Nieuws Ziek
02 april 2021

deel

Wat is de rol van het ziekenfonds in de vaccinatiecampagne tegen COVID-19?

Bij Partena Ziekenfonds komt jouw gezondheid op de eerste plaats. Daarom ondersteunen wij, samen met alle andere Belgische ziekenfondsen*, de lopende vaccinatiecampagne tegen COVID-19. 
Wat is de rol van het ziekenfonds in de vaccinatiecampagne tegen COVID-19?

 

Wat is de rol van de ziekenfondsen? 

De ziekenfondsen vervullen specifiek voor deze campagne de volgende opdrachten:

  1. Aanleveren van digitale contactgegevens van alle leden
  2. Aanleveren van het rijksregisternummer van leden die risicopatiënt zijn
  3. Algemeen sensibiliseren en informeren over COVID-19-vaccinaties 

 

1. Contactgegevens

De overheid zal jou per brief uitnodigen om je te laten vaccineren. Als Partena Ziekenfonds beschikt over jouw gsm-nummer en/of e-mailadres, dan zal het die gegevens ook overmaken aan de vaccinatiedatabase van de overheid.  Op die manier kan je via je gsm-nummer en/of e-mailadres aanvullende informatie krijgen over je vaccinatie tegen COVID-19.

2. Risicopatiënten

De Hoge Gezondheidsraad heeft een aantal criteria vastgelegd om te bepalen wie risicopatiënt is en als gevolg daarvan meer kans heeft om in het ziekenhuis terecht te komen als hij besmet wordt met het coronavirus. Vanuit de criteria van de Hoge Gezondheidsraad detecteren de ziekenfondsen de risicopatiënten op basis van de gegevens over terugbetalingen van geneesmiddelen of medische behandelingen waarover ze beschikken. De selectie van de risicopatiënten gebeurt onder toezicht van de verantwoordelijke arts-directeur van Partena Ziekenfonds. 

Indien je een risicopatiënt bent die in aanmerking komt voor een vervroegde vaccinatie, dan heeft Partena Ziekenfonds jouw rijksregisternummer overgemaakt aan de vaccinatiedatabase van de overheid, overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst die door de verschillende regio's is bekrachtigd. In de vaccinatiedatabase komt dus alleen jouw rijksregisternummer.Er worden geen medische gegevens vanuit jouw dossier meegedeeld.

Wie een globaal medisch dossier heeft, kan ook door zijn huisarts gedetecteerd worden als risicopatiënt. In dat geval zal de huisarts de gegevens doorspelen aan de vaccinatiedatabase.

De uitwisseling van deze gegevens gebeurt op een beveiligde manier en is goedgekeurd door het Informatiebeveiligingscomité via het verlenen van een beraadslaging op 8-2-2021 (ref IVC/KSZG/21/074). 

Belangrijk, de overgemaakte persoonsgegevens mogen enkel gebruikt worden voor de uitnodiging en opvolging van de vaccinatiecampagne en zullen uiterlijk 5 werkdagen na het einde van coronapandemie vernietigd worden.

3. Sensibiliseren en informeren

Wij stellen alles in het werk om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Uiteraard blijven wij daarnaast ook onze informatie-rol vervullen. We staan erop om onze leden te blijven voorzien van betrouwbare, actuele en wetenschappelijk getoetste informatie. 

Meer info? 

Lees meer veelgestelde vragen over de vaccinatie

Wens je meer informatie over de vaccinatiecampagne, eveneens over de verwerking van jouw gegevens en jouw rechten?

Je kunt in Vlaanderen daarvoor ook terecht op de volgende websites:

Voor de andere regio’s:

Als je geen antwoorden vindt, kun je altijd bellen naar:

  • 1700, het algemeen informatienummer van de Vlaamse Overheid
  • Het federaal algemeen informatienummer: 0800 14 689

 

(*) Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, Landsbond van Liberale Mutualiteiten, Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail.

 

Artikel tags:

Lees ook

13 juli 2021

Snelle antigentests kunnen voortaan worden uitgevoerd bij de apotheker

Je wilt op reis of naar een festival gaan, maar je bent niet gevaccineerd en hebt nog niet de gelegenheid gehad om een van de twee gratis PCR-tests te laten uitvoeren? Sinds 12 juli heb je de mogelijkheid om een snelle antigentest te laten uitvoeren in een van de meer dan 1.000 apotheken in België. Hieronder vind je alle informatie. 

Wat is MS?

Heb je zelf onlangs de diagnose MS (multiple sclerose) gekregen? Of heeft iemand in jouw omgeving MS? Dan vraag je je waarschijnlijk af wat MS precies is en wat je kunt verwachten. Hieronder geven we je daarom graag wat meer informatie over deze ziekte.