Nieuws Gezond leven
05 juli 2021

deel

Ziekenfondsen begeleiden kwetsbare groepen

Belgische ziekenfondsen slaan de handen in elkaar om mensen uit kwetsbare groepen te begeleiden naar de eerstelijnsgezondheidszorg. Ze doen dit samen met 50 Community Health Workers en 15 preventiemedewerkers.

De ziekenfondsen nemen hun verantwoordelijkheid om moeilijk bereikbare groepen te informeren, bewust te maken en te begeleiden. Deze uitdaging is er tijdens de coronacrisis alleen maar groter op geworden. Het is immers belangrijk dat iedereen toegang heeft tot de beste gezondheidszorgen. 

Op initiatief van minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, hebben de Belgische ziekenfondsen het project Community Health Workers (CHW) uit de grond gestampt. 50 CHW’s gaan op stap in buurten waar kwetsbare groepen wonen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Hun missie is om deze mensen de weg te wijzen naar de gezondheids- en welzijnszorg. Ze gaan hen helpen gebruikmaken van gezondheidsdiensten en hun kennis over gezondheid versterken. Samen met de eerstelijnszorg zullen de community health workers ongelijkheden en structurele problemen onder de aandacht brengen.

In Brussel loopt een gelijkaardig project met preventiemedewerkers. Zij zullen telefonisch contact opnemen met alleenstaande Brusselaars ouder dan 65 jaar die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming (VT). De preventiemedewerkers hebben twee belangrijke opdrachten. Enerzijds zullen ze de kwetsbare Brusselaars helpen met het begrijpen van de coronamaatregelen zodat ze die beter kunnen opvolgen. Daarnaast bekijken de preventiemedewerkers of alleenstaande 65-plussers in Brussel de juiste gezondheidszorg en sociale ondersteuning krijgen. Het is de bedoeling dat de medewerkers ook hier die mensen begeleiden zodat ze bij de juiste gezondheidsdiensten of ziekenfondsen belanden. 

Artikel tags:

Lees ook

28 juni 2021

Laat je hartritme controleren

Elk jaar vestigt de BeHRA, de Belgian Heart Rhythm Association, de aandacht op de gevaren van hartritmestoornissen. Zo willen ze het aantal slachtoffers van deze vaak ernstige, soms fatale aandoeningen terugdringen.
03 juni 2021

Vaccin Johnson & Johnson enkel voor 41-plussers

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft besloten het gebruik van het vaccin van Johnson & Johnson (Janssen) tijdelijk te beperken tot personen van 41 jaar en ouder. Alvorens verdere beslissingen te nemen, acht de IMC het van belang dat het EMA (Europees Geneesmiddelenagentschap) de voordelen en risico's van het vaccin van Janssen herevalueert.