Nieuws Ziek
24 november 2020

deel

Gebruik antibiotica verstandig

België behoort tot de koplopers op het gebied van antibioticaconsumptie in Europa. Antibiotica zijn noodzakelijk, maar overmatig gebruik ervan leidt tot het ontstaan van gevaarlijke multiresistente bacteriën. 

De Onafhankelijke Ziekenfondsen onderzochten de evolutie van het antibioticagebruik in de open officina bij hun leden.

Enkele resultaten

  • Tussen 2015 en 2019 is het aantal gebruikers van antibiotica licht gedaald: een daling van 11,7%.
  • Tussen 2015 en 2019 daalde het aantal voorschriften licht met 15,8%.
  • Er bestaan verschillende soorten antibiotica. Sommige antibiotica worden over het algemeen nog steeds te veel voorgeschreven in vergelijking met andere (vb. de combinatie  amoxicilline + clavulaanzuur in vergelijking met alleen amoxicilline).
  • Voor wat betreft de 2delijns antibiotica (die gebruikt worden wanneer de standaardbehandeling niet of onvoldoende werkt) daalt het gebruik maar weinig.

Maar het antibioticagebruik blijft hoog ten opzichte van andere landen.

Goed om te weten

  • Antibiotica worden gebruikt om bacteriële infecties te behandelen. Ze helpen dus niet tegen infecties die zijn veroorzaakt door virussen, zoals de griep of een verkoudheid.
  • Wanneer te vaak antibiotica worden gebruikt als het eigenlijk niet nodig is, kunnen bacteriën resistent worden en zijn ze niet meer gevoelig voor het antibioticum. Neem ze daarom enkel wanneer ze je werden voorgeschreven en volg strikt je behandeling.
  • Volg altijd het advies van je arts over wanneer en hoe je antibiotica op verantwoorde wijze kunt gebruiken, om ervoor te zorgen dat ze ook in de toekomst nog effectief zijn.
  • Heb je je verpakking niet volledig moeten uitnemen? Houd het niet bij voor een volgende keer. Je brengt ze best binnen bij jouw apotheker.

Word Antibiotic Guardian

Om de resistentie af te remmen, moet het onnodig gebruik van antibiotica drastisch verminderen. Via de website www.antibioticguardian.com/dutch/ kan je Antibiotic Guardian worden. Je kiest een belofte over hoe je je wil inzetten voor een beter gebruik van antibiotica. Op die manier zal je mee helpen om deze levensreddende medicijnen te behouden voor de toekomst.

Artikel tags:

Lees ook

30 september 2021

Luchtverontreiniging leidt tot meer arbeidsongeschiktheid

Als luchtconcentraties van zwarte koolstof, stikstofdioxide en ozon pieken, hebben mensen met chronische aandoeningen meer geneeskundige verzorging nodig. En ook het aantal mensen dat arbeidsongeschikt wordt verklaard, neemt dan toe. Dat blijkt uit de laatste studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen in samenwerking met de KU Leuven.