Ook voor 65+ is vaccinatie belangrijk

Hoe ouder we worden, hoe kwetsbaarder we worden voor infectieziekten en hoe groter de kans op ernstige complicaties. Daarom stopt vaccinatie niet met de leeftijd - integendeel, het is essentieel voor mensen boven de 65 jaar en hun familie!
Ook voor 65+ is vaccinatie belangrijk

Aanbevolen vaccinaties 

Dit zijn de aanbevolen vaccinaties voor mensen van 65 jaar en ouder: 
  • Elk jaar in oktober-november: het griepvaccin.
  • Om voldoende beschermd te zijn tegen pneumokokken, moeten twee verschillende vaccins toegediend worden met een interval van enkele maanden. Bespreek dit met je arts!
  • Vergeet het gecombineerde difterie (kroep), tetanus (klem) en pertussis (kinkhoest) vaccin niet om de 10 jaar.   

Griep: elk jaar

Vaccinatie blijft de beste manier om zich te beschermen tegen de griep, en vooral tegen de complicaties ervan. Aangezien de stammen van de influenzavirussen die in omloop zijn van jaar tot jaar verschillen, wordt de samenstelling van de vaccins aangepast op basis van gegevens die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) zijn verzameld tijdens de epidemie in het zuidelijk halfrond. 
Daarom wordt aanbevolen om risicogroepen, d.w.z. mensen die een ernstige vorm van de ziekte kunnen ontwikkelen, elk jaar te vaccineren, bij voorkeur tussen half oktober en begin december, voordat het virus begint te circuleren.

Het duurt 10 tot 15 dagen vooraleer het vaccin actief is en bescherming biedt tegen de griep. Ben je gevaccineerd, dan is de kans dat je griep krijgt veel kleiner. Krijg je toch griep, dan word je met een vaccinatie minder ziek en is de kans op complicaties zoals een longontsteking kleiner. Het griepvaccin is zeer veilig en heeft weinig bijwerkingen: voornamelijk pijn, zwelling en/of roodheid op de plaats van de injectie. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kan het vaccin griep niet veroorzaken omdat het een 'gedood' vaccin is, dat geen levende virussen bevat. Vaccinatie tegen griep wordt ook aanbevolen voor iedereen die het leven deelt met een risicopatiënt (bijv. persoon ouder dan 65 jaar, zwangere vrouwen, ...).

Het griepvaccin wordt ook aanbevolen voor alle mensen tussen 50 en 64 jaar, aangezien zij in 1 op de 3 gevallen ten minste één factor hebben die het risico op complicaties verhoogt. 

Pneumokokkeninfecties: praat erover met je arts!

Pneumokokken (Streptococcus pneumoniae) zijn gevreesde bacteriën die longontstekingen, meningitis en bloedvergiftiging kunnen veroorzaken, vooral bij zuigelingen en ouderen. 70 % van de pneumokokkeninfecties komt voor bij mensen boven de 50 jaar. De mortaliteit bedraagt 12 % bij mensen boven de 65 jaar en 24 % bij mensen boven de 85 jaar. Aarzel niet om er met je arts over te praten!

Difterie (kroep), tetanus (klem) en pertussis (kinkhoest) herinnering: ook voor jou

Dit trivalent combinatievaccin wordt om de tien jaar aanbevolen, zonder leeftijdsgrens, om de immuunafweer tegen deze drie ziekten voldoende hoog te houden. Mensen ouder dan 65 jaar kunnen bijvoorbeeld tijdens het tuinieren worden blootgesteld aan tetanus.  

Cocoonvaccinatie

Ben je een grootvader of grootmoeder die regelmatig voor de kleinkinderen zorgt? Als dat zo is, zal het vaccin tegen kinkhoest niet alleen jezelf beschermen, maar ook de zuigeling in je familie waarmee je in contact komt. Dit wordt ‘cocoonvaccinatie’ genoemd. Door gevaccineerd te zijn, vermijd je de overdracht van een ziekte die mogelijk ernstig kan zijn voor de allerkleinsten.  

En tenslotte ...

Als je een leverziekte hebt en uit onderzoek blijkt dat je niet beschermd bent tegen hepatitis A en B, dan is het nu tijd om deze vaccinaties met je arts te bespreken.

  • In sommige gevallen kan vaccinatie tegen zona worden overwogen. Praat erover met je arts. Het varicella-zoster virus (waterpokkenvirus)  kan enkele tientallen jaren na een infectie herpes of zona veroorzaken. Een belangrijke complicatie is een ontsteking van de zenuw, die nog lang na de infectie pijn kan veroorzaken. Die pijn kan in sommige gevallen zeer intens zijn. Herpes zoster komt drie keer meer voor bij mensen boven de 60 dan bij mensen onder de 40 jaar.
  • Ga je op reis? Check dan ook of bepaalde vacinaties aangeraden worden. Je vindt alle info per land op www.wanda.be.