Nieuws Ziek
05 november 2020

deel

Griepvaccin: kwetsbaarste personen prioriteit

Het griepvaccin zou dit jaar in twee fases worden afgeleverd. Tijdens de eerste fase kregen onder andere risicogroepen en personen die werken in de gezondheidssector voorrang. Er is beslist dat de tweede fase, die gericht was op de rest van de bevolking en die op 15 november van start zou gaan, wordt geannuleerd.

Wat betekent dit concreet?

Er wordt prioriteit gegeven aan de vaccinatie van de prioritaire risicodoelgroepen. Binnen een maand zal de vaccinatiegraad van deze prioritaire risicodoelgroep geëvalueerd worden. Onder de categorie van prioritaire risicodoelgroep vallen volgende personen:

  • personen met een risico op complicaties (vb. zwangere vrouwen, mensen met immuunziekten, oudere mensen boven de 65 jaar,…)
  • personen die onder hetzelfde dak wonen als personen met risico op complicaties
  • personen die onder hetzelfde dak wonen als kinderen jonger dan 6 maanden
  • personen die werken in de gezondheidssector

Dan wordt de beschikbaarheid van de vaccins bekeken voor het vaccineren van de personen van de leeftijd van 50 tot 65 jaar die geen chronische ziekte hebben, niet werkzaam zijn in de gezondheidssector en die niet samenwonen met een chronisch zieke of met personen vanaf 65 jaar. Tot dan worden geen vaccins verstrekt aan deze doelgroep.

De tweede fase, die gericht was op de rest van de bevolking en die op 15 november van start zou gaan, wordt geannuleerd.

Waarom deze beslissing?

Uit een onderzoek bij alle apotheken blijkt dat de vraag naar vaccins voor mensen uit prioritaire doelgroepen sterk is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Aangezien het aantal vaccins beperkt is, zullen de resterende vaccins dan ook nodig zijn om aan de behoeften van die doelgroepen te voldoen.

Vaccinatie van deze prioritaire doelgroep is belangrijk. Zij lopen namelijk het grootste risico om zorg in het ziekenhuis nodig te hebben. Gezonde mensen worden minder snel ernstig ziek door griep.

Meer info

Neem een kijkje op de site van het FAGG

Artikel tags:

Lees ook

27 oktober 2021

Langdurige COVID-19: nood aan informatie en erkenning

Over de hele wereld ervaren mensen die eerder besmet zijn geweest met het coronavirus, enkele maanden later nog altijd symptomen die niemand kan verklaren. Zou het om langdurige COVID-19 gaan? De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en andere internationale organisaties toonden belangstelling voor het probleem. Ook in België heeft de Ligue de Usagers des Services de Santé (LUSS) en het KCE een onderzoek gedaan naar de behoeften en de opvolging van mensen die lijden aan langdurige COVID-19-symptomen.