Nieuws Gezond leven
02 februari 2021

deel

Zorgpersoneel eerstelijn gevaccineerd vanaf 15 februari

De vaccinatiecentra in Vlaanderen zijn bijna klaar om de vaccinatie te starten. Vanaf 15 februari zullen de zorgverleners uit de eerste lijn uitgenodigd worden in een vaccinatiecentrum voor hun vaccinatie. Daarnaast wordt nu ook een aantal groepen van 18 tot 55 jaar gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin.
Zorgpersoneel eerstelijn gevaccineerd vanaf 15 februari

Zorgpersoneel krijgt vaccin in vaccinatiecentra

Eerstelijnsverzorgers zoals thuisverpleegkundigen en huisartsen hebben dezelfde prioriteit als het personeel in ziekenhuizen. Omdat ze veel in contact komen met patiënten is het risico op besmetting hoger. De woonzorgcentra dienden de voorbije weken al vaccins toe aan eerstelijnszorgverleners in hun regio. Het ging om vaccindosissen die ze te veel hadden. Intussen zijn er zo al ongeveer 11.000 zorgverleners uit de eerste lijn gevaccineerd. 

Vanaf 15 februari zal de vaccinatie van deze eerstelijns zorgverleners verdergezet worden in de vaccinatiecentra. 
De eersten die zullen worden uitgenodigd is het frontliniepersoneel. Het gaat om: 

 • Huisartsen
 • Thuisverpleegkundigen
 • Verzorgenden van de diensten voor gezinszorg
 • Bepaalde specialisten buiten de ziekenhuizen die hoogrisico patiëntencontact hebben, namelijk neus-keel-oor, pneumo & pediatrie
 • Tandartsen en mondhygiënisten
 • Personeel van de vaccinatiecentra en de test- en triagecentra
 • Medewerkers van de overheid en de het lokale initiatieven die plaatsbezoeken doen bij besmette personen of in zorgvoorzieningen.

De vaccinaties van het zorgpersoneel zullen dus de eerste vaccinaties zijn die gegeven worden in de vaccinatiecentra. Zo goed als alle vaccinatiecentra hebben aangegeven operationeel te kunnen zijn tegen 15 februari.

AstraZeneca-vaccin voor bepaalde groepen van 18 tot 55 jaar

Voor het AstraZeneca-vaccin is de doeltreffendheid vanaf 56 jaar nog onvoldoende bewezen. De vaccins die in ons land worden geleverd, worden daarom voorzien voor volwassenen tot 55 jaar. 

Vanaf midden februari zal het AstraZeneca-vaccin worden toegediend aan bepaalde groepen tussen de 18 en 55 jaar. Het gaat om deze groepen, in deze volgorde: 

 • Zorgverleners van 18 tot en met 55 jaar oud
 • Bewoners en personeel (18 tem 55 jaar) in de collectieve zorginstellingen
 • Risicogroepen met bepaalde aandoeningen (18 tem 55 jaar)
 • 18 t.e.m. 55-jarigen bij de interventionele eenheden op het terrein bij de politie

Door het AstraZeneca-vaccin te gebruiken voor deze doelgroepen, worden zij sneller gevaccineerd. Daarnaast worden daardoor de thuiswonende ouderen eerder gevaccineerd dan voorzien, omdat er door deze aanpassing meer Pfizer-vaccins voor hen beschikbaar worden.

Meer info?

Lees meer over het vaccin tegen COVID-19 en de vaccinatiestrategie in Vlaanderen.

Lees meer over de vaccinatie met AstraZeneca.