Nieuws Ziek
03 april 2020

deel

Coronavirus: Leg niet nodeloos een voorraad medicijnen of paracetamol aan

Veel mensen hebben zich naar de apotheek gehaast om grote hoeveelheden vrij verkrijgbare geneesmiddelen, zoals paracetamol, in te slaan. Voorlopig zijn de voorraden bij de groothandelaars nog voldoende, maar het FAGG roept de burgers niettemin op om niet te hamsteren, teneinde geen tekorten te veroorzaken. 
Coronavirus:  Leg niet nodeloos een voorraad medicijnen of paracetamol aan

Als gevolg van de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) vastgesteld dat de voorraad geneesmiddelen in de apotheken sneller de deur uitgaat dan normaal. Dat is nergens voor nodig, want er dreigt helemaal geen tekort en er zullen nieuwe voorraden geleverd worden. Als sommige burgers echter doorgaan met hamsteren, dan kan dit leiden tot tijdelijke onbeschikbaarheid met alle gevolgen van dien voor patiënten die wel ziek zijn. 

Het FAGG doet dan ook een beroep op de verantwoordelijkheidszin van de burgers door te benadrukken dat het belangrijk is om alleen die geneesmiddelen te kopen die men echt nodig heeft.

Eén doos paracetamol 

Heb je symptomen die kunnen wijzen op een Corona-infectie zoals koorts, keelpijn of griepachtige symptomen? Dan blijft paracetamol de eerste keuze. Paracetamol (Dafalgan, Panadol en generieken,…) is algemeen, bij gebruikelijke doses, de eerste keuze voor de behandeling van pijn en koorts.  

Belangrijk:

  • Neem een zo laag mogelijke doeltreffende dosis gedurende een zo kort mogelijke periode,
  • respecteer de maximale dosis en
  • zorg dat de tijd tussen 2 toedieningen minstens 4 uur bedraagt.

Voor de geneesmiddelen die enkel paracetamol bevatten, heeft het FAGG aan de apotheken (open officina’s en online) gevraagd om slechts één doosje per patiënt te verkopen, tenzij anders voorgeschreven door een arts. 

Niet-steroïdale ontstekingsremmende geneesmiddelen

Het is nog niet volledig duidelijk of NSAIDs (dit  zijn niet-steroïdale ontstekingsremmende geneesmiddelen, vaak gebruikt tegen koorts , pijn en ontsteking) zoals ibuprofen (vb. Brufen, Nurofen, vele generieken…) de Corona-infectie zouden kunnen verergeren.  Er zijn op dit moment namelijk geen gepubliceerde klinische gegevens aanwezig. Uit voorzichtigheid wordt daarom aangeraden om de voorkeur te geven aan paracetamol, in afwachting van bijkomende gegevens.

Neem je chronisch bepaalde ontstekingsremmers en/of corticosteroïden? Stop of onderbreek je behandeling niet, maar overleg met je arts.

Wat met geneesmiddelen ophalen als je ziek bent?

Met het coronavirus kunnen we niet voorzichtig genoeg zijn en daarom houden zorgverleners telefonische consultaties. Maar wat als je een geneesmiddelenvoorschrift nodig hebt? Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zal je arts de code van het voorschrift doorgeven. 

RID-code

Deze code heet de RID-code (dat is een automatisch gegenereerde barcode). Hiermee kan je dan naar de apotheek gaan. Je arts zal die code elektronisch doorgeven, via mail, skype of telefonisch. De overdracht van die code respecteert de richtlijnen van de GDPR. 

In de apotheek deel je die RID-code mee aan de apotheker, die je het geneesmiddel zal geven en het elektronisch voorschrift zal archiveren. Deze nieuwe maatregel is een aanvulling op het telefonisch medisch advies geven, in het kader van de Covid-19 maatregelen. 

Lees ook

30 september 2021

Luchtverontreiniging leidt tot meer arbeidsongeschiktheid

Als luchtconcentraties van zwarte koolstof, stikstofdioxide en ozon pieken, hebben mensen met chronische aandoeningen meer geneeskundige verzorging nodig. En ook het aantal mensen dat arbeidsongeschikt wordt verklaard, neemt dan toe. Dat blijkt uit de laatste studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen in samenwerking met de KU Leuven.