Nieuws Gezond leven
30 juli 2021

deel

Psychologische zorg wordt toegankelijker en goedkoper

Vanaf 1 september wordt psychologische zorg in de eerstelijnszorg betaalbaarder. Daarover is een akkoord bereikt tussen het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en de sector geestelijke gezondheidszorg.

Mentale gezondheid staat steeds hoger op de agenda

Al tijdens de coronacrisis werd gewaarschuwd voor de impact op het mentale welzijn. Met de nieuwe overeenkomst, die deel uitmaakt van het protocol ‘geestelijke gezondheidszorg’ wil men patiënten vanaf 1 september sneller helpen, tot maximaal een maand na hun hulpvraag.

Wat verandert er?

Wie vanaf 1 september 2021 een afspraak maakt bij een geconventioneerde psycholoog of orthopedagoog in de eerstelijnzorg betaalt maximaal 11 euro voor een individuele sessie en 2,5 euro voor een groepssessie.

Volwassenen hebben jaarlijks recht op acht individuele of vijf groepssessies bij een psycholoog/orthopedagoog in de eerste lijn. Kinderen en adolescenten (t.e.m. 23 jaar) hebben recht op 10 individuele sessies of 8 groepssessies per periode van 12 maanden.

Om van dit tarief te kunnen genieten, volstaat het voor de patiënt om zich rechtstreeks te wenden tot een klinisch psycholoog of orthopedagoog van een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg dat de nieuwe overeenkomst met het RIZIV heeft ondertekend.

Wat is het verschil tussen eerstelijns en gespecialiseerde zorg?

Eerstelijns psychologische zorg is essentieel om risico's te vermijden door psychische problemen die niet of te laat worden opgevangen. De behandelingen zijn van korte duur en helpen de patiënt een gezonde levensstijl aan te houden en voldoende levenskwaliteit terug te krijgen.

Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg is bedoeld voor mensen die leven met een gediagnosticeerde psychische aandoening en daar specifieke ondersteuning of behandeling voor nodig hebben.

Een belangrijke stap

De minister voor Volksgezondheid reageert positief en benadrukt dat het plan een belangrijk stap, en de start is van een nieuw gezondheidsmodel waarin laagdrempelige psychologische hulp toegankelijk en betaalbaar moet worden voor iedereen die er nood aan heeft.

Nood aan psychologische ondersteuning?

Ook Partena Ziekenfonds voorziet gratis psychologische ondersteuning voor haar klanten met de Partena Luisterlijn. Je hebt elk jaar recht op 5 gratis sessies. Bel 0800 88 081, elke werkdag van 8 tot 21 u.

Als klant van Partena heb je bovendien recht op een terugbetaling voor psychotherapie. 

 

Meer info

Lees meer over de start van een toegankelijker psychologisch zorgmodel