Nieuws Ziek
25 februari 2021

deel

Aanvullende uitkering bij primaire arbeidsongeschiktheid voor werknemers

Ben je arbeidsongeschikt sinds ten vroegste maart 2020? Dan heb je recht op een tijdelijke aanvullende uitkering. Deze aanvulling zorgt er voor dat jouw ziekte-uitkering evenveel bedraagt als een tijdelijke werkloosheidsuitkering in diezelfde periode.

Aanvullende uitkering in de algemene regeling 

Wie arbeidsongeschikt is, krijgt een ziekte-uitkering. Die uitkering is begrensd op 60% van het bruto maandloon. Een werkloosheidsuitkering tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 is gelijk aan 70% van het bruto maandloon. Dat betekent dat werknemers die arbeidsongeschikt zijn tijdens die periode een lagere uitkering krijgen dan werknemers die tijdelijk werkloos zijn (door bijvoorbeeld corona).

Om dit te vermijden, werd op 24 juni een wet goedgekeurd over een tijdelijke aanvullende vergoeding op de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid. De wet is retroactief in werking getreden op 1 maart 2020.

Wat houdt dit concreet in?

  • Alle loontrekkenden, arbeiders en bedienden, met een arbeidsongeschiktheidsdossier tussen 1 maart 2020 en 30 september 2021, zullen een bijkomende vergoeding ontvangen.
  • De uitkering is enkel mogelijk voor loontrekkenden met een bruto maandloon lager dan 3.457,79 euro.
  • Deze aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering wordt toegekend voor elke dag waarvoor er daadwerkelijk recht was op een primaire ongeschiktheidsuitkering. 
  • De toekenning van de aanvullende uitkering is afhankelijk van het bruto maandloon. 
  • Het supplement houdt ook rekening met het begrensde gederfde loon (GDL): dat is het loon dat je misloopt omdat je ziek bent.

Bereken zelf wat dit voor jouw uitkering betekent

Bruto maandloon tussen 0 en 1.591,59 euro (vanaf 1/1/2021)

Aanvullende uitkering
Recht op een supplement = GDL - 60% van GDL.

Voorbeeld:
Bruto maandloon van 1.132,79 euro.
Het GDL is in dit geval 1.132,79 euro / 26 = 43,57 euro.
De normale daguitkering aan 60% bedraagt 26,14 euro.
Het dagsupplement bedraagt 43,57 euro - 26,14 euro = 17,43 euro.
De persoon ontvangt dus een dagsupplement van 17,43 euro.

Bruto maandloon tussen 1.591,60 en 2.064,88 euro

Aanvullende uitkering
Recht op minimumuitkering van 61,22 euro. 
Normale uitkering aan 60% van het begrensd loon + supplement, verhoogd tot minimum. 
Het supplement is dus 61,22 min de normale uitkering aan 60% van het begrensde GDL.

Voorbeeld:
Bruto maandloon van 2.000 euro.
De normale daguitkering aan 60% bedraagt 46,15 euro.
Het dagsupplement bedraagt 61,22 euro – 46,15 euro.
De persoon ontvangt dus een dagsupplement van 15,07 euro.
De totale daguitkering bedraagt hierdoor 61,22 euro.

Bruto maandloon tussen 2.064,88 en 2.754,76 euro

Aanvullende uitkering
Normale uitkering aan 60% begrensd loon + supplement.
Waarbij het supplement gelijk is aan 10% van het begrensd GDL + 5,63 euro/dag.

Voorbeeld:
Bruto maandloon van 2.500 euro.
Normale daguitkering aan 60% bedraagt 57,69 euro.
Het supplement is 10% van het begrensde loon: 9,62 euro + 5,63 euro bijkomend supplement.
De aanvullende daguitkering bedraagt 15,25 euro.
De totale daguitkering is hierdoor 72,94 euro.

Bruto maandloon tussen 2.754,76 en 3.457,79 euro

Aanvullende uitkering
Normale uitkeringen aan 60% + supplement, maar wat begrensd is op 79,80 euro per dag.
Waarbij het supplement gelijk is aan 79,80 euro min de normale uitkering aan 60% begrensd loon.

Voorbeeld:
Bruto maandloon van 3.000 euro.
Normale daguitkering aan 60% bedraagt 69,23 euro.
Het dagsupplement bedraagt 79,80 euro – 69,23 euro.
De persoon ontvangt dus een dagsupplement van 10,57 euro.
De totale daguitkering is hierdoor 79,80 euro.

Bruto maandloon van 3.457,79 euro of meer

Aanvullende uitkering
Geen supplement, enkel normale uitkering aan 60% begrensd GDL

Voorbeeld:
Bruto maandloon van 3.500 euro.
Normale daguitkering aan 60% bedraagt 79,80 euro (begrensd bedrag).
De persoon kan geen aanspraak maken op een aanvullende uitkering.

Opgelet!

  • Er wordt op deze aanvullende uitkering ook bedrijfsvoorheffing toegepast.
  • Deze aanvullende uitkering wordt geneutraliseerd voor de berekening van de gezinssituatie.
  • Het minimum wordt ook gegarandeerd in het geval van een dossier voor moederschapsrust vanaf 1/3/2020.
  • Als er een vermindering werd toegepast op de uitkering tijdens deze periode, kan het ook betekenen dat de aanvullende uitkering verminderd zal worden.

Lees ook

13 juli 2021

Snelle antigentests kunnen voortaan worden uitgevoerd bij de apotheker

Je wilt op reis of naar een festival gaan, maar je bent niet gevaccineerd en hebt nog niet de gelegenheid gehad om een van de twee gratis PCR-tests te laten uitvoeren? Sinds 12 juli heb je de mogelijkheid om een snelle antigentest te laten uitvoeren in een van de meer dan 1.000 apotheken in België. Hieronder vind je alle informatie. 

Wat is MS?

Heb je zelf onlangs de diagnose MS (multiple sclerose) gekregen? Of heeft iemand in jouw omgeving MS? Dan vraag je je waarschijnlijk af wat MS precies is en wat je kunt verwachten. Hieronder geven we je daarom graag wat meer informatie over deze ziekte.