Nieuws Ziek
10 september 2021

deel

Wat is de rol van het ziekenfonds in de vaccinatiecampagne tegen COVID-19?

Bij Partena Ziekenfonds komt jouw gezondheid op de eerste plaats. Daarom ondersteunen wij, samen met alle andere Belgische ziekenfondsen*, de lopende vaccinatiecampagne tegen COVID-19. 
Wat is de rol van het ziekenfonds in de vaccinatiecampagne tegen COVID-19?

Artikel: versie van 7/9/2021 

De ziekenfondsen* vervullen specifiek voor deze campagne de volgende opdrachten: 

  • aanleveren van digitale contactgegevens van alle leden;
  • aanleveren van rijksregisternummer van leden die risicopatiënt zijn;
  • algemeen sensibiliseren en informeren over COVID-19-vaccinaties. 

Deze opdrachten staan hieronder meer in detail uitgelegd. Voor nog meer uitleg kan je onze FAQ raadplegen.

Contactgegevens

De overheid nodigt je per brief uit om je te laten vaccineren. 

Als Partena Ziekenfonds beschikt over jouw gsm-nummer en/of e-mailadres, zal het die gegevens overmaken aan de vaccinatiedatabase van de regionale overheid. Het kan dus zijn dat je aanvullende informatie krijgt over je COVID-19 vaccinatie via je gsm-nummer of e-mailadres. 

Risicopatiënten

De Hoge Gezondheidsraad heeft een aantal criteria vastgelegd om te bepalen wie risicopatiënt is en daardoor meer kans heeft om in het ziekenhuis te belanden door een COVID-19-besmetting. 
Op basis van de criteria van de Hoge Gezondheidsraad detecteren de ziekenfondsen de risicopatiënten. Ze baseren zich hiervoor op hun terugbetalingsgegevens van geneesmiddelen of medische behandelingen. De selectie van de risicopatiënten gebeurt onder toezicht van de verantwoordelijke arts-directeur van Partena Ziekenfonds.

Als je een risicopatiënt bent die in aanmerking komt voor een vervroegde vaccinatie, dan heeft Partena Ziekenfonds jouw rijksregisternummer overgemaakt aan de vaccinatiedatabase van de regionale overheid. Dit werd gedaan volgens de overeengekomen samenwerkingsovereenkomst, die door de verschillende regio's is bekrachtigd. In de vaccinatiedatabase komt dus alleen jouw rijksregisternummer. Er worden geen medische gegevens vanuit jouw dossier meegedeeld. 

Ook je huisarts kan je opgeven als risicopatiënt. In dat geval zal jouw huisarts de gegevens doorspelen aan de vaccinatiedatabase.

De uitwisseling van deze gegevens gebeurt op een beveiligde manier en is goedgekeurd door het Informatiebeveiligingscomité tijdens een beraadslaging op 08/02/2021 (ref IVC/KSZG/21/074). 
De overgemaakte persoonsgegevens zullen uiterlijk vijf werkdagen na het einde van coronapandemie vernietigd worden. 

Extra vaccin

Selectie van risicopatiënten in het kader van de toediening van een extra dosis COVID-19-vaccin na primaire vaccinatie.

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat personen met een verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling, minder antistoffen aanmaken na de basisvaccinatie met 1 of 2 vaccins. De meest recente wetenschappelijke gegevens   tonen aan dat bij deze risicogroepen met een ernstige afweerstoornis het toedienen van een extra dosis mRNA vaccin (momenteel Pfizer of Moderna) kan resulteren in een toename van antistoffen.

Naar analogie van de gezamenlijke aanpak van de vaccinatiecampagne zoals al hoger vermeld door de ziekenfondsen en behandelend artsen, is het noodzakelijk nogmaals alle krachten te bundelen voor de selectie van deze risicopatiënten. In deze fase (einde fase 2) van de strategie zullen personen met een verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling, een extra dosis toegediend krijgen om zo hun immuniteit te optimaliseren.

De betrokken (risico-)personen zullen automatisch worden uitgenodigd op basis van de gegevens van hun ziekenfonds en/of behandelende arts.

De uitwisseling van deze gegevens gebeurt op een beveiligde manier en is goedgekeurd door het Informatiebeveiligingscomité tijdens een beraadslaging op 07/09/2021 (ref. IVC/KSZG/21/324). 
Wij stellen alles in het werk om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Uiteraard blijven wij daarnaast ook onze informatierol vervullen. We staan erop om onze leden betrouwbare, actuele en wetenschappelijk getoetste informatie te geven.

Hoe kun je nagaan of je op de lijst van risicopersonen staat?

Je kunt zelf nakijken of je op de lijst van patiënten staat, via MyHealthViewer of MijnGezondheid. Voor verdere vragen, contacteer je best je huisarts. 

Net zoals je via de website van je ziekenfonds algemene informatie kunt vinden, kan ook je huisapotheker informatie bezorgen over deze algemene selectie van risicopatiënten. Let op: je ziekenfonds en huisapotheker kunnen je NIET toevoegen op de vaccinatielijst. 

Wat als je niet op de lijst staat en toch een verhoogd risico loopt?

Er is een kleine kans dat je een risicopatiënt bent, maar dat je vanaf 20 september 2021 niet op de lijst van je ziekenfonds voorkomt. De ziekenfondsen beschikken niet over de nieuwe informatie na 01/04/2021. Een voorbeeld hiervan: je hebt een aangeboren afweerstoornis waarvoor geen behandeling nodig is, en je hebt hiervoor nog nooit een huisarts geraadpleegd.

In dat geval maak je best een afspraak met je vaste huisarts. Deze kun je altijd toevoegen aan de lijst met risicopatiënten, ook na half september. Mensen zonder vaste huisarts maken best een afspraak met een huisarts naar keuze, zodat deze een medisch dossier kan opmaken en je kan toevoegen aan de lijst zodat je een uitnodiging voor je vaccinatie ontvangt.

Als je voor je medische behandeling enkel gevolgd wordt via een specialist, kan deze contact nemen met je huisarts om je alsnog toe te voegen aan de lijst.

Meer info?

Wil je meer informatie over de vaccinatiecampagne in Vlaanderen en over de verwerking van jouw gegevens en jouw rechten? 

Je kunt daarvoor terecht op de volgende websites: 

Voor de andere regio’s: 

(*) Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, Landsbond van Liberale Mutualiteiten, Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail.
 

Artikel tags:

Lees ook

27 oktober 2021

Langdurige COVID-19: nood aan informatie en erkenning

Over de hele wereld ervaren mensen die eerder besmet zijn geweest met het coronavirus, enkele maanden later nog altijd symptomen die niemand kan verklaren. Zou het om langdurige COVID-19 gaan? De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en andere internationale organisaties toonden belangstelling voor het probleem. Ook in België heeft de Ligue de Usagers des Services de Santé (LUSS) en het KCE een onderzoek gedaan naar de behoeften en de opvolging van mensen die lijden aan langdurige COVID-19-symptomen.