NieuwsZiek
13 januari 2019

deel

Slokdarm- en pancreaschirurgie enkel in ziekenhuizen met voldoende ervaring

Hoe meer ervaring een ziekenhuis heeft met de behandeling van slokdarm- en pancreaskanker, hoe meer kans op een succesvolle behandeling. Daarom mogen vanaf 1 juli 2019 enkel nog ziekenhuizen die minstens 20 operaties per jaar uitvoeren dergelijke chirurgie aanbieden.

Nog betere zorgkwaliteit voor patiënten

Patiënten met slokdarm- of pancreaskanker hebben een duidelijk hogere overlevingskans als ze behandeld worden in een ziekenhuis dat minstens 20 operaties per jaar uitvoert. Momenteel mag elk ziekenhuis deze behandelingen nog aanbieden, maar daar maakt Minister van Volksgezondheid Maggie De Block een einde aan. Alleen ziekenhuizen die 20 operaties per jaar halen, mogen nog dergelijke ingrepen uitvoeren. Dat moet een nog betere zorgkwaliteit voor de patiënten garanderen. Ziekenhuizen die deze chirurgie willen aanbieden, zullen een specifieke overeenkomst moeten sluiten met het RIZIV.

Ook voor andere complexe kankers

Die concentratie van complexe kankerzorg is een belangrijk deel van de ziekenhuishervorming. Op termijn zal dezelfde oefening dus ook gemaakt worden voor andere complexe kankers. Bij deze maatregel telt trouwens niet alleen de ervaring van een ziekenhuis, maar ook de resultaten van de behandeling, bv. de overlevingskansen na de ingreep. Expertise draait namelijk zowel om volume als om kwaliteit.

Meer info!

Neem een kijkje op de site van Minister van Volksgezondheid Maggie De Block!

Lees ook

Ik verwacht dat mijn hele gezin op elk moment even goed verzekerd is

Als je via je job mensen ziet die geldproblemen krijgen wegens ziekte, dan weet je dat je best goed verzekerd bent. Dankzij Hospitalia Continuïteit blijven Ilse en haar man levenslang betaalbaar verzekerd tegen ziekenhuiskosten, ook bij een jobwissel, en na hun pensioen. En hun kinderen stapten voordelig over op Hospitalia Plus als ze op eigen benen gingen staan.