Is jouw arts geconventioneerd?

Ziekenfondsen maken met artsen afspraken over prijzen om ervoor te zorgen dat een patiënt na een doktersbezoek niet voor een onaangename financiele verrassing komt te staan. Als een arts akkoord is gegaan met deze afspraken, dan is hij geconventioneerd.
Is jouw arts geconventioneerd?

Een groot voordeel van een geconventioneerde arts is dus dat de prijzen op voorhand vastgelegd zijn en je altijd weet wat je betaalt. Wil je weten of jouw arts geconventioneerd is? Dat kan je met deze tool heel eenvoudig opzoeken. 

3 mogelijke situaties

Naast geconventioneerd en niet-geconventioneerd is er ook nog een derde optie mogelijk: gedeeltelijk geconventioneerd. Hieronder leggen we uit wat het verschil is tussen deze drie opties: 

  • Een geconventioneerde arts aanvaardt het tarievenakkoord met de ziekenfondsen en rekent de officiële tarieven aan die in deze overeenkomst zijn vastgelegd.

  • Een gedeeltelijk geconventioneerde arts aanvaardt het akkoord met de ziekenfondsen, maar rekent enkel op bepaalde tijdstippen en/of plaatsen het officiële tarief aan. Zo kan het voorkomen dat een zorgverlener geconventioneerd is voor zijn consultaties in een polikliniek en niet-geconventioneerd is voor de consultaties in zijn privé-kabinet.

  • Een niet-geconventioneerde arts aanvaardt het akkoord met de ziekenfondsen niet. Hij bepaalt zijn of haar ereloon zelf.

Zo weet je of je te maken hebt met een geconventioneerde arts

Elke zorgverleners kiest zelf of hij wil toetreden tot het akkoord met de ziekenfondsen. Wat hij ook beslist, hij is verplicht om zijn patiënten duidelijk te informeren over zijn conventiestatuut door middel van een affiche. Deze affiche hangt bij voorkeur aan de ingang van de praktijk zodat je direct weet waar je aan toe bent. Een andere manier om te ontdekken of jouw arts geconventioneerd is, is door hem op te zoeken met onze tool. Je kunt je arts opzoeken op basis van zijn/haar naam, gemeente of discipline. 

Extra kosten bij een geconventioneerde arts

Door naar een geconventioneerde arts te gaan, voorkom je dus dat je na je doktersbezoek voor een onaangename financiële verrassing komt te staan. Er zijn echter een aantal situaties waarin een geconventioneerde arts toch extra kosten mag aanrekenen. Hij moet je hier wel altijd op voorhand over informeren. Een arts kan bijvoorbeeld extra kosten of supplementen in rekening brengen als je hem vraagt om een niet-dringend huisbezoek te doen buiten zijn uren of normale ronde of als je op jouw verzoek wordt opgenomen op een eenpersoonskamer in een ziekenhuis

Terugbetalingen na een doktersbezoek: remgeld en ereloon

Het bedrag dat je aan je arts betaalt na een doktersbezoek is het ereloon. Hoe hoog dit ereloon is hangt ervan af of je arts geconventioneerd is of niet. Je ziekenfonds komt je tegemoet in de prijs van dit ereloon: dit is de tegemoetkoming van de wettelijke ziekteverzekering. Het verschil tussen het officiële honorarium dat jij betaalt en het bedrag dat het ziekenfonds terugbetaalt is het remgeld, bij een niet-geconventioneerde arts betaal je over het algemeen dus meer remgeld dan bij een geconventioneerde arts. Wil je weten hoeveel je terugbetaald krijgt na een bezoek aan een geconventioneerde arts? Onze berekeningstool rekent het remgeld voor je uit. 

Alles wat je moet weten over hospitalisatieverzekeringen

Heb je nog bijkomende vragen over onze hospitalisatieverzekeringen? In onze gratis gids kom je er alles over te weten.

Lees ook

08 mei 2020

Door overheid erkende moveUP app voor COVID-19 verbindt patiënten met hun arts

In het kader van de COVID-19-pandemie is het van belang de symptomen van de patiënt en daarbij het verloop van de ziekte te kunnen opvolgen. Slimme digitale oplossingen zoals apps kunnen substantieel bijdragen aan zelfmonitoring en begeleiding op afstand. Hierbij is het van belang dat de app voldoet aan stringente eisen aan onder meer beschikbaarheid, privacy en informatiebeveiliging. De moveUP.care app voor COVID-19 voldoet aan deze voorwaarden, en wordt door de federale overheid erkend en aanbevolen als 'Nuttige App' in de strijd tegen COVID-19. 
06 mei 2020

Ziekenfondsen helpen mee met contact tracing

De ziekenfondsen, in partnerschap met een bestaand consortium van callcenters, brengen alles in stelling om in opdracht van de Vlaamse overheid zo snel mogelijk contactonderzoek ofwel 'contact tracing' mogelijk te maken. Ze zullen daarvoor in Vlaanderen 1.200 medewerkers op de been brengen. "Dat is een nooit geziene operatie", zegt Luc Van Gorp, voorzitter van het Vlaams Intermutualistisch College. "Maar in deze uitzonderlijke omstandigheden willen wij als partner in de gezondheidszorg onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen."