Welke vaccinaties zijn aanbevolen voor volwassenen?

Ook voor volwassenen zijn een aantal vaccinaties aangeraden. Daarnaast zijn er een aantal vaccinaties die herhaald moeten worden, zoals het vaccin tegen tetanus. Ook in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als je naar het buitenland reist, is het goed even te informeren over de nodige vaccinaties.
Welke vaccinaties zijn aanbevolen voor volwassenen?

Vaccinaties aanbevolen op volwassen leeftijd

Voor volwassenen:

 • Om de 10 jaar gedurende het hele leven: herhaling van het gecombineerd trivalent vaccin tegen difterie (kroep), tetanus (klem) en pertussis (kinkhoest).
 • Een inhaalvaccinatie voor MBR is aangeraden voor volwassenen die geboren zijn na  1970 en die geen of slechts 1 dosis van het vaccin gekregen hebben
 • Cocoonvaccinatie voor kinkhoest
 • Voor sommige personen, die onder hetzelfde dak wonen als een risicopersoon: griepvaccinatie
 • Coronavaccin

Bij zwangere vrouwen

 • Bij elke zwangerschap, tussen de 24 en 32 weken zwangerschap: herhaling van het gecombineerde trivalente vaccin tegen difterie (kroep), tetanus (klem) en pertussis (kinkhoest).
 • Tijdens het griepseizoen, ongeacht het stadium van de zwangerschap: het griepvaccin.
 • Coronavaccin

Vanaf 65 jaar 

 • Elk jaar in oktober-november: het griepvaccin.
 • Pneumokokken: om voldoende beschermd te zijn tegen pneumokokken, moeten twee verschillende vaccins toegediend worden met een interval van enkele maanden. Bespreek dit met je arts!
 • Coronavaccin

In aanvulling op het vaccinatieschema

Afhankelijk van je individuele situatie kan het zijn dat je nog andere vaccins aangeboden krijgt, in overleg met je behandelende arts of de arbeidsgeneesheer. Het verwachte voordeel van deze vaccins kan zowel een individuele bescherming als een groepsbescherming zijn, om de verspreiding van besmettelijke ziekten te beperken. 

Voor kinderen en jongeren: 

 • Het vaccin tegen meningokokken ACWY wordt aanbevolen door de HGR voor zuigelingen van 13 tot 15 maanden en voor adolescenten van 15 tot 16 jaar die niet eerder zijn gevaccineerd (+ inhaalvaccinatie voor 15- tot 19-jarigen tot 2024). Dit vaccin staat momenteel niet in het vaccinatieschema (2020), omdat deze infecties niet zo frequent voorkomen, al kunnen de gevolgen ervan heel erg zijn. Het wordt wel aangeraden.
 • Het meningokokken B-vaccin kan individueel worden overwogen voor kinderen van 0 tot 5 jaar, voor jongeren van 15 tot 19 jaar en voor risicogroepen. Vaccinatie met dit vaccin kan koorts veroorzaken, zeker als het samen met andere vaccinaties toegediend wordt. Het wordt samen met paracetamol toegediend (het aantal doses varieert met de leeftijd).
 • Het vaccin tegen waterpokken (verzwakt levend vaccin) kan op individuele basis worden overwogen. De eerste dosis wordt tussen 13 en 18 maanden gegeven, een tweede dosis van het vaccin wordt gepland na een interval van minstens 4 weken.

Voor volwassenen:

 • Vaccinatie tegen HPV is momenteel aangeraden door de HGR tot de leeftijd van 26 jaar, voor adolescenten die nog niet gevaccineerd zijn.

Voor personen > 65 jaar : 

 • In sommige gevallen kan vaccinatie tegen zona worden overwogen. 

Voor iedereen, in geval van:

 • Gekend verminderd afweersysteem of chronische ziekten
 • Specifieke beroepen zoals gezondheidsberoepen
 • Verblijven in het buitenland
 • Bescherming van een kwetsbaar persoon door de vaccinatie van zijn omgeving (‘cocoonvaccinatie’)

 

Lees ook

Wat is hartcoherentie?

Met hartcoherentie wordt het regelmatige interval tussen je hartslagen bedoeld. Dat je hart soms wat sneller of trager klopt, is normaal. Maar grote pieken en dalen kunnen wijzen op heftige emoties, zoals angst en stress. Ook je ademhaling speelt een rol. Als je inademt versnelt je hartslag, als je uitademt vertraagt die. Met je ademhaling kan je je hartritme beïnvloeden en meer coherent maken.
18 oktober 2021

Poets je tanden 2 keer per dag en voorkom cariës

Wist je dat 95% van de Belgen tijdens zijn levensloop te kampen heeft met cariës, oftewel tandbederf? Om dit te voorkomen is het aangeraden om twee keer per dag je tanden te poesten met een fluoridetandpasta aangepast voor je leeftijd. De Hoge Gezondheidsraad hernieuwde haar aanbevelingen rond fluoride.
15 oktober 2021

Oproep kandidatuurstelling ziekenfondsverkiezingen 2022

In juni 2022 worden de nieuwe algemene vergaderingen van Helan Onafhankelijk ziekenfonds en MLOZ Insurance geïnstalleerd. Om de zes jaar worden hiervoor in alle ziekenfondsen van het land verkiezingen georganiseerd. Wil je je hiervoor kandidaat stellen? Dat kan. Alle info vind je hier.