NieuwsZiek
05 januari 2021

deel

1 op de 4 arbeidsongeschikte mensen zit thuis door psychosociale aandoening

1 op de 4 hoofddiagnoses bij de start van een arbeidsongeschiktheid betreft een psychosociale aandoening. Dat toont de nieuwste studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Uit diezelfde resultaten blijkt ook dat vooral een vrouwelijke bediende intreedt in arbeidsongeschiktheid omwille van burn-out, depressie of angststoornis.
1 op de 4 arbeidsongeschikte mensen zit thuis door psychosociale aandoening

Langer arbeidsongeschikt met burn-out of depressie

De nieuwste studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen toont aan dat mensen met een psychosociale aandoening blijken langere tijd arbeidsongeschikt zijn dan gemiddeld: personen met een depressie zitten gemiddeld 4 maanden thuis, mensen met een burn-out 3 maanden. Dit is langer dan bijvoorbeeld personen in arbeidsongeschiktheid omwille van hart- en vaatziekten.

De voornaamste cijfers

  • 1 op de 4 hoofddiagnoses bij intrede in arbeidsongeschiktheid betreft een psychosociale aandoening. Dit neemt toe tot 40 % op 7 maanden en bij intrede in invaliditeit. Reden voor toename is de lange duurtijd van deze dossiers. Burn-out en depressie zijn op alle momenten de meest frequent gestelde diagnoses.
  • Bij bedienden beslaan psychosociale aandoeningen al bij intrede in arbeidsongeschiktheid ongeveer een derde van het totaal aantal diagnoses. Het aantal neemt toe tot 55 % op 7 maanden en bij intrede in invaliditeit. Dit is opmerkelijk hoger dan bij zelfstandigen en arbeiders. Bij zelfstandigen duurt het wel langer voor een dossier kan worden afgesloten en het aandeel zelfstandigen dat arbeidsongeschikt is door een burn-out of depressie neemt sterk toe na een half jaar en bij intrede in invaliditeit.
  • Vrouwen worden in vergelijking met mannen als het ware dubbel getroffen door psychosociale aandoeningen. Ten eerste ligt bij vrouwen het aandeel van psychosociale aandoeningen bij intrede in arbeidsongeschiktheid op 30 % en bij mannen op 19 %. Ten tweede kennen dit soort dossiers een langere duurtijd bij vrouwen dan bij mannen. 
  • Jonge werknemers, tussen 20 en 40 jaar, lijken meer vatbaar om thuis te zitten met een burn-out dan hun oudere collega’s (30 %). Arbeidsongeschiktheidsdossiers gerelateerd aan psychosociale aandoeningen kennen echter een langere duurtijd naarmate personen ouder worden.

Preventie en investeren in welzijn van de werknemers

Arbeidsongeschiktheid verdient voldoende aandacht, ongeacht de reden waarom iemand niet kan gaan werken. Daarom zien de Onafhankelijke Ziekenfondsen dit als een prioriteit, die werd opgenomen in hun memorandum 2019. “En dit gaat verder dan alleen arbeidsongeschiktheid omwille van psychosociale aandoeningen”, verduidelijkt Astrid Janssens, Adjunct Medisch Directeur bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Preventie is de beste remedie om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Dit geld zeker voor burn-out, maar ook voor bijvoorbeeld bot- en spierziektes: het is zinvol voor bedrijven om meer preventieacties te organiseren. Investeren in optimale werkomstandigheden en in het welzijn van werknemers is een belangrijke voorwaarde in het voorkomen van arbeidsongeschiktheid. Dankzij de reglementering voor de re-integratie op het werk zijn werkgevers zich hier meer bewust van: door de psychosociale arbeidsbelasting van werknemers te beperken, groeit een bedrijf.”

Meer info

Lees de volledige studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Artikel tags:

Lees ook

17 april 2021

Campagne: Kopzorgen Verdienen Zorg

Door de coronacrisis ondervinden we allemaal hoe belangrijk mentaal welzijn is. Daarbij mogen we de ouderen zeker niet vergeten, de bewoners van woon-zorgcentra maar ook gezonde, actieve 65-plussers.
16 april 2021

Digitale zorg zit in een stroomversnelling

Door COVID-19 is er een groter draagvlak voor digitalisering van de zorg, denk bijvoorbeeld aan consultaties op afstand en digitale opvolging. Maar in België is er nog altijd veel ruimte voor groei. E-Health Valley voorziet dan ook 20 miljoen euro om innovatieve en digitale oplossingen te ondersteunen.