NieuwsZiek
15 april 2021

deel

Maatregel indiening getuigschrift zelfstandige verlengd

Als zelfstandige heb je nog altijd 7 dagen de tijd om het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid aan je ziekenfonds te bezorgen. De regering besliste in 2020 dat zelfstandigen wat langer tijd kregen om hun getuigschrift af te geven. Omdat de pandemie blijft duren, werd deze maatregel nu ook verlengd.

De wet van 22 mei 2019 stelt dat de adviserend arts de arbeidsongeschiktheid van een zelfstandige ten vroegste mag erkennen op de datum waarop de behandelend arts het getuigschrift heeft ondertekend. Maar tijdens deze coronapandemie kun je niet altijd onmiddellijk terecht bij je behandelend arts wanneer je ziek wordt.

Als je als zelfstandige geen contact kunt opnemen met je arts op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid, heeft dat een invloed op de vergoeding die je krijgt. Als de datum op de arbeidsongeschiktheidsverklaring later valt, zal de vergoeding door het ziekenfonds dus ook later aanvangen. Daarom voerde de regering op 18 maart 2020 al een maatregel in waardoor dit principe tijdelijk niet van toepassing was.

Nu de pandemie blijft aanhouden, werd beslist om deze maatregel te verlengen tot en met 30 juni 2021. Je hebt dus nog altijd 7 dagen de tijd om het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid aan je ziekenfonds te bezorgen.

Zo bezorg je ons het getuigschrift digitaal.

Artikel tags:

Lees ook

17 april 2021

Campagne: Kopzorgen Verdienen Zorg

Door de coronacrisis ondervinden we allemaal hoe belangrijk mentaal welzijn is. Daarbij mogen we de ouderen zeker niet vergeten, de bewoners van woon-zorgcentra maar ook gezonde, actieve 65-plussers.
16 april 2021

Digitale zorg zit in een stroomversnelling

Door COVID-19 is er een groter draagvlak voor digitalisering van de zorg, denk bijvoorbeeld aan consultaties op afstand en digitale opvolging. Maar in België is er nog altijd veel ruimte voor groei. E-Health Valley voorziet dan ook 20 miljoen euro om innovatieve en digitale oplossingen te ondersteunen.