Samen veerkrachtig, ook na World Health Day

Tijdens de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid (World Mental Health Day – 10 oktober) staan we net iets meer stil bij onze mentale gezondheid. Alweer een werelddag horen we je denken ... Juist, in een ideale wereld zijn dergelijke dagen heus niet nodig. Want daar krijgt onze geestelijke gezondheid wél de nodige aandacht. En dan praten we open en bloot over onze gevoelens. Over wat ons écht dwars zit en luisteren we aandacht naar elkaars verdriet.
 
Samen veerkrachtig, ook na World Health Day

Tijdens de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid (World Mental Health Day – 10 oktober) staan we net iets meer stil bij onze mentale gezondheid. Alweer een werelddag horen we je denken ... Juist, in een ideale wereld zijn dergelijke dagen heus niet nodig. Want daar krijgt onze geestelijke gezondheid wél de nodige aandacht. En dan praten we open en bloot over onze gevoelens. Over wat ons écht dwars zit en luisteren we aandacht naar elkaars verdriet.

Jammer genoeg geven de cijfers een ander beeld. Zo krijgt 1 op de 4 Belgen ooit te maken met een depressie, slikken we bijna één miljoen dosissen antidepressiva per dag en kampt 10% van de jongeren met een angststoornis. Mentale problemen zoals depressie, psychose of burn-out duiken steeds vaker op in ons land. Maar wat nog opmerkelijker is: ook de schroom om erover te praten, blijft groot! Een onderzoek bij zo’n 5.700 mensen (uit Vlaanderen en Brussel), die in het verleden mentale problemen ondervonden of er vandaag mee geconfronteerd worden, leerde het volgende:
 

  • 24% gaf aan dat ze daar niet over gepraat hebben met mensen uit hun nabije omgeving.
  • Ze doen dat vooral omdat: ze hun problemen liever zelf oplossen (49%), hun omgeving niet willen belasten (48%), uit schaamte (32%) en angst voor reacties (26%). Bij mannen, 65-plussers én mensen met een lagere opleiding is de schroom zelfs nog iets groter.

Laat die schouderklopjes maar komen!

De initiatiefnemers van World Mental Health Day willen echter een positief verhaal brengen. Ze willen de cijfers niet verbloemen, integendeel. Echter wel hoop geven en de problemen samen aanpakken. ‘Samen Veerkrachtig’ is dan ook het thema van de werelddag dit jaar. Dat is geen toeval, want veerkracht is precies wat je nodig hebt om na een flinke mentale tik een nieuwe start te nemen. En op je eentje is dat niet altijd zo makkelijk.
 
Concreet gaat het dus over elkaar een helpende hand reiken of een bemoedigend schouderklopje geven. Zorg dragen voor elkaar, en daarvoor wil ook Partena Ziekenfonds graag een bijdrage leveren. Onder meer via het fijne doe-boekje ‘Hé, ik ben helemaal oké’.
 

Hé, je bent écht wel helemaal oké!

Met het spelboekje ‘Hé, ik ben helemaal oké’ kun je samen met je oogappel (vanaf 8 jaar) aan de slag gaan rond het thema zelfwaardering. Op een speelse manier leert je kind zichzelf kennen, inschatten en in dialoog gaan met zijn omgeving. Dit versterkt het idee dat hij mag zijn zoals hij is: met zijn sterktes en zwaktes. Op deze manier wordt een gezonde zelfwaardering gestimuleerd en leren kinderen zich beter beschermen tegen toekomstige gebeurtenissen en eventuele tegenslagen.


Het boekje is onderverdeeld volgens verschillende thema’s, met telkens boeiende info, weetjes en tips:

  • De ken jezelf-pagina: iedereen is anders en dat is maar goed ook.
  • Positieve pagina: soms vergeten we wel eens de goede, plezante dingen die ons overkomen …
  • Pluimkaarten geven of krijgen: dat geeft vleugels!
  • Fluistervrienden: bij hen kun je altijd terecht, ook al voel je je niet zo goed.
  • ...

Een gezonde zelfwaardering komt met de jaren.

Met een goede zelfwaardering word je niet geboren. Kleuters bijvoorbeeld, kunnen nog geen correcte zelfevaluatie maken. Meer nog: ze hebben de neiging om zichzelf wat te overschatten. Volkomen normaal eigenlijk, want hierdoor gaan kleuters nieuwe ontdekkingen niet uit de weg en leren ze een pak nieuwe vaardigheden.

 
Na verloop van tijd worden de evaluaties die kinderen over zichzelf maken realistischer. Bovendien zijn ze meer gelinkt aan de appreciatie van mensen uit hun omgeving. De invloed van ouders en vrienden is daarbij erg belangrijk: vanaf 8 jaar beginnen kinderen hun zelfevaluatie te baseren op de vergelijking met anderen. 
 
In het begin van de puberteit daalt de zelfwaarde bij veel jongeren. Ook dat hoort bij de normale ontwikkeling. Later in de puberteit stijgt de zelfwaardering weer en deze lijkt zich te stabiliseren rond de volwassenheid.
 

Artikel tags:

Lees ook

Je vrij voelen ondanks de corona maatregelen

De zomer triggert onze nood aan verkenning van anders zijn en je welkom voelen.  We genieten van restaurants, op reis gaan, een concert, of een filmpje meepikken... omdat het anders is dan ons dagdagelijkse leven. We willen gezien en verrast worden door andere mensen, plaatsen, smaken, gewoontes, culturen enz. Dit triggert, laadt onze hersenen en zintuigen op. Het creëert een ander soort energie dan we voelen en gebruiken in ons dagelijks, recentelijk begrensde leven.  Hoe kunnen we dit opwekken met de huidige sociale maatregelen? 

Invloed van stress op je spijsvertering

Plankenkoorts, een knappe vrouw of man die je pad kruist, verdriet om een overlijden van een goede vriend(in) … Stress, verliefdheid en intens verdriet zijn totaal verschillende emoties, maar toch hebben ze een gelijkaardig effect op ons maag-darmsysteem. Hoe komt het toch dat onze hersenen zo’n indrukwekkend effect nalaten op onze darmen en vice versa: hoe beïnvloedt de spijsvertering de manier waarop we ons voelen? 

Concentratie en motivatie op het werk

Werken in coronatijden is op z'n minst gezegd anders dan anders. Misschien is je jobinhoud veranderd, of je werkomstandigheden? Of misschien mis je de voldoening die je anders wel voelt? Het is normaal dat je je in deze omstandigheden soms minder goed kunt concentreren of dat je motivatie even zoek is. De Partena Luisterlijn legt uit.