NieuwsZiek
21 mei 2016

deel

KCE wil aantal spoeddiensten van de ziekenhuizen beperken

Ons land telt te veel spoeddiensten, hun spreiding is niet rationeel en vele mensen kunnen ook terecht bij de huisarts. Daarom wil het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) het aantal spoeddiensten in ons land beperken. Het KCE pleit ook voor een spoeddienst én huisartsenpermanentie op één locatie.

Minder dan 6 patiënten per nacht

De helft van de spoeddiensten in België krijgt minder dan 6 patiënten per nacht over de vloer. Ons land telt dan ook veel meer spoeddiensten dan andere landen en hun spreiding is niet rationeel. Soms liggen 2 spoeddiensten op amper enkele kilometers van elkaar. Dat doet vragen rijzen over de hoge kostprijs van de permanenties. Het KCE wil het aantal spoeddiensten daarom beperken op basis van objectieve criteria als geografische spreiding. De spoeddienst blijft natuurlijk een belangrijke toegangspoort voor het ziekenhuis. Daarom zou het KCE in een eerste fase de spoeddiensten sluiten van ziekenhuizen met meer dan één spoeddienst. Later kunnen dan bijkomende sluitingen gebeuren, maar binnen het kader van een globale hervorming van het zorglandschap en het financieringssysteem.

Samen met huisartsenpermanentie

Een groot deel van de patiënten die naar de spoeddienst gaat, kan ook geholpen worden door een huisarts. Het KCE pleit daarom voor een spoeddienst en een autonome huisartsenpermanentie op dezelfde locatie. Afhankelijk van hun klachten stuurt een team de patiënten dan door naar de spoed of de huisartsenpermanentie. Dat model bestaat al in Nederland en Engeland en zorgt volgens het KCE voor minder kosten en meer veiligheid en comfort voor de patiënt.

Meer info!

Neem een kijkje op de site van het KCE.

Artikel tags:

Lees ook

Ik verwacht dat mijn hele gezin op elk moment even goed verzekerd is

Als je via je job mensen ziet die geldproblemen krijgen wegens ziekte, dan weet je dat je best goed verzekerd bent. Dankzij Hospitalia Continuïteit blijven Ilse en haar man levenslang betaalbaar verzekerd tegen ziekenhuiskosten, ook bij een jobwissel, en na hun pensioen. En hun kinderen stapten voordelig over op Hospitalia Medium toen ze op eigen benen gingen staan.