Nieuws Gezond leven
28 juli 2020

deel

Vaccinaties: feiten en fabels

Over vaccinaties wordt er heel wat gezegd, maar welke info mogen we geloven? Aan de hand van vijf uitspraken helpen we enkele misvattingen de wereld uit.

1. “Vaccins zwakken het immuunsysteem af”

Niet waar. Vaccins trainen net ons immuunsysteem. Ons lichaam maakt hierdoor antistoffen aan zonder dat je zelf ziek wordt. Dankzij deze antistoffen ben je beschermd wanneer je de ziekte echt zou tegenkomen. Je moet vaccins dus beschouwen als lessen voor je afweersysteem.

2. “Mijn kind hoeft niet gevaccineerd te worden”

Inentingen bieden bescherming tegen een toekomstige blootstelling aan de ziekte. Elk jaar sterven er nog mensen aan de gevolgen van een ziekte waarvoor een inenting bestaat, zoals bijvoorbeeld mazelen. De vaccinaties worden ook best tijdig gegeven want langer wachten vergroot de kans dat je de infectie oploopt en ernstig ziek wordt. Zo lopen baby’s op de leeftijd van acht weken het hoogste risico om sommige ziektes en complicaties te krijgen. Er bestaat een vaccinatieschema om te weten op welke leeftijd je jouw kind best laat inenten tegen een bepaalde ziekte. Als je je kind niet laat vaccineren, dan ontzeg je het eigenlijk een mogelijke bescherming. In België is het wel zo dat de poliovaccinatie de enige verplichte vaccinatie is voor kinderen.

3. “Gevaarlijke infectieziektes komen nog amper voor”

Veel infectieziektes zijn nog niet verdwenen. Wanneer minder gevaccineerd wordt, vergroot de kans dat de ziekte terug de kop opsteekt. Ook al zou een ziekte uitgeroeid zijn in België, dan nog kan het voorkomen in andere landen. Wanneer je bijvoorbeeld op reis gaat, kun je dus blootgesteld worden en de ziekte overdragen op andere mensen die niet gevaccineerd zijn. Een hoge vaccinatiegraad is dus nodig om de verspreiding van een ziekte tegen te gaan. Op die manier worden mensen beschermd die niet ingeënt kunnen worden, bijvoorbeeld mensen met een bepaalde chronische aandoening.

4. “Vaccineren is zinloos wanneer je ouder bent dan 65 jaar”

Dat klopt niet. Sommige ziektes kunnen namelijk op hoge leeftijd ernstige gevolgen hebben. Daarom wordt er bij deze leeftijdscategorie aangedrongen op bijvoorbeeld de jaarlijkse griepprik. Mocht je niet volledig ingeënt zijn tegen andere ziektes, vraag dan aan je huisarts of inhaalvaccinaties nuttig zijn.

5. “Vaccinaties hebben veel bijwerkingen”

Er kunnen soms kleine en voorbijgaande bijwerkingen optreden. De kans op ernstige bijwerkingen is echter minimaal. Niet vaccineren is gevaarlijker dan het wel doen. Er is geen bewijs dat vaccins ernstige of chronische ziekten zouden veroorzaken. Daarenboven worden vaccins goed getest en moeten ze aan strenge veiligheidseisen voldoen alvorens ze op de markt worden gebracht.

Meer weten over vaccineren?

Lees meer op laatjevaccineren.be

Artikel tags:

Lees ook

28 juni 2021

Laat je hartritme controleren

Elk jaar vestigt de BeHRA, de Belgian Heart Rhythm Association, de aandacht op de gevaren van hartritmestoornissen. Zo willen ze het aantal slachtoffers van deze vaak ernstige, soms fatale aandoeningen terugdringen.