Naar de tandarts

Regelmatig naar de tandarts gaan is een must als je je gebit goed wilt verzorgen. Je tandarts kan problemen zo tijdig opsporen. Ga je regelmatig naar de tandarts, dan krijg je meer terugbetaald via je ziekenfonds.
Naar de tandarts

Jaarlijks op controle

Ga, ook al heb je geen pijn of problemen. Een tandarts is er niet alleen om schade aan je gebit te herstellen, maar ook om tandbederf en problemen met je tanden te helpen voorkomen. De tandarts kan die frequentie aanpassen op basis van de toestand en de zwakte/sterkte van je gebit.

Neem je kind mee

Voor kinderen worden 2 tandartsbezoeken per jaar aangeraden. Het is een goed idee om vanaf de leeftijd van 2 jaar elke 6 maanden bij de tandarts langs te gaan voor een preventief controleonderzoek. Die eerste preventieve controles op jonge leeftijd verlopen doorgaans snel en zonder veel nodige ingrepen. Je kind leert zo dat bang zijn van de tandarts nergens voor nodig is. Is er later toch een ingreep nodig, dan is je kind tegen dan al gewend aan de persoon van de tandarts en de omgeving van de tandartspraktijk.

Mondzorgtraject

Dankzij het mondzorgtraject krijgt wie regelmatig naar de tandarts, een betere terugbetaling van de tandzorgkosten. Ben je 18 jaar, dan stap je automatisch in het mondzorgtraject. Je krijgt meer terugbetaald als je ziekenfonds ziet dat je het voorgaande kalenderjaar ook bij de tandarts bent langsgeweest.

Het mondzorgtraject geldt voor alle tandzorg, uitgezonderd tandheelkundige raadplegingen, orthodontie, parodontologie, tandheelkundige radiografie, of prestaties die als bijkomend honorarium geattesteerd worden bij personen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming.

Hoe vind je een goede tandarts?

Vraag aan familie, vrienden of collega's of zij een goede tandarts kennen. Vraag inlichtingen over zijn/haar manier van werken, de uurregeling voor raadplegingen, de tarieven (is de tandarts geconventioneerd of niet), eventuele specialisaties, of hij/zij nieuwe patiënten aanneemt, ... Voor meer informatie kun je ook terecht bij je huisarts.

Terugbetaling van je tandartskosten

Partena Ziekenfonds voorziet een terugbetaling voor kosten van preventieve controles bij de tandarts. Reken op gratis basistandzorg voor -18-jarigen en een wettelijke terugbetaling voor volwassenen.