NieuwsZiek
05 november 2020

deel

Griepvaccin: kwetsbaarste personen prioriteit

Het griepvaccin zou dit jaar in twee fases worden afgeleverd. Tijdens de eerste fase kregen onder andere risicogroepen en personen die werken in de gezondheidssector voorrang. Er is beslist dat de tweede fase, die gericht was op de rest van de bevolking en die op 15 november van start zou gaan, wordt geannuleerd.

Wat betekent dit concreet?

Er wordt prioriteit gegeven aan de vaccinatie van de prioritaire risicodoelgroepen. Binnen een maand zal de vaccinatiegraad van deze prioritaire risicodoelgroep geëvalueerd worden. Onder de categorie van prioritaire risicodoelgroep vallen volgende personen:

  • personen met een risico op complicaties (vb. zwangere vrouwen, mensen met immuunziekten, oudere mensen boven de 65 jaar,…)
  • personen die onder hetzelfde dak wonen als personen met risico op complicaties
  • personen die onder hetzelfde dak wonen als kinderen jonger dan 6 maanden
  • personen die werken in de gezondheidssector

Dan wordt de beschikbaarheid van de vaccins bekeken voor het vaccineren van de personen van de leeftijd van 50 tot 65 jaar die geen chronische ziekte hebben, niet werkzaam zijn in de gezondheidssector en die niet samenwonen met een chronisch zieke of met personen vanaf 65 jaar. Tot dan worden geen vaccins verstrekt aan deze doelgroep.

De tweede fase, die gericht was op de rest van de bevolking en die op 15 november van start zou gaan, wordt geannuleerd.

Waarom deze beslissing?

Uit een onderzoek bij alle apotheken blijkt dat de vraag naar vaccins voor mensen uit prioritaire doelgroepen sterk is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Aangezien het aantal vaccins beperkt is, zullen de resterende vaccins dan ook nodig zijn om aan de behoeften van die doelgroepen te voldoen.

Vaccinatie van deze prioritaire doelgroep is belangrijk. Zij lopen namelijk het grootste risico om zorg in het ziekenhuis nodig te hebben. Gezonde mensen worden minder snel ernstig ziek door griep.

Meer info

Neem een kijkje op de site van het FAGG

Artikel tags:

Lees ook

24 november 2020

Gebruik antibiotica verstandig

België behoort tot de koplopers op het gebied van antibioticaconsumptie in Europa. Antibiotica zijn noodzakelijk, maar overmatig gebruik ervan leidt tot het ontstaan van gevaarlijke multiresistente bacteriën. 
05 november 2020

COVID-19: wanneer je laten testen?

Sinds 21 oktober 2020 heeft de overheid de strategie voor het testen op het coronavirus aangepast. Enkel personen met symptomen die mogelijk kunnen wijzen op corona, zullen nog getest worden. Terugkerende reizigers en personen die in nauw contact geweest zijn met iemand die besmet is maar zelf geen symptomen vertonen, worden niet meer systematisch getest. De reden? Er is op dit moment onvoldoende testcapaciteit beschikbaar.