NieuwsZiek
15 maart 2018

deel

Niet meer dan 5.000 euro aan ereloonsupplementen voor zwaar ziek kind

Ziekenhuizen mogen binnenkort niet langer meer dan 5.000 euro aan ereloonsupplementen aanrekenen voor zwaar zieke kinderen op een eenpersoonskamer. Dat is afgesproken in het tarievenakkoord 2018-2019 tussen artsen en ziekenfondsen. Dat schrijft De Morgen.

Ereloonsupplementen blijven stijgen

Uit cijfers van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) blijkt dat de ereloonsupplementen in ziekenhuizen met 6,5% gestegen zijn tussen 2006 en 2015. In 2015 moesten 7.037 patiënten meer dan 5.000 euro uit eigen zak betalen, boven op de terugbetaalde erelonen. 1.149 van hen kregen een rekening van ruim 10.000 euro in de bus, bij 16 liep de factuur zelfs op tot boven de 30.000 euro.

Op vraag van Minister De Block is deze kwestie opgenomen in het tarievenakkoord 2018-2019 tussen artsen en ziekenfondsen. Daarin staat dat ziekenhuizen niet langer meer dan 5.000 euro aan supplementen mogen aanrekenen voor zwaar zieke kinderen op een eenpersoonskamer.

Ook voor andere kwetsbare groepen

Voor het IMA moet zo’n plafond van 5.000 euro er ook komen voor andere kwetsbare groepen. “Over andere groepen worden tegen 30 juni voorstellen geformuleerd. We denken aan transplantatiepatiënten, mensen met zeldzame ziektes en polytrauma”, klinkt het. Met de artsen is ook afgesproken dat de ereloonsupplementen dit en volgend jaar niet stijgen.

Ereloonsupplement?  

Uit een recent onderzoek van Partena Ziekenfonds blijkt dat er erg veel misverstanden zijn de ziekenhuisfactuur: men denkt dat iets terugbetaald wordt, en dat blijkt niet het geval te zijn. Een deel van het probleem ligt bij de ziekenhuisfacturen die moeilijk te ontcijferen zijn voor de consument.

Begrippen te ingewikkeld

Begrippen zoals kamer- en ereloonsupplementen zijn complex. Voor een eenpersoonskamer mag een ziekenhuis namelijk zowel kamersupplementen als ereloonsupplementen vragen. Het bedrag van beide varieert per ziekenhuis.

Een kamersupplement is een forfaitair bedrag, een ereloonsupplement wordt uitgedrukt in percentages, bijvoorbeeld 150%. Dat wil zeggen dat je op je factuur een supplement zal vinden dat 150% bedraagt van het tarief dat wettelijk werd vastgelegd, en dus bovenop het deel van de factuur komt die je zelf moet betalen. Lees hier hoe je een ziekenhuisfactuur moet ontleden.

 

Artikel tags:

Lees ook

10 maart 2020

Een verpleegkundige moet voor te veel patiënten zorgen

9,4… Dat is het aantal patiënten waarvoor één verpleegkundige gemiddeld moet zorgen in het ziekenhuis. En dat terwijl de internationale norm 8 patiënten bedraagt, anders komt de zorgkwaliteit in het gedrang. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).