Nieuws Gezond leven
03 juni 2021

deel

Vaccin Johnson & Johnson enkel voor 41-plussers

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft besloten het gebruik van het vaccin van Johnson & Johnson (Janssen) tijdelijk te beperken tot personen van 41 jaar en ouder. Alvorens verdere beslissingen te nemen, acht de IMC het van belang dat het EMA (Europees Geneesmiddelenagentschap) de voordelen en risico's van het vaccin van Janssen herevalueert.

Algemene bevolking: vanaf 41 jaar 

Deze beslissing van de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid (orgaan waarin alle ministers samenkomen die belast zijn met gezondheid in België) komt er na het overlijden van een patiënt van 40 jaar, dat gelinkt zou kunnen worden aan de toediening van het vaccin. De patiënte werd gevaccineerd met het Johnson & Johnsonvaccin via haar (buitenlandse) werkgever, dit wil zeggen buiten de Belgische campagne om. Het EMA, het Europees Geneesmiddelenbureau, werd onmiddellijk gecontacteerd met de vraag om het verband tussen het overlijden en toediening van het vaccin zo snel als mogelijk te evalueren. Op basis van de info die momenteel beschikbaar is over de neveneffecten gemeld aan het EMA, heeft de IMC beslist om het vaccin van Janssen tijdelijk enkel toe te dienen aan de bevolkingsgroep vanaf 41 jaar, in afwachting van een gedetailleerdere analyse.

Beperkte stock 

De leveringen aan België van het Janssen-vaccin zijn tot nu toe erg beperkt qua aantallen (om en bij de 40.000 toedieningen).  80 % van alle toedieningen tot nu toe heeft plaatsgevonden bij personen boven de 45 jaar. Het vaccin wordt in onze vaccinatiestrategie prioritair ingezet voor de thuisvaccinatie van ouderen en de vaccinatie van een aantal precaire groepen zoals daklozen en mensen zonder papieren. Daar biedt de toediening van slechts één dosis een belangrijk voordeel.

Graag meer info? 

Kijk op de website www.laatjevaccineren.be

Artikel tags:

Lees ook

06 september 2021

Situatie epidemie in Brussel: voorzichtig blijven is de boodschap

De epidemiologische situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft verontrustend. Daarom blijft voorzichtigheid geboden en is het belangrijk om alle geldende maatregelen na te leven, met name bij een terugkeer uit het buitenland. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de start van het nieuwe schooljaar en de terugkeer naar het werk veilig en sereen verlopen!