NieuwsGezond leven
09 november 2020

deel

Ben je dit jaar omwille van COVID-19 niet naar de tandarts kunnen gaan?

In het kader van het mondzorgtraject of voor de tandsteenverwijdering is de terugbetaling afhankelijk van de verstrekkingen tandverzorging in het voorgaande kalenderjaar. Maar wat als een tandartsbezoek in 2020 omwille van COVID-19 niet meer gelukt is?
Ben je dit jaar omwille van COVID-19 niet naar de tandarts kunnen gaan?

Mondzorgtraject zorgt voor betere terugbetaling

Meer terugbetaald krijgen voor een tandartsbezoek als je het voorgaande jaar bij je tandarts bent langsgegaan: deze maatregel van de wettelijke ziekteverzekering maakt deel uit van het mondzorgtraject en is bedoeld om mensen bewust te maken van het belang van het jaarlijkse tandartsbezoek. Hierdoor betalen meerderjarige personen minder remgeld als ze minstens één keer per jaar naar de tandarts gaan

Omwille van COVID-19 is de kans echter groot dat een tandartsbezoek in 2020 niet meer gelukt is. Om een lagere terugbetaling te vermijden voor de verstrekkingen in 2021 werd de terugbetalingsvoorwaarde aangepast. Er zal voor de verstrekkingen van 2021 in het kader van het mondzorgtraject of de tandsteenverwijdering gekeken worden naar de verstrekkingen van de twee voorgaande kalenderjaren. Dus niet enkel naar 2020, maar ook naar 2019.

Stel, je laat een tand vullen:

  • Als je WEL bent langsgegaan bij je tandarts in 2019 of 2020 en in 2021 teruggaat om een tand te laten vullen*, betaal je 32 euro (= officieel ereloon).
    De ziekteverzekering betaalt 26 euro terug.
  • Als je NIET bent langsgegaan bij je tandarts in 2019 of 2020 en in 2021 een tand laat vullen*, betaal je 32 euro (= officieel ereloon).
    De ziekteverzekering betaalt 20 euro terug.

* Voorbeeld op basis van RIZIV-nomenclatuurcode 304371 voor personen vanaf 18 jaar op basis van de tarieven in 2020. Werkelijke factuur bij de tandarts kan afwijken naargelang de tandarts extra honoraria aanrekent.

Opgelet! Het gaat hierbij niet om parodontologie, tandheelkundige radiografieën of preventieve verzorging, raadplegingen, orthodontische verstrekkingen. Dit geldt ook niet voor prestaties die als bijkomend honorarium aangerekend worden bij personen die van de voorkeurregeling genieten, omdat zij sowieso van een verhoogde tegemoetkoming genieten.

En Dentalia Plus?

Ook onze tandverzekering betaalt meer terug als je het kalenderjaar voordien een bezoek aan de tandarts bracht.

Als gevolg van de COVID-19-crisis hebben wij deze tegemoetkomingsvoorwaarde versoepeld. Om uit te maken of je in aanmerking komt voor de terugbetaling van  80%, kijken we naar de twee voorgaande kalenderjaren, dus naar 2020 én 2019. 

Een voorbeeld:

Je sloot aan bij Dentalia Plus op 1 augustus 2018 en je laat een tandkroon van 1.000 euro plaatsen op 5 augustus 2021.

  • Je ging NIET naar de tandarts in 2019 of 2020: Dentalia Plus betaalt 500 euro terug.
  • Je ging WEL naar de tandarts in 2019 of 2020: Dentalia Plus betaalt 800 euro terug.

Meer info

Ontdek onze brochure 7 richtlijnen voor gezonde tanden.

Lees ook

20 november 2020

Bijna helft van Belgen heeft nog nooit van hormoonverstoorders gehoord

Eten opwarmen in plastic bakjes. 6 op de 10 Belgen ziet hier geen graten in. Nochtans kan het ongezond zijn, want door de warmte kunnen er mogelijk schadelijke stoffen zoals hormoonverstoorders terechtkomen in het eten. Die stoffen kunnen gezondheidsproblemen of ontwikkelingsstoornissen veroorzaken, zeker bij kwetsbare groepen. Bijna de helft van de bevolking weet niet wat hormoonverstoorders zijn. Verontrustende resultaten, die blijken uit een enquête die de Onafhankelijke Ziekenfondsen afnamen bij 1.000 personen.
05 oktober 2020

Steeds meer kinderen op raadpleging bij de oogarts

De kans dat een kind zelf aangeeft dat het niet goed ziet, is klein. Toch moeten steeds meer (jonge) kinderen een bril dragen. Dat blijkt uit een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, gebaseerd op het aantal raadplegingen van kinderen bij oftalmologen en de terugbetalingen van optische hulpmiddelen.