NieuwsGezond leven
03 april 2020

deel

Psychologische hulp op afstand terugbetaald

Tijdens de coronacrisis is het mogelijk om een terugbetaling te krijgen van psychologische teleconsultaties. Het doel is niet alleen om mensen die kampen met angst- en paniekklachten als gevolg van de  covid-19-crisis te helpen, maar ook om mensen die al een psycholoog hebben geraadpleegd, in staat te stellen hun behandeling voort te zetten .
Psychologische hulp op afstand terugbetaald

Wat zijn de nieuwe voorwaarden 

Om gebruik te kunnen maken van de terugbetaling van deze psychologische teleconsultatieszijn er volgende voorwaarden;

  • Het moet gaan om de raadpleging van een geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog.
  • De patiënt moet doorverwezen zijn door zijn huisarts of een psychiater, maar doorverwijzing is ook mogelijk door de arts van de preventiedienst van de werkgever of de bedrijfsarts.
  • De duur van 60/45 minuten moet nageleefd worden.
  • De overige voorwaarden veranderen niet: wie op grond van de overeenkomst psychologische zorg ontvangt, heeft recht op in totaal maximaal acht consultaties per jaar. De patiënt betaalt €11,2 per consultatie uit eigen zak (patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming betalen €4 per consultatie).

Evaluatie

De maatregelen gelden met terugwerkende kracht vanaf 14 maart tot 30 juni 2020. Op het einde van de coronacrisis, zal de federale regering de aanpassingen van de terugbetalingsovereenkomst evalueren én beslissen of ze al dan niet moeten worden gecorrigeerd.

Wie meer informatie wenst over de terugbetaling van psychologische eerstelijnshulp, kan daarvoor terecht bij zijn of haar behandelende arts, bij de bedrijfsarts of de preventiearts van de eigen werkplek.

Heb je graag nu al hulp van een psycholoog?

Als klant van Partena Ziekenfonds heb je recht op 5 gratis gesprekken bij de klinisch psychologen van de Partena Luisterlijn. 

 

Lees ook

Hoe omgaan met eenzaamheid? Tips van onze zorgverleners

Bijna de helft van de Belgen voelt zich "soms tot altijd" eenzaam. Best een hoog cijfer. Van waar komt die massale eenzaamheid? Is het een nieuw fenomeen of is eenzaamheid van alle tijden? En hoe ervaren vooral oudere personen eenzaamheid? Lees meer over eenzaamheid en ontdek de tips van onze eigen zorgverleners van Partena en OZ Gezinszorg.
 
02 maart 2021

Waddist, een nieuwe app door én voor jongeren

Waddist is een gloednieuwe app voor jongeren van 12 tot en met 30 jaar. De gratis app is een online barometer die peilt naar de mening van jongeren over allerlei thema’s. Volgens De Ambrassade, een koepelorganisatie voor jeugdwerk, en de Arteveldehogeschool wordt nog te veel over jongeren gesproken en te weinig met hen. Met deze app willen ze jongeren een stem geven.
28 januari 2021

Mentaal welzijn van zorgverleners tijdens de coronacrisis: een gesprek kan wonderen doen

De coronacrisis heeft een grote impact op zorgverleners, zowel op persoonlijk, professioneel, als lichamelijk vlak. Dat toont een enquête van Sciensano. Het Rode Kruis Vlaanderen onderzocht wat kan helpen voor het mentaal welzijn van de zorgverstrekkers. Directe steun van leidinggevenden en collega’s blijkt cruciaal om met de situatie om te gaan om (extra) mentale problemen te voorkomen.