Nieuws Gezond leven
07 november 2017

deel

Vier op tien stelt tandzorg uit wegens te duur

Uit onderzoek van Partena Ziekenfonds blijkt dat maar liefst 4 op 10 ondervraagden tandzorg uitstelt uit schrik voor de hoge kosten. Steeds meer mensen nemen daarom een tandverzekering. Wie wel een tandverzekering heeft, laat dan weer vaak zorgen uitvoeren die hij of zij anders uit zou stellen. 

Partena Ziekenfonds voerde recent een onderzoek waaruit blijkt dat maar liefst vier op tien respondenten een dentale ingreep uitstelt. Dat heeft voornamelijk te maken met het hoge kostenplaatje.

Vandaag heeft  4 op 10 van de ondervraagden een tandverzekering die hen helpt om de kosten te drukken. Uit het onderzoek blijkt ook dat wie wel een tandverzekering heeft, bovendien sneller naar de tandarts gaat, en ook ingrepen laat uitvoeren die hij zonder verzekering niet zou overwegen.

Wacht niet tot het te laat is

Tandproblemen vermijden, zo waarschuwen de tandartsen, begint met een goede preventie: goed poetsen, gezond eten én minimum jaarlijks naar de tandarts trekken. Maar daar wringt het schoentje:

Slechts 54% gaat jaarlijks naar de tandarts. Nochtans is voorkomen is beter dan genezen. Het kost je het minste last, pijn én geld als je er op tijd bij bent
Stefaan Hanson, tandarts en woordvoerder van het Verbond der Vlaamse Tandartsen

Tandzorg als basisverzekering?

Toch zitten tandverzekeringen in de lift. Steeds meer mensen overwegen de stap om een bijkomende verzekering te nemen, specifiek voor hun tandzorgen- preventief én curatief. De tandverzekering Dentalia Plus van Partena Ziekenfonds groeit per jaar met 10 tot 15% . Deze garandeert immers de terugbetaling van tandzorg waarvoor de wettelijke ziekteverzekering niet of maar gedeeltelijk tussenkomt.

We zijn bijna op het punt waarbij de tandverzekering deel uitmaakt van een basispakket aan verzekeringen
Sarah Masschelein, Persmedewerker Partena Ziekenfonds

Zoals voor orthodontie, prothesen, implantaten en parodontologie. “30% van de nieuwe klanten bij Partena nemen, naast het basispakket aan verzekeringen, ook al meteen de tandverzekering Dentalia Plus erbij,” zegt Sarah Masschelein van Partena Ziekenfonds. “Een toegankelijke maandelijkse bijdrage zorgt niet alleen voor een opvangnet bij hoge kosten, het zorgt ook voor een veilig gevoel, wetende dat noodgevallen in de toekomst gedekt zijn.”

Verzekering tijdig afsluiten

Op tijd maatregelen treffen, dat geldt ook voor het nemen van een verzekering.
 
“We merken dat heel wat ouderen komen informeren naar een verzekering, omdat ze worden geconfronteerd met zware kosten, zoals bijvoorbeeld de kosten voor een prothese- nieuwe tanden die vastgemaakt worden in de mond. Wie vroeger een verzekering neemt, betaalt minder, en kan snel aan zijn behandeling beginnen wanneer nodig,”, zegt Sarah Masschelein.

Lees ook

Levenslang compleet verzekerd, dankzij Dentalia Plus en Partena Ziekenfonds

Sinds 1 januari 2021 krijg je bij Partena Ziekenfonds tot 1.050 euro terug voor orthodontie. Dat is een stuk meer dan de vroegere 375 euro. Samen met de complete bescherming van extra tandverzekering Dentalia Plus, die tot 1.250 euro terugbetaalt voor orthodontie en tandzorgkosten, ben je bij Partena levenslang én compleet beschermd tegen dure tandzorg.
Maar hoe zit dat nu allemaal in elkaar, met dat aanvullend voordeel en de extra tandverzekering?
03 februari 2020

Vlaming vreest dat z'n gebit nog veel geld gaat kosten

Uit een bevraging van Partena Ziekenfonds blijkt dat 6 op de 10 Vlamingen al liet sleutelen aan zijn gebit onder de vorm van orthodontie, kronen, implantaten of een vals gebit. De helft van die mensen vindt dat een goede reden om te kiezen voor een extra tandverzekering.