Nieuws Ziek
02 februari 2018

deel

Complexe hospitalisatiepolissen en ziekenhuisfacturen zorgen voor bittere nasmaak na hospitalisatie

57% van de Vlamingen (of iemand uit hun gezin) werden in de loop van de laatste twee jaar gehospitaliseerd. Maar wat er juist wordt terugbetaald binnen de verzekering, dat weet bijna niemand- zo blijkt uit ons onderzoek. We geven vijf tips om een financiële kater te vermijden. 
Complexe hospitalisatiepolissen en ziekenhuisfacturen zorgen voor bittere nasmaak na hospitalisatie

Meer kosten buiten ziekenhuisopname

Nu meer en meer ingrepen via dagopname gebeuren- volgens het onderzoek is dat in 45% van de gevallen- wordt ook het aantal zorgen dat voor en na de ziekenhuisopname plaatsvinden groter. Denk maar aan draadjes uithalen, röntgenfoto’s nemen, op controle gaan bij de arts… Niet verwonderlijk dat er dan ook veel onduidelijkheid is of die kosten dan onder de hospitalisatieverzekering kunnen vallen.

Wie ziek is, kan extra (geld)zorgen missen. Ziekenfondsen moeten de consument daarin adviseren. “We krijgen dagelijks telefoontjes van klanten die verbaasd zijn wanneer de ziekenhuisfactuur in de bus valt,” zegt Sarah Masschelein. “Daarom raden we iedereen aan zich te informeren bij hun ziekenfonds vóór een opname, of je er nu een hospitalisatieverzekering hebt of niet. Ziekenfondsen fungeren als tussenpersoon tussen zorgverlener of ziekenhuis, de overheid en de patiënt en kennen het volledige plaatje.”

5 tips voor een transparante hospitalisatie(verzekering

  1. Let er bij het nemen van een verzekering op dat er een terugbetaling is voor zorgen vóór en na je ziekenhuisopname. Het ziekenhuisverblijf wordt alsmaar korter, en meer en meer kosten vallen dus buiten de opnameperiode.
  2. Kies bewust voor een verzekering in functie van je prioriteiten. Is een eenpersoonskamer belangrijk? Of kies je eerder voor basisdekking? Als je hiervan afwijkt op het moment van je ziekenhuisopname, kunnen hier extra kosten aan verbonden zijn.
  3. Informeer voor je opname bij het ziekenhuis wat de ereloon- en kamersupplementen voor een eenpersoonskamer zijn. Dit vind je ook terug in de opnameverklaring. Deze supplementen  hebben een grote impact op de finale factuur.
  4. Verzekerd via het werk? Vraag dan aan je werkgever wat er gebeurt wanneer je verandert van werk of met pensioen gaat. Het kan voordelig zijn om een wachtpolis af te sluiten zodat je later in een verzekering kan stappen zonder wachttijd of medische vragenlijst.
  5. Bel je ziekenfonds en/of je verzekeraar voorafgaand aan je ziekenhuisopname. Durf ook vragen te stellen over wat er inbegrepen zit in de polis wanneer je de verzekering afsluit. 

Kans op (tevreden) ziekenhuisopname is groot

Ja, ik ben verzekerd. Maar vraag me niet waarvoor juist.

In het ziekenhuis belanden is een reëel risico, zo blijkt uit ons onderzoek. Maar liefst 57% van de Vlaamse gezinnen* werd de afgelopen twee jaar in het ziekenhuis opgenomen. Meer dan de helft daarvan moest meer dan één keer naar het ziekenhuis en 1 op de 5 Vlaamse gezinnen zelfs meer dan drie keer. 74% van de opnames werd op voorhand gepland. En in 64% van de gevallen ging het om een chirurgische ingreep.

* Met gezin wordt een samenwoningsverband bedoeld, met of zonder partner, met of zonder kinderen

Ziekenhuisopname

Het goede nieuws? We zijn allemaal héél tevreden over de zorg die we aangeboden krijgen in het ziekenhuis: maar liefst 74% quoteert hun laatste opname met een cijfer van 8 of meer op 10 qua tevredenheid. 

Ereloonsupplement tot 100% betaald= alles terugbetaald? 

Het belang van een goede hospitalisatieverzekering is duidelijk. Maar liefst 90% van de Vlamingen heeft een extra verzekering om zich in te dekken tegen de kosten. Maar daar wringt het schoentje, want bijna niemand weet met zekerheid wat wel én wat niet terugbetaald wordt: 44% weet niet of ereloonsupplementen boven de 100% terugbetaald worden, 34% twijfelt of ze tot 100% terugbetaald worden. 4 op 10 weet niet hoe zit met kosten buiten het ziekenhuis . En langsgaan bij de spoed, wordt dat terugbetaald? 28% weet het niet.

Uit de vele telefoontjes die ziekenfondsen krijgen, blijkt ook dat er erg veel misverstanden zijn: men denkt dat iets terugbetaald wordt, en dat blijkt niet het geval te zijn. Een deel van het probleem ligt bij de ziekenhuisfacturen die moeilijk te ontcijferen zijn voor de consument.

Begrippen te ingewikkeld

Begrippen zoals kamer- en ereloonsupplementen zijn complex. Voor een eenpersoonskamer mag een ziekenhuis namelijk zowel kamersupplementen als ereloonsupplementen vragen. Het bedrag van beide varieert per ziekenhuis.

Een kamersupplement is een forfaitair bedrag, een ereloonsupplement wordt uitgedrukt in percentages, bijvoorbeeld 150%. Dat wil zeggen dat je op je factuur een supplement zal vinden dat 150% bedraagt van het tarief dat wettelijk werd vastgelegd, en dus bovenop het deel van de factuur komt die je zelf moet betalen.

Mijn verzekering betaalt ereloonsupplementen terug tot 100%', betekent bijvoorbeeld niet noodzakelijk hetzelfde als 'mijn verzekering betaalt volledig terug'. We moeten met zijn allen werken aan het transparanter maken van het kostenplaatje.
Sarah Masschelein, woordvoerster van Partena Ziekenfonds

De kamerkeuze heeft dus een grote impact op de finale factuur. “Maar ook over de inhoud van verzekeringspolissen wordt weinig helder gecommuniceerd,” zegt Sarah Masschelein.

opname

Je ziekenhuisfactuur ontleden

Ziekenhuisfactuur

 

Hospitalisatie situaties

Lees ook

20 mei 2021

Aangepaste bankmededeling beschermt jouw gegevens

In de digitale wereld wordt het delen van gegevens steeds complexer. Ook met je bank. Om te vermijden dat gevoelige medische informatie in de database van je bank terecht komt, worden onze mededelingen bij terugbetalingen vanaf 31/5/2021 aangepast.

Een hospitalisatieverzekering die compleet is

Een bevalling, een operatie, dagopnames voor zoon of dochter… 1 op 2 Vlamingen kreeg de laatste 2 jaar te maken met een ziekenhuisopname. En de kosten voor zo’n hospitalisatie lopen snel hoog op. Je bent dus maar beter goed verzekerd. Hospitalia Medium via Partena Ziekenfonds biedt een goede prijs-kwaliteit en zorgt dat je gerust kunt zijn. Dat ondervonden ook Evi, Sigrid en Sarah. Lees hier hun verhaal.

Hospitalisatieverzekering kiezen: waarop moet je letten

Een ziekenhuisopname kost veel geld en ook de kosten voor en na je opname kunnen hoog oplopen. Je bent dus maar beter goed verzekerd als je in het ziekenhuis belandt voor een operatie, bevalling of een behandeling bij ziekte. De nieuwe Hospitalia Medium via Partena Ziekenfonds verzekert je optimaal tijdens je opname, maar beschermt je ook tegen hoge kosten als je medische zorg nodig hebt voor en na je opname. En dat voor een heel betaalbare prijs.