Nieuws Ziek
15 april 2021

deel

Maatregel indiening getuigschrift zelfstandige verlengd

Als zelfstandige heb je nog altijd 7 dagen de tijd om het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid aan je ziekenfonds te bezorgen. De regering besliste in 2020 dat zelfstandigen wat langer tijd kregen om hun getuigschrift af te geven. Omdat de pandemie blijft duren, werd deze maatregel nu ook verlengd.

De wet van 22 mei 2019 stelt dat de adviserend arts de arbeidsongeschiktheid van een zelfstandige ten vroegste mag erkennen op de datum waarop de behandelend arts het getuigschrift heeft ondertekend. Maar tijdens deze coronapandemie kun je niet altijd onmiddellijk terecht bij je behandelend arts wanneer je ziek wordt.

Als je als zelfstandige geen contact kunt opnemen met je arts op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid, heeft dat een invloed op de vergoeding die je krijgt. Als de datum op de arbeidsongeschiktheidsverklaring later valt, zal de vergoeding door het ziekenfonds dus ook later aanvangen. Daarom voerde de regering op 18 maart 2020 al een maatregel in waardoor dit principe tijdelijk niet van toepassing was.

Nu de pandemie blijft aanhouden, werd beslist om deze maatregel te verlengen tot en met 30 juni 2021. Je hebt dus nog altijd 7 dagen de tijd om het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid aan je ziekenfonds te bezorgen.

Zo bezorg je ons het getuigschrift digitaal.

Artikel tags:

Lees ook

27 oktober 2021

Langdurige COVID-19: nood aan informatie en erkenning

Over de hele wereld ervaren mensen die eerder besmet zijn geweest met het coronavirus, enkele maanden later nog altijd symptomen die niemand kan verklaren. Zou het om langdurige COVID-19 gaan? De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en andere internationale organisaties toonden belangstelling voor het probleem. Ook in België heeft de Ligue de Usagers des Services de Santé (LUSS) en het KCE een onderzoek gedaan naar de behoeften en de opvolging van mensen die lijden aan langdurige COVID-19-symptomen.