Nieuws Gezond leven
10 mei 2021

deel

Werelddag anti-tabak. Bouw mee aan Generatie Rookvrij

31 mei is het werelddag anti-tabak. Hét moment om stil te staan bij roken. Elke week beginnen in ons land honderden jongeren te roken. Generatie Rookvrij wil dit een halt toeroepen.
Uit de Gezondheidsenquête 2018 blijkt dat 15% van onze jongeren tussen 15-24 jaar roken. 11% rookt hiervan dagelijks. 

Zien roken, doet roken

Kinderen kopiëren gedrag, ook rookgedrag. Als kinderen volwassenen zien roken, dan wekt dat de indruk dat roken normaal is en aangenaam kan zijn. Dat roken een onderdeel van het leven is, in plaats van een dodelijke verslaving. Zien roken, doet roken.
Kinderen leven zich uit in speeltuinen, sportclubs en jeugdbewegingen. Rokers die op deze plaatsen komen, kunnen kinderen het goede voorbeeld geven door er niet te roken. Of uit het zicht roken, als het echt moet! Door kinderen een andere norm rond roken aan te leren, zullen zij minder geneigd zijn om later zélf een sigaret op te steken.

Roken en ravotten gaan niet samen

Niet roken langs het voetbalveld, de speeltuin of andere plaatsen waar kinderen aanwezig zijn, is essentieel om kinderen op een gezonde manier te laten opgroeien. Bovendien bied je kinderen een veilige omgeving waar rekening gehouden wordt met elkaar. 

Stilstaan bij je rookverslaving

Rookvrije omgevingen zijn voordelig voor iedereen. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor rokers. Rookvrije omgevingen zorgen er ook voor dat mensen die proberen te stoppen met roken niet in de verleiding worden gebracht om er toch ééntje op te steken. 

Recht op gezonde, rookvrije omgevingen

Kinderen hebben het recht om te ravotten en te sporten in een gezonde omgeving. Rookvrije speeltuinen, sportterreinen en jeugdbewegingen zijn hier een essentieel onderdeel van. Er bestaat al een groot draagvlak bij het brede publiek - ook bij rokers, ja! – om niet te roken in buitenomgevingen waar kinderen bij zijn.
 

Artikel tags:

Lees ook

Wat is hartcoherentie?

Met hartcoherentie wordt het regelmatige interval tussen je hartslagen bedoeld. Dat je hart soms wat sneller of trager klopt, is normaal. Maar grote pieken en dalen kunnen wijzen op heftige emoties, zoals angst en stress. Ook je ademhaling speelt een rol. Als je inademt versnelt je hartslag, als je uitademt vertraagt die. Met je ademhaling kan je je hartritme beïnvloeden en meer coherent maken.
18 oktober 2021

Poets je tanden 2 keer per dag en voorkom cariës

Wist je dat 95% van de Belgen tijdens zijn levensloop te kampen heeft met cariës, oftewel tandbederf? Om dit te voorkomen is het aangeraden om twee keer per dag je tanden te poesten met een fluoridetandpasta aangepast voor je leeftijd. De Hoge Gezondheidsraad hernieuwde haar aanbevelingen rond fluoride.
15 oktober 2021

Oproep kandidatuurstelling ziekenfondsverkiezingen 2022

In juni 2022 worden de nieuwe algemene vergaderingen van Helan Onafhankelijk ziekenfonds en MLOZ Insurance geïnstalleerd. Om de zes jaar worden hiervoor in alle ziekenfondsen van het land verkiezingen georganiseerd. Wil je je hiervoor kandidaat stellen? Dat kan. Alle info vind je hier.