NieuwsZiek
18 maart 2016

deel

Heb je recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming?

Het zou kunnen dat je recht hebt op goedkopere medische raadplegingen, betere terugbetalingen van je geneesmiddelen of bepaalde sociale tarieven. Weet je niet of jij daar recht op hebt? Maak je geen zorgen. Je ziekenfonds zal je zelf verwittigen als je recht hebt op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
Heb je recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming?

Wat is de verhoogde verzekeringstegemoetkoming?

De verhoogde verzekeringstegemoetkoming wordt in twee gevallen toegekend.

  1. Je krijgt automatisch een verhoogde verzekeringstegemoetkoming als je al voordelen geniet van andere sociale zekerheidsinstellingen, zoals bv. hulp van het OCMW, of een leefloon. Ook als je je in een bijzondere sociale situatie bevindt, bv. als je wees bent, krijg je de tegemoetkoming vanzelf.
  2. Ook als het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van je gezin gedurende een periode (de zogenaamde referentieperiode) onder een bepaald plafond ligt, heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming. Je krijgt die na onderzoek van de inkomsten van je gezin.

Wij nemen contact met je op!

De Onafhankelijke Ziekenfondsen gaan hun leden die de verhoogde verzekeringstegemoetkoming nog niet genieten, maar er wel recht op hebben, contacteren. De Federale Overheidsdienst Financiën en de ziekenfondsen hebben hun gegevens samen gelegd om de gezinnen met lage inkomsten te identificeren.

Lees ook

Het verhaal van Liesbeth

Als je Liesbeth met haar dochter en zoontje op schoot ziet zitten, zou je niet vermoeden dat ze ziek is. ‘Maar je hersenen, dat is iets complex. MS is een zenuwziekte, en geen spierziekte zoals de meeste mensen denken. Mijn lichaam schakelt als het ware zichzelf uit.’