Nieuws Gezond leven
17 juni 2021

deel

Groen licht voor vaccinatie 16- en 17-jarigen

Ook de 16- en 17-jarigen kunnen nu een vaccinatie tegen COVID-19 krijgen. Dat besliste de IMC, de interministriële conferentie. Dit zal gebeuren met het Pfizer-vaccin, dat voor deze leeftijdsgroep de toelating van het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) verkreeg. 

In het begin van dit jaar werden in ons land de 16- en 17-jarige zorgverleners die stage liepen in o.a. woonzorgcentra al gevaccineerd met het Pfizer-vaccin.

De vaccinatie van de 16- en 17-jarigen nu zal aansluiten op die van de 18-jarigen. Vanaf juli zullen zij een uitnodiging ontvangen voor hun eerste dosis. De 16-17-jarige adolescenten met de hoogste risico’s (zogenaamde comorbiditeiten) komen prioritair aan bod.

Volgens de Wet op de Patiëntenrechten mag de 16-17 jarige zelf beslissen of hij/zij zich laat vaccineren. De toestemming van de ouders is daarvoor niet nodig, omdat de jongere ‘medisch meerderjarig’ is. Hij/zij wordt in staat geacht om hierover zelf te kunnen beslissen.

De vaccinatie van kinderen jonger dan 16 is nog niet aan de orde. Hiervoor zijn bijkomende wetenschappelijke en ethische analyses noodzakelijk.

Wat is het voordeel? 

De 16- tot 17-jarigen vertegenwoordigen ongeveer 2,16% van de Belgische bevolking. Zij lopen weinig risico in termen van overlijden of ziekte als gevolg van COVID-19. Het individuele voordeel van vaccinatie is  voor hen dus klein, maar ze kunnen wel bijdragen tot de verspreiding van het virus. Adolescenten hebben immers meer sociale contacten. Door deze leeftijdsgroep te vaccineren, zou de overdracht van het virus dus beperkt kunnen worden.

De stress die gepaard gaat met de circulatie van het virus in scholen zou zo kunnen verminderen, er zouden minder klassen gesloten moeten worden, .... De betrokkenheid van de jongeren zou ook een positieve impact kunnen hebben op de vaccinatiecampagne.

Nu al aanmelden op de QVAX-lijst

Jongeren van 16 en 17 jaar kunnen zich nu al inschrijven op QVAX, de reservelijst voor coronavaccins. Zo kom je mogelijk sneller aan de beurt voor je vaccin. Vanaf 18 kun je je nu ook inschrijven op QVAX, specifiek voor het Johnson & Johnson vaccin. 

Meer info?