Nieuws Gezond leven
10 mei 2021

deel

Werelddag anti-tabak. Bouw mee aan Generatie Rookvrij

31 mei is het werelddag anti-tabak. Hét moment om stil te staan bij roken. Elke week beginnen in ons land honderden jongeren te roken. Generatie Rookvrij wil dit een halt toeroepen.
Uit de Gezondheidsenquête 2018 blijkt dat 15% van onze jongeren tussen 15-24 jaar roken. 11% rookt hiervan dagelijks. 

Zien roken, doet roken

Kinderen kopiëren gedrag, ook rookgedrag. Als kinderen volwassenen zien roken, dan wekt dat de indruk dat roken normaal is en aangenaam kan zijn. Dat roken een onderdeel van het leven is, in plaats van een dodelijke verslaving. Zien roken, doet roken.
Kinderen leven zich uit in speeltuinen, sportclubs en jeugdbewegingen. Rokers die op deze plaatsen komen, kunnen kinderen het goede voorbeeld geven door er niet te roken. Of uit het zicht roken, als het echt moet! Door kinderen een andere norm rond roken aan te leren, zullen zij minder geneigd zijn om later zélf een sigaret op te steken.

Roken en ravotten gaan niet samen

Niet roken langs het voetbalveld, de speeltuin of andere plaatsen waar kinderen aanwezig zijn, is essentieel om kinderen op een gezonde manier te laten opgroeien. Bovendien bied je kinderen een veilige omgeving waar rekening gehouden wordt met elkaar. 

Stilstaan bij je rookverslaving

Rookvrije omgevingen zijn voordelig voor iedereen. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor rokers. Rookvrije omgevingen zorgen er ook voor dat mensen die proberen te stoppen met roken niet in de verleiding worden gebracht om er toch ééntje op te steken. 

Recht op gezonde, rookvrije omgevingen

Kinderen hebben het recht om te ravotten en te sporten in een gezonde omgeving. Rookvrije speeltuinen, sportterreinen en jeugdbewegingen zijn hier een essentieel onderdeel van. Er bestaat al een groot draagvlak bij het brede publiek - ook bij rokers, ja! – om niet te roken in buitenomgevingen waar kinderen bij zijn.
 

Artikel tags:

Lees ook

28 juni 2021

Laat je hartritme controleren

Elk jaar vestigt de BeHRA, de Belgian Heart Rhythm Association, de aandacht op de gevaren van hartritmestoornissen. Zo willen ze het aantal slachtoffers van deze vaak ernstige, soms fatale aandoeningen terugdringen.