Nieuws Ziek
01 april 2021

deel

Flexibelere terugbetaling stomamateriaal

Ongeveer 25.000 personen gebruiken elke dag een zogenaamd zakje en stomamateriaal na een heelkundige ingreep. De ziekteverzekering betaalt dat materiaal terug. Vanaf 1 april 2021 zal die terugbetaling flexibeler en meer gepersonaliseerd verlopen. 

Vandaag wordt stomamateriaal terugbetaald aan de hand van een maximumaantal af te leveren stuks per product. Vanaf 1 april zal hiervoor een gepersonaliseerd systeem worden gebruikt.

In een “virtuele portefeuille” krijg je een budget dat je kan gebruiken om materiaal te bestellen. Je kan dus zelf kiezen welke producten je gebruikt van de vermelde lijst. Tijdens de eerste drie maanden is er een hoger budget beschikbaar omdat het dan vaak nog om een leerfase gaat.

De derdebetalersregeling blijft ook van toepassing: je hoeft dus niet zelf te betalen voor de producten waarop je recht hebt. Tot en met 31 maart kan je het stomamateriaal nog krijgen via de gebruikelijke manier. Vanaf 1 april gaat de bestelling volgens het nieuwe systeem.

Om toegang te krijgen tot dit nieuwe systeem heb je een nieuw voorschrift nodig, dat je nu al kan afhalen bij je behandelende arts.

Artikel tags: