NieuwsGezond leven
26 februari 2017

deel

Nieuw partnerschap voor een betere mondgezondheid van kwetsbare mensen

Het gaat niet goed met de mondgezondheid van zorgbehoevende ouderen, personen met een beperking, … Een nieuw partnerschap gaat daarom een beter mondzorgbeleid voor kwetsbare mensen uitwerken. 

Verschillende partners

De Vlaamse beroepsverenigingen van tandartsen en de universiteiten van Leuven en Gent slaan de handen in elkaar voor een betere en toegankelijkere mondzorg voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Het doel is om met verschillende acties hun mondgezondheid te verbeteren, hen vlotter tot bij de tandarts te krijgen en de organisatie van de mondzorg voor deze groepen te verbeteren. Geen overbodige luxe, want een goede mondgezondheid is een belangrijke voorwaarde voor een goede algemene gezondheid.

Welke acties?

Er komt een geactualiseerd aanbod van informatie en praktische hulpmiddelen voor het brede publiek, maar ook voor de media, de beleidsmakers en specifieke doelgroepen. Daarnaast zullen de partners zich ook bezighouden met een betere gegevensuitwisseling tussen tandartsen, Kind en Gezin en de CLB’s. Ook vroegere initiatieven voor preventieve mondzorg zullen verder geïmplementeerd worden.

Lees ook

03 februari 2020

Vlaming vreest dat z'n gebit nog veel geld gaat kosten

Uit een bevraging van Partena Ziekenfonds blijkt dat 6 op de 10 Vlamingen al liet sleutelen aan zijn gebit onder de vorm van orthodontie, kronen, implantaten of een vals gebit. De helft van die mensen vindt dat een goede reden om te kiezen voor een extra tandverzekering.