Als we gemotiveerd blijven, krijgen we het coronavirus klein

Motivatie speelt een belangrijke rol in de aanpak van de coronapandemie. Als we meer gemotiveerd zijn, houden we ons beter aan de maatregelen en zullen de cijfers dalen. 

Gemotiveerd om de maatregelen te volgen 

Uit de motivatiebarometer van de expertgroep ‘COVID-19 & Psychologie’ bleek dat eind februari slechts 25 tot 35 % van de bevolking overtuigd was van de noodzaak van de maatregelen. Het is pas als de hospitalisatiecijfers stijgen dat we ons weer bewust worden van het risico en meer gemotiveerd zijn om ons aan de regels te houden. In de strijd tegen het coronavirus is het dus belangrijk om gemotiveerd te blijven zodat er niet steeds grote schommelingen zijn. 

Ons gedrag helpt om het doel te bereiken

In plaats van versoepelingen te koppelen aan een specifieke datum, kunnen die bijvoorbeeld gelinkt worden aan een bepaald aantal besmettingen. Zo wordt duidelijk dat ons gedrag kan helpen om een doel te bereiken. Een motiverend narratief en gedragsondersteunend kader zullen de bevolking dus aansporen om zich aan de maatregelen te houden. Wat op zijn beurt zal zorgen voor een daling in de infecties, de positiviteitsratio, de hospitalisaties en de mortaliteitscijfers. 

Wil jij ook deelnemen aan de motivatiebarometer?

Dat kan hier:  https://motivationbarometer.com/

Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe beter we kunnen inschatten hoe groot het draagvlak is om de maatregelen te volgen en hoe groot de bereidheid is om gevaccineerd te worden.

 

Lees ook

28 juni 2021

Laat je hartritme controleren

Elk jaar vestigt de BeHRA, de Belgian Heart Rhythm Association, de aandacht op de gevaren van hartritmestoornissen. Zo willen ze het aantal slachtoffers van deze vaak ernstige, soms fatale aandoeningen terugdringen.