Nieuws Ziek
23 september 2021

deel

Gezondheidszorgen werden uitgesteld tijdens de pandemie

COVID-19 heeft een grote invloed gehad op ons gezondheidszorgsysteem. En de impact van de pandemie zou de dramatische directe tol wel eens kunnen overtreffen. De laatste studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen geeft ons een beeld van die invloed, met behulp van de gegevens over de terugbetaling van geneeskundige verzorging en het gebruik van geneesmiddelen door personen met een chronische aandoening.

De fysieke raadplegingen bij huisartsen en specialisten zijn duidelijk verminderd tijdens de eerste twee golven van de pandemie. In maart en april 2020 daalde het bezoek aan een huisarts zelfs met 51 % in vergelijking met diezelfde maanden in 2019. De impact van COVID-19 werd ook zichtbaar in het geneesmiddelengebruik (-10 % tussen maart en mei 2020 vergeleken met 2019), de hospitalisaties (-49 % in april 2020, in vergelijking met 2019) en ook nog in het gebruik van de spoeddiensten (-25% tussen maart en mei 2020, vergeleken met het jaar voordien). 

Teleconsultaties 

Een ander opmerkelijk feit dat de cijfers aantonen : dankzij teleconsultaties kon de zorg voor chronisch zieke patiënten blijven gegarandeerd. Ze vingen bijna de helft van de fysieke contacten op die tijdens de eerste golf van de pandemie werden uitgesteld of geannuleerd. Vanaf juni 2020 werden alle uitgestelde of geannuleerde fysieke contacten gecompenseerd door contacten op afstand.

Door (urgente) zorgen uit te stellen, stijgt het risico op complicaties of ergere ontwikkelingen van (ernstige) ziektes. Daarom is het zo belangrijk dat vooral chronisch zieke patiënten goed op de hoogte zijn van wat hun ziekte precies inhoudt en dus in nauw contact blijven met hun arts. Als patiënt is het noodzakelijk om zelf mogelijke alarmsignalen te (her)kennen en infectierisico’s te kunnen inschatten. Juist omdat raadplegingen per telefoon of video zo zinvol zijn voor deze groep mensen, pleiten de Onafhankelijke Ziekenfondsen voor een verderzetting van de virtuele consultaties. Ook buiten de context van een pandemie zijn teleconsultaties interessant, als er een duidelijk wettelijk kader de kwaliteit en veiligheid van de zorg waarborgt.

Pandemieplan opstellen

Maar niet enkel teleconsultaties zijn belangrijk voor de zorgcontinuïteit. Alles begint met goede preventie. En daarom is het essentieel dat de opsporing en opvolging van kanker en hart- en vaatziekten blijft voortduren, ook tijdens een gezondheidscrisis.

Dus hoe kunnen we bij een nieuwe pandemie voldoen aan wat (chronische) patiënten nodig hebben? Volgens de Onafhankelijke Ziekenfondsen is het essentieel dat alle actoren in de gezondheidszorg een precieze planning (‘pandemieplan’) van de noden opstellen om duidelijke maatregelen te treffen.

Meer info

Lees meer over de studie

 

Lees ook

30 september 2021

Luchtverontreiniging leidt tot meer arbeidsongeschiktheid

Als luchtconcentraties van zwarte koolstof, stikstofdioxide en ozon pieken, hebben mensen met chronische aandoeningen meer geneeskundige verzorging nodig. En ook het aantal mensen dat arbeidsongeschikt wordt verklaard, neemt dan toe. Dat blijkt uit de laatste studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen in samenwerking met de KU Leuven.