NieuwsZiek
19 oktober 2017

deel

Nieuwe dementie-campagne start op 20 oktober: #eennootvoordementie

Twee Vlaamse verpleegkundigen starten op 20 oktober hun eigen Ice Bucket Challenge ter ondersteuning van dementie. Het ijskoude water is er echter niet bij en werd vervangen door het symbolisch kraken van een okkernoot. De actie wordt gesteund door minister Jo Vandeurzen en de drie Vlaamse koepelorganisaties rond dementie.
Nieuwe dementie-campagne start op 20 oktober: #eennootvoordementie

Robin Biets en Peggy Lavaerts, twee gespecialiseerde verpleegkundigen in de ouderenzorg willen met “Een Noot Voor Dementie” hulde brengen aan mantelzorgers van personen met dementie.

De drie koepelorganisaties inzake dementie in Vlaanderen (Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Alzheimer Liga Vlaanderen en Stichting Alzheimer onderzoek) ondersteunen de actie en ook minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen sluit zich met een filmpje aan bij #eennootvoordementie.

Waarom deze actie?

De initiatiefnemers willen benadrukken dat mantelzorgers van personen met dementie van onschatbare waarde zijn in de zorg en in onze samenleving. Hun veerkracht en ondersteuning zijn cruciaal in de (zelf)zorg en begeleiding van mensen met dementie.

Hoewel mantelzorgers van personen met dementie over het algemeen veel voldoening of vreugde uit hun zorgtaken halen, zijn er toch heel wat uitdagingen aan verbonden. Zorgen voor een persoon met dementie stopt immers ook niet na de officiële werkuren van professionals. De omgang met een persoon met dementie is op zijn minst uitdagend te noemen en vraagt veel geduld. De zorg kan mogelijks ook emotioneel en fysiek zwaar zijn. En dan spreken we nog niet van de tijdsinvestering én het organisatietalent dat er nodig is om de mantelzorg geregeld te krijgen. 

De actie is een warme oproep aan de Vlaamse bevolking om op die manier hulde te brengen aan alle mantelzorgers van personen met dementie. We wensen dat de sociale media overspoeld geraken met okkernoten. Noten zijn immers uitstekend voedsel voor het brein, gelijken op hersenen en hebben in deze actie een diepe betekenis
Robin en Peggy, de initiatiefnemers

De actie erkent deze mantelzorgers en wil er bijkomend op wijzen dat mantelzorgers hun draagkracht blijven bewaken en zichzelf niet uit het oog verliezen. In die zin kan het bespreekbaar maken van het tijdig inschakelen van hulp het verschil maken. 

Volhoudtijd

We weten uit wetenschappelijk onderzoek dat er drie grote redenen zijn die aan de oorsprong liggen om de zorg thuis te beëindigen: gebrek aan nachtrust, incontinentie van de persoon met dementie en het wegvallen of ontbreken van mantelzorg. 

In die zin sluit de hele actie ook aan bij het beleid van de minister die met een dementieplan én een mantelzorgplan deze aspecten erkent. Deze actie wil laten zien dat de mantelzorgers onmisbaar en maatschappelijk gezien van groot belang zijn.

Oproep

De twee verpleegkundigen roepen op om op een leuke manier mee een noot te kraken, dit te filmen of te fotograferen en het resultaat ervan op sociale media te posten met de hashtag #eennootvoordementie. Facebookvrienden, collega’s en anderen worden bijgevolg uitgedaagd om mee een noot te kraken. 

De medewerkers van Partena Ziekenfonds gingen alvast enthousiast aan de slag met het kraken van én spelen met noten...

Elke gekraakte noot staat symbool voor het feit dat mantelzorgers een NOOTzakelijke partner zijn in de zorg voor dementie en bondgeNOOT zijn in het leven van de persoon met dementie.  Hoe meer noten er gekraakt worden, hoe meer dat we aantonen dat hun dagelijkse inzet ook ons in het hart raakt. 

Ondersteuning via fondsenwerving

Aan de gehele actie is ook een fondsenwerving gekoppeld waarvan de opbrengst naar de drie koepelorganisaties rond dementie gaat. Naast het ondersteunen van mantelzorgers kan dan ook verder geïnvesteerd worden in het wetenschappelijk onderzoek rond dementie. Hiervoor werd het rekeningnummer BE39 7350 3203 2519 ter beschikking gesteld. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Artikel tags:

Lees ook

09 oktober 2020

MyCareNet toestemming terugbetaling geneesmiddelen

Bepaalde geneesmiddelen zijn voor een terugbetaling aan voorwaarden onderworpen. Daar heb je vooraf een goedkeuring van een adviserend arts van je ziekenfonds voor nodig. Wanneer je die toestemming krijgt, wordt het ook geregistreerd in de databank MyCareNet. Als patiƫnt krijg je dit louter ter info op papier mee.