Welke vaccins zijn aangeraden voor kinderen?

In het vaccinatieschema vind je de vaccinaties die zijn aanbevolen voor kinderen door de Hoge Gezondheidsraad. Veel van de vaccinaties worden gratis aangeboden via het CLB.
Welke vaccins zijn aangeraden voor kinderen?
Samengevat zijn dit de aanbevolen vaccinaties voor kinderen in het vaccinatieschema: 

Op 5-7 jaar, in het 1ste leerjaar:

  • Gecombineerd tetravalent vaccin (één injectie tegen 4 ziekten) tegen poliomyelitis (kinderverlamming), difterie (kroep), tetanus (klem), pertussis (kinkhoest) - herhalingsinenting. 

Op 10 – 13 jaar:

  • 5de leerjaar of op  10 jaar: tweede dosis van het gecombineerde MBR-vaccin (mazelen, bof en rodehond). 
  • 1ste jaar secundair onderwijs of op 12 jaar: vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) in 2 dosissen, met 6 maanden tussen. Dit virus kan infecties aan de genitaliën, anus of keel veroorzaken die mogelijk kunnen uitgroeien tot kanker.

Op 14-16 jaar, in het derde jaar secundair onderwijs:

  • Trivalent combinatievaccin (één injectie tegen 3 ziekten) tegen difterie (kroep), tetanus (klem), pertussis (kinkhoest) - herhalingsinenting.
Afhankelijk van je individuele situatie kunnen je naast het vaccinatieschema nog andere vaccinaties worden aangeboden, in overleg met je behandelend arts.
Ga je op reis? Check dan ook of bepaalde vacinaties aangeraden worden. Je vindt alle info per land op www.wanda.be.

Vaccinatie op school

Naarmate je kind ouder wordt, wordt de buitenschoolse medische opvolging minder regelmatig. Meestal ga je pas naar de dokter als je kind ziek is. De centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)) staan in voor de opvolging van de schoolgaande kinderen en jongeren. Naast het systematisch contact voor leerlingen tijdens hun hele schoolperiode, waaronder een medisch onderzoek, voeren deze diensten bepaalde vaccinaties gratis uit op de aanbevolen leeftijden, alsook inhaalvaccinaties. Indien nodig, zullen ze de ouders uitnodigen om contact op te nemen met hun behandelende arts of met een specialist, zoals bijvoorbeeld een oogarts of KNO-arts. 

Wanneer worden de vaccinaties georganiseerd? 

Vaccinaties op scholen worden meestal georganiseerd door het CLB in: 
  • Het eerste leerjaar
  • Het vijfde leerjaar
  • Het eerste middelbaar
  • Het derde middelbaar
Ze worden enkel uitgevoerd na toestemming van de ouders.
 

Lees ook

28 juni 2021

Laat je hartritme controleren

Elk jaar vestigt de BeHRA, de Belgian Heart Rhythm Association, de aandacht op de gevaren van hartritmestoornissen. Zo willen ze het aantal slachtoffers van deze vaak ernstige, soms fatale aandoeningen terugdringen.