Samen veerkrachtig, ook na World Health Day

Tijdens de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid (World Mental Health Day – 10 oktober) staan we net iets meer stil bij onze mentale gezondheid. Alweer een werelddag horen we je denken ... Juist, in een ideale wereld zijn dergelijke dagen heus niet nodig. Want daar krijgt onze geestelijke gezondheid wél de nodige aandacht. En dan praten we open en bloot over onze gevoelens. Over wat ons écht dwars zit en luisteren we aandacht naar elkaars verdriet.
 
Samen veerkrachtig, ook na World Health Day

Tijdens de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid (World Mental Health Day – 10 oktober) staan we net iets meer stil bij onze mentale gezondheid. Alweer een werelddag horen we je denken ... Juist, in een ideale wereld zijn dergelijke dagen heus niet nodig. Want daar krijgt onze geestelijke gezondheid wél de nodige aandacht. En dan praten we open en bloot over onze gevoelens. Over wat ons écht dwars zit en luisteren we aandacht naar elkaars verdriet.

Jammer genoeg geven de cijfers een ander beeld. Zo krijgt 1 op de 4 Belgen ooit te maken met een depressie, slikken we bijna één miljoen dosissen antidepressiva per dag en kampt 10% van de jongeren met een angststoornis. Mentale problemen zoals depressie, psychose of burn-out duiken steeds vaker op in ons land. Maar wat nog opmerkelijker is: ook de schroom om erover te praten, blijft groot! Een onderzoek bij zo’n 5.700 mensen (uit Vlaanderen en Brussel), die in het verleden mentale problemen ondervonden of er vandaag mee geconfronteerd worden, leerde het volgende:
 

  • 24% gaf aan dat ze daar niet over gepraat hebben met mensen uit hun nabije omgeving.
  • Ze doen dat vooral omdat: ze hun problemen liever zelf oplossen (49%), hun omgeving niet willen belasten (48%), uit schaamte (32%) en angst voor reacties (26%). Bij mannen, 65-plussers én mensen met een lagere opleiding is de schroom zelfs nog iets groter.

Laat die schouderklopjes maar komen!

De initiatiefnemers van World Mental Health Day willen echter een positief verhaal brengen. Ze willen de cijfers niet verbloemen, integendeel. Echter wel hoop geven en de problemen samen aanpakken. ‘Samen Veerkrachtig’ is dan ook het thema van de werelddag dit jaar. Dat is geen toeval, want veerkracht is precies wat je nodig hebt om na een flinke mentale tik een nieuwe start te nemen. En op je eentje is dat niet altijd zo makkelijk.
 
Concreet gaat het dus over elkaar een helpende hand reiken of een bemoedigend schouderklopje geven. Zorg dragen voor elkaar, en daarvoor wil ook Partena Ziekenfonds graag een bijdrage leveren. Onder meer via het fijne doe-boekje ‘Hé, ik ben helemaal oké’.
 

Hé, je bent écht wel helemaal oké!

Met het spelboekje ‘Hé, ik ben helemaal oké’ kun je samen met je oogappel (vanaf 8 jaar) aan de slag gaan rond het thema zelfwaardering. Op een speelse manier leert je kind zichzelf kennen, inschatten en in dialoog gaan met zijn omgeving. Dit versterkt het idee dat hij mag zijn zoals hij is: met zijn sterktes en zwaktes. Op deze manier wordt een gezonde zelfwaardering gestimuleerd en leren kinderen zich beter beschermen tegen toekomstige gebeurtenissen en eventuele tegenslagen.


Het boekje is onderverdeeld volgens verschillende thema’s, met telkens boeiende info, weetjes en tips:

  • De ken jezelf-pagina: iedereen is anders en dat is maar goed ook.
  • Positieve pagina: soms vergeten we wel eens de goede, plezante dingen die ons overkomen …
  • Pluimkaarten geven of krijgen: dat geeft vleugels!
  • Fluistervrienden: bij hen kun je altijd terecht, ook al voel je je niet zo goed.
  • ...

Een gezonde zelfwaardering komt met de jaren.

Met een goede zelfwaardering word je niet geboren. Kleuters bijvoorbeeld, kunnen nog geen correcte zelfevaluatie maken. Meer nog: ze hebben de neiging om zichzelf wat te overschatten. Volkomen normaal eigenlijk, want hierdoor gaan kleuters nieuwe ontdekkingen niet uit de weg en leren ze een pak nieuwe vaardigheden.

 
Na verloop van tijd worden de evaluaties die kinderen over zichzelf maken realistischer. Bovendien zijn ze meer gelinkt aan de appreciatie van mensen uit hun omgeving. De invloed van ouders en vrienden is daarbij erg belangrijk: vanaf 8 jaar beginnen kinderen hun zelfevaluatie te baseren op de vergelijking met anderen. 
 
In het begin van de puberteit daalt de zelfwaarde bij veel jongeren. Ook dat hoort bij de normale ontwikkeling. Later in de puberteit stijgt de zelfwaardering weer en deze lijkt zich te stabiliseren rond de volwassenheid.
 

Artikel tags:

Lees ook

Mediteren kun je leren

Lijkt mediteren jou iets zweverigs? Dat misverstand wil professor neurologie Steven Laureys de wereld uit helpen. In zijn ‘No-nonsense meditatieboek’ legt hij uit wat mediteren kan doen voor je fysieke en mentale gezondheid.
08 oktober 2021

Mentale gezondheid: een prioriteit

Mentale gezondheid weer centraal plaatsen in het gezondheidsbeleid. Naar aanleiding van de Dag van Geestelijke Gezondheid, herhalen de onafhankelijke ziekenfondsen Partena, OZ en Partenamut hun prioriteiten op dit gebied. Toegankelijkheid van zorg, ondersteunen van het aanbod, informatie en bewustwording staan centraal, zeker gezien de bevindingen na de pandemie. Wat vragen we als ziekenfonds?

Mentale gezondheid bij jongeren. Het verhaal van Sara

Als jongere krijg je heel wat veranderingen op je bord. Studeren, op kot gaan, vrienden maken. Je baant jezelf een weg door honderden nieuwe situaties. En soms gaat dat niet vanzelf. Zeker in een jaar waar je sociale contacten beperkt werden. Gaat het momenteel allemaal wat moeilijker? Weet dat je niet alleen bent. En dat er altijd hulp voor je is, als je dat wil.