NieuwsZiek
12 maart 2020

deel

Het coronavirus: veelgestelde vragen aan Partena Ziekenfonds en shopavita.be

Het coronavirus zorgt voor veel vragen in verband met terugbetalingen en uitkeringen via Partena Ziekenfonds, de hospitalisatieverzekering en shopavita.be, de gezondheidsshop van je ziekenfonds. Je vindt hier een antwoord op de meest gestelde vragen.

LAATSTE UPDATE: maandag 11 mei 2020 - 16u15 - De meest recente veelgestelde vragen vind je hier.

Het coronavirus: veelgestelde vragen aan Partena Ziekenfonds en shopavita.be

Nieuw: stuur je attest voor arbeidsongeschiktheid uitzonderlijk digitaal door

Omwille van de huidige crisis door het coronavirus, kun je tijdelijk je attest van arbeidsongeschiktheid digitaal bezorgen aan je ziekenfonds. 

Zo bezorg je ons het getuigschrift digitaal

 

Terugbetalingen en uitkeringen via Partena Ziekenfonds

1. Is er een terugbetaling voor de test op het coronavirus?
Het RIZIV betaalt de volledige kosten voor de tests die het Nationaal Referentiecentrum UZ Leuven uitvoert om het COVID 19-virus op te sporen. Aan de overige laboratoria is gevraagd om de facturatie aan patiënten voor deze tests tijdelijk ‘on hold’ te zetten.

2. Worden mondmaskers en/of handgel terugbetaald?
Er is geen terugbetaling voorzien voor mondmaskers of ontsmettende gel.

3. Hoe moet ik mijn arts betalen bij een telefonische consultatie?
Tot het einde van de corona-pandemie kunnen alle artsen die hun patiënten telefonisch adviseren in het kader van corona/covid-19, en in het kader van zogenaamde ‘zorgcontinuïteit’, hun werk factureren als derde betaler tegen 20 euro. Voor jou als patiënt betekent dit dat je zelf niets moet betalen voor een telefonisch consult. De vergoeding voor je arts wordt rechtstreeks geregeld via de wettelijke ziekteverzekering. 

4. Als ik thuis moet blijven wegens besmetting met het coronavirus, krijg ik dan een uitkering van het ziekenfonds?
Ben je zelf besmet met het coronavirus en heb je een attest van je behandelende arts, dan is een uitkering mogelijk. Dezelfde voorwaarden gelden dan zoals bij andere ziekten.

5. Als ik thuis moet blijven omdat iemand in mijn omgeving besmet is met het coronavirus, krijg ik dan een uitkering van het ziekenfonds?
Ben je zelf niet ziek, maar werd je in quarantaine geplaatst omdat iemand uit je omgeving besmet is met het coronavirus, dan heb je geen recht op een uitkering van je ziekenfonds. Afhankelijk van je statuut, zijn er deze opties: 

 • Loontrekkende: Je werkgever moet stappen ondernemen voor tijdelijke werkloosheid door overmacht. Meer info hierover vind je op de website van de RVA.
 • Zelfstandige: Bij de sociale verzekeringskas kun je vragen om het zogenaamde ‘overbruggingsrecht bij onderbreking van de activiteit’. Zo kun je een vervangingsinkomen krijgen bij een verplichte werkonderbreking van minstens 7 kalenderdagen (in plaats van één volledig kalenderjaar). 

6. Ik kreeg medische verzorging in het buitenland omwille van het coronavirus. Wordt die terugbetaald?
Ja, ook voor risicolanden uit de lijst van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Werd je bijvoorbeeld 10 dagen opgenomen in het ziekenhuis wegens het coronavirus, dan zijn die kosten gedekt. Ook een eventuele repatriëring valt hieronder. Ook voor ambulante zorgen kun je een terugbetaling krijgen. Lever je originele betaalbewijzen en andere documenten bij je terugkeer in bij het ziekenfonds. De Dienst Dringende Zorgen Buitenland (DZB) bekijkt welke terugbetaling mogelijk is.

7. Ik was verplicht om langer in mijn hotel in het buitenland te verblijven omwille van het coronavirus. Ik werd niet opgenomen en kreeg geen medische verzorging. Krijg ik iets terugbetaald via het ziekenfonds?
Omdat het hier niet gaat om medische verzorging in het buitenland, krijg je geen terugbetalingen via het ziekenfonds. 

8. Mag ik een zorgbehoevende bezoeken in het woonzorgcentrum als ik een attest aanvraag als mantelzorger?

 • Er is verwarring over de richtlijnen van de overheid aan de woonzorgcentra. En meer specifiek over de richtlijn dat alleen ‘geregistreerde mantelzorgers’ het woonzorgcentrum mogen bezoeken.
 • Er geldt een algemeen bezoekersverbod, behalve voor vrijwilligers en mantelzorgers die essentiële zorgtaken uitvoeren in het woonzorgcentrum, en dit bij meerdere bewoners.
 • De overheid vraagt aan elk woonzorgcentrum om zelf een lijst te maken van de vrijwilligers en mantelzorgers waarop zij een beroep doen. Met ‘geregistreerde mantelzorger of vrijwilliger’ wordt op dit moment dus bedoeld: de mantelzorgers of vrijwilligers die op de lijst van het specifieke woonzorgcentrum staan.
 • Je kunt je dus niet extern registeren als mantelzorger en zo toegang krijgen tot een woonzorgcentrum. Je kunt alleen toegang krijgen als je op de lijst van het woonzorgcentrum staat. Anders geldt het algemene bezoekersverbod.
 • Voor veel mantelzorgers is het bezoekersverbod zwaar om dragen. Maak je je zorgen over het welzijn van iemand waar je normaal mee de zorg voor draagt. Vraag dan na hoe het woonzorgcentrum de taken die jij normaal verzorgt, opneemt. Hou indien mogelijk contact met de persoon voor wie je zorgt. En vraag het woonzorgcentrum om je op de hoogte te houden.
9. Ik krijg een ziekte-uitkering en werkte deeltijds met toestemming van de adviserend arts. Wat moet er nu gebeuren nu ik economisch of technisch werkloos ben?
 • Je bent arbeider of bediende: Het ziekenfonds moet het maandelijks attest betreffende het deeltijds werk van de werkgever of het sociaal secretariaat wel degelijk ontvangen. Er zijn dan 2 mogelijkheden:
  • Je was economisch of technisch werkloos en ontving hiervoor een vergoeding van de werkloosheidsdienst: de uren waarvoor je een vergoeding ontving, moeten genoteerd worden als 'gelijkgestelde uren' op het attest.
  • Je ontving geen enkele vergoeding van de werkgever of werkloosheidsdienst omdat je de volledige maand van deeltijdse tewerkstelling voltijds ziek was: bij de 'gepresteerde uren' en 'gelijkstelde uren' moeten NUL uren genoteerd worden.
 • Je bent zelfstandige: Als je je deeltijdse activiteit gedwongen dient te onderbreken, dan heb je de mogelijkheid om je deeltijdse akkoord bij het ziekenfonds stop te zetten.
  Hiervoor hebben we een schriftelijke verklaring van jou nodig. Je krijgt zo opnieuw je voltijdse ziekte-uitkering als je tijdens het deeltijdse akkoord een vermindering van de uitkering had. 
  • Belangrijk: Als je op een later tijdstip toch opnieuw deeltijds wilt werken, moet je vooraf een nieuw deeltijds akkoord aanvragen aan de adviserend arts van het ziekenfonds. Pas als de adviserend arts je een nieuw akkoord heeft gegeven, kun je opnieuw deeltijds werken tijdens je arbeidsongeschiktheid. Je kunt geen crisisoverbruggingsrecht aanvragen bij de sociale kas vermits je al een uitkering ontvangt van het ziekenfonds.
  .

10. Ik had een kamp geboekt voor de Paasvakantie dat nu geannuleerd is. Wat moet ik doen?

Voor meer info over de annulatie van kampen in de paasvakantie verwijzen we je graag door naar de websites van onze partners. Zij voorzien daar de nodige info.

 

 

Hospitalisatieverzekering via Partena Ziekenfonds

 1. Als ik thuis in quarantaine geplaatst word, komt mijn hospitalisatieverzekering dan tussen?
  De hospitalisatieverzekering komt niet tussen voor een quarantaine bij je thuis.
 2. Als ik in het ziekenhuis in quarantaine geplaatst word, komt mijn hospitalisatieverzekering dan tussen?
  Ja. Je quarantaine in het ziekenhuis geldt als een ziekenhuisopname en valt dus onder de hospitalisatieverzekering.

 

Gezondheidsshop shopavita.be 

 1. Blijft shopavita.be open? 
  Op shopavita.be, de gezondheidsshop van Partena Ziekenfonds, was online en contactloos bestellen al de norm. Je kunt er dus nog steeds terecht voor de bestelling van zorgmateriaal en andere producten om deze moeilijke weken gezond, ecologisch en fit door te komen.
 2. Zijn er wijzigingen in de dienstverlening van shopavita.be?
  Er zijn ook voor bestellingen via shopavita.be een aantal belangrijke vragen en richtlijnen omtrent het coronavirus. Lees meer.

 

Dienstverlening van Partena Ziekenfonds

 1. Zijn de Partena-kantoren open?
  De Partena-kantoren zijn gesloten tot en met 17 mei 2020. Lees hier meer over onze aangepaste dienstverlening. 
 2. Wat als ik een afspraak heb bij de adviserende arts?
  Afspraken met de adviserende arts zijn uitgesteld. Ze kunnen mogelijk worden vervangen door teleconsultaties als dat nodig is om je dossier van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit correct te kunnen opvolgen. We brengen je persoonlijk op de hoogte van eventuele wijzigingen in je afspraak.

 

Meer info

Artikel tags:

Lees ook

06 augustus 2020

Gecoördineerde teamacties in de strijd tegen Covid-19

Het contactonderzoek in de strijd tegen de Covid-19-pandemie ligt opnieuw onder vuur. De ziekenfondsen zouden lokale initiatieven om de contactopsporing bij besmettingen met het coronavirus te verbeteren, afremmen ten voordele van hun eigen werk op Vlaams niveau. Het tegendeel is waar. Wij geloven sterk in de aanvullende kracht van lokale acties.