Welke vaccinaties zijn aanbevolen voor volwassenen?

Ook voor volwassenen zijn een aantal vaccinaties aangeraden. Daarnaast zijn er een aantal vaccinaties die herhaald moeten worden, zoals het vaccin tegen tetanus. Ook in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als je naar het buitenland reist, is het goed even te informeren over de nodige vaccinaties.
Welke vaccinaties zijn aanbevolen voor volwassenen?

Vaccinaties aanbevolen op volwassen leeftijd

Voor volwassenen:

 • Om de 10 jaar gedurende het hele leven: herhaling van het gecombineerd trivalent vaccin tegen difterie (kroep), tetanus (klem) en pertussis (kinkhoest).
 • Een inhaalvaccinatie voor MBR is aangeraden voor volwassenen die geboren zijn na  1970 en die geen of slechts 1 dosis van het vaccin gekregen hebben
 • Cocoonvaccinatie voor kinkhoest
 • Voor sommige personen, die onder hetzelfde dak wonen als een risicopersoon: griepvaccinatie

Bij zwangere vrouwen

 • Bij elke zwangerschap, tussen de 24 en 32 weken zwangerschap: herhaling van het gecombineerde trivalente vaccin tegen difterie (kroep), tetanus (klem) en pertussis (kinkhoest).
 • Tijdens het griepseizoen, ongeacht het stadium van de zwangerschap: het griepvaccin.

Vanaf 65 jaar 

 • Elk jaar in oktober-november: het griepvaccin.
 • Pneumokokken: om voldoende beschermd te zijn tegen pneumokokken, moeten twee verschillende vaccins toegediend worden met een interval van enkele maanden. Bespreek dit met je arts!

In aanvulling op het vaccinatieschema

Afhankelijk van je individuele situatie kan het zijn dat je nog andere vaccins aangeboden krijgt, in overleg met je behandelende arts of de arbeidsgeneesheer. Het verwachte voordeel van deze vaccins kan zowel een individuele bescherming als een groepsbescherming zijn, om de verspreiding van besmettelijke ziekten te beperken. 

Voor kinderen en jongeren: 

 • Het vaccin tegen meningokokken ACWY wordt aanbevolen door de HGR voor zuigelingen van 13 tot 15 maanden en voor adolescenten van 15 tot 16 jaar die niet eerder zijn gevaccineerd (+ inhaalvaccinatie voor 15- tot 19-jarigen tot 2024). Dit vaccin staat momenteel niet in het vaccinatieschema (2020), omdat deze infecties niet zo frequent voorkomen, al kunnen de gevolgen ervan heel erg zijn. Het wordt wel aangeraden.
 • Het meningokokken B-vaccin kan individueel worden overwogen voor kinderen van 0 tot 5 jaar, voor jongeren van 15 tot 19 jaar en voor risicogroepen. Vaccinatie met dit vaccin kan koorts veroorzaken, zeker als het samen met andere vaccinaties toegediend wordt. Het wordt samen met paracetamol toegediend (het aantal doses varieert met de leeftijd).
 • Het vaccin tegen waterpokken (verzwakt levend vaccin) kan op individuele basis worden overwogen. De eerste dosis wordt tussen 13 en 18 maanden gegeven, een tweede dosis van het vaccin wordt gepland na een interval van minstens 4 weken.

Voor volwassenen:

 • Vaccinatie tegen HPV is momenteel aangeraden door de HGR tot de leeftijd van 26 jaar, voor adolescenten die nog niet gevaccineerd zijn.

Voor personen > 65 jaar : 

 • In sommige gevallen kan vaccinatie tegen zona worden overwogen. 

Voor iedereen, in geval van:

 • Gekend verminderd afweersysteem of chronische ziekten
 • Specifieke beroepen zoals gezondheidsberoepen
 • Verblijven in het buitenland
 • Bescherming van een kwetsbaar persoon door de vaccinatie van zijn omgeving (‘cocoonvaccinatie’)

 

Lees ook

HPV-vaccinatie nu ook voor jongens

Tot voor kort werden enkel meisjes ingeënt tegen het HPV-virus. Sinds het schooljaar 2019-2020 kunnen ook jongens in het eerste jaar secundair onderwijs een gratis vaccin tegen het Humaan Papillomavirus (HPV) krijgen.

15 januari 2021

Een uitstrijkje, wij doen het. En jij?

Januari is de actiemaand rond baarmoederhalskanker. Ben je een vrouw tussen 25 jaar en 64 jaar? Dan is het belangrijk om elke 3 jaar een uitstrijkje te laten nemen. Is het bij jou al meer dan 3 jaar geleden, dan zal je een uitnodiging krijgen.