste vanaf 1 maart 2020 de toegelaten activiteit voor minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen heeft moeten stopzetten.

Voorwaarden:

 • De gerechtigde heeft de toegelaten activiteit verricht op grond van artikel 23 of artikel 23bis van het K.B. van 20 juli 1971 ten vroegste vanaf 1 maart 2020 tot en met 31/3/2021 gedurende minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen stopgezet.
 • De gerechtigde heeft de hoedanigheid van samenwonende gerechtigde zonder gezinslast.

Bedrag

Het dagbedrag van de aanvullende crisisuitkering is het verschil tussen het in werkdagen gewaardeerde crisisoverbruggingsrecht zonder gezinslast (1291,69 euro/26 = 49,68 euro) en het forfaitair bedrag van de arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkering.

Het dagbedrag van de aanvullende crisisuitkering is dus gelijk aan:

 • Primaire arbeidsongeschiktheid: 49,68 – 38,10 = 11,58 euro
 • Invaliditeit zonder stopzetting bedrijf: 49,68 – 38,10 = 11,58 euro
 • Invaliditeit met stopzetting bedrijf: 49,68 – 42,60 = 7,08 euro

Kenmerken van de aanvullende crisisuitkering

 • Het is belastbaar in de personenbelasting. De bedragen zullen vermeld worden op de fiscale fiches voor het inkomstenjaar 2020.
 • Het is onderworpen aan een vaste bedrijfsvoorheffing van 11,11%.
 • Het wordt beschouwd als geneutraliseerde inkomsten voor de controle op de gezinssituatie. Het bedrag van de aanvullende uitkeringen mag m.a.w. buiten beschouwing gelaten worden voor de bepaling van de gezinslast.
 • Het moet desgevallend verminderd worden in toepassing van sancties, verminderingen of anticumulregels.

Uitbetaling

Het koninklijk besluit werd gepubliceerd op 23 september 2020. De betaling zal in principe ten laatste op 1 januari 2021 plaatsvinden.

Arbeidsongeschikt? Regel je aangifte online.

Omwille van de crisis door het coronavirus, kun je je attest van arbeidsongeschiktheid TIJDELIJK digitaal bezorgen aan je ziekenfonds. Zo ga je te werk.

Artikel tags:

Lees ook

13 juli 2021

Snelle antigentests kunnen voortaan worden uitgevoerd bij de apotheker

Je wilt op reis of naar een festival gaan, maar je bent niet gevaccineerd en hebt nog niet de gelegenheid gehad om een van de twee gratis PCR-tests te laten uitvoeren? Sinds 12 juli heb je de mogelijkheid om een snelle antigentest te laten uitvoeren in een van de meer dan 1.000 apotheken in België. Hieronder vind je alle informatie. 

Wat is MS?

Heb je zelf onlangs de diagnose MS (multiple sclerose) gekregen? Of heeft iemand in jouw omgeving MS? Dan vraag je je waarschijnlijk af wat MS precies is en wat je kunt verwachten. Hieronder geven we je daarom graag wat meer informatie over deze ziekte.