Nieuws Gezond leven
03 april 2020

deel

Psychologische hulp op afstand terugbetaald

Tijdens de coronacrisis is het mogelijk om een terugbetaling te krijgen van psychologische teleconsultaties. Het doel is niet alleen om mensen die kampen met angst- en paniekklachten als gevolg van de  covid-19-crisis te helpen, maar ook om mensen die al een psycholoog hebben geraadpleegd, in staat te stellen hun behandeling voort te zetten .
Psychologische hulp op afstand terugbetaald

Wat zijn de nieuwe voorwaarden 

Om gebruik te kunnen maken van de terugbetaling van deze psychologische teleconsultatieszijn er volgende voorwaarden;

  • Het moet gaan om de raadpleging van een geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog.
  • De patiënt moet doorverwezen zijn door zijn huisarts of een psychiater, maar doorverwijzing is ook mogelijk door de arts van de preventiedienst van de werkgever of de bedrijfsarts.
  • De duur van 60/45 minuten moet nageleefd worden.
  • De overige voorwaarden veranderen niet: wie op grond van de overeenkomst psychologische zorg ontvangt, heeft recht op in totaal maximaal acht consultaties per jaar. De patiënt betaalt €11,2 per consultatie uit eigen zak (patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming betalen €4 per consultatie).

Evaluatie

De maatregelen gelden met terugwerkende kracht vanaf 14 maart tot 30 juni 2020. Op het einde van de coronacrisis, zal de federale regering de aanpassingen van de terugbetalingsovereenkomst evalueren én beslissen of ze al dan niet moeten worden gecorrigeerd.

Wie meer informatie wenst over de terugbetaling van psychologische eerstelijnshulp, kan daarvoor terecht bij zijn of haar behandelende arts, bij de bedrijfsarts of de preventiearts van de eigen werkplek.

Heb je graag nu al hulp van een psycholoog?

Als klant van Partena Ziekenfonds heb je recht op 5 gratis gesprekken bij de klinisch psychologen van de Partena Luisterlijn. 

 

Lees ook

Op zoek naar dat vakantiegevoel

Eindelijk vakantie… Een tijd waarin niets moet en veel mag. We gaan allemaal graag op zoek naar dat speciale ‘vakantiegevoel’. Maar wat als je je plannen moet bijsturen? Of wat als je een beetje bang geworden bent om te reizen?