Mijn gezond gewicht

Door je buikomtrek te meten en je Body Mass Index uit te rekenen, kun je ontdekken of jij een gezond gewicht hebt. Maar hoe doe je dit precies?
Mijn gezond gewicht

Meet je buikomtrek

Een manier om te bepalen of je een gezond gewicht hebt, is via de buikomtrek. Onderzoek heeft aangetoond dat het risico op een hartinfarct met 2% stijgt per centimeter dat erbij komt aan je buik. Een te grote buikomtrek overlaadt hoofdzakelijk de lever. De goede cholesterol kan afnemen en het bloedsuikergehalte kan verhogen, wat je gezondheid in gevaar brengt. Download ook onze handige gids over gezond eten.

Je buikomtrek kun je gemakkelijk berekenen door een meetlint te plaatsen ter hoogte van een denkbeeldige lijn die het midden vormt tussen het onderste deel van de ribben en het bovenste deel van het bekken. De huid mag niet worden samengedrukt en het lint moet evenwijdig zijn met de grond. Lees je waarde af en vergelijk: 
 
Mannen  Vrouwen  Risico op ziektes 
>94 cm
>80 cm
matig verhoogd
>102 cm
>88 cm
ernstig verhoogd

Wat is een goede BMI?

De Body Mass Index (BMI) duidt aan of je gewicht goed is in verhouding tot je lichaamslengte. Houd er rekening mee dat de BMI een richtlijn is. Bij de berekening van jouw BMI wordt geen rekening gehouden met jouw lichaamsbouw, geslacht, leeftijd en buikomtrek. Het is wel een goede indicator voor bepaalde gezondheidsrisico’s. De BMI is niet toepasbaar op kinderen. Voor hen gelden andere grenswaarden.

BMI = Je gewicht in kg / (je lengte in m)² 

Bepaal je BMI en kijk in het overzicht voor het resultaat:

BMI  Resultaat
< 18,5  Je hebt een te laag gewicht
18,5 < jouw BMI > 24,9 Je hebt een normaal en gezond gewicht
25 < jouw BMI > 30 Je hebt overgewicht
> 30 Dit wijst op obesitas, een belangrijk risico voor jouw gezondheid
> 40 Je gewicht vormt een bedreiging voor je gezondheid

TIP ! Weet dat Partena je hierbij ondersteunt en je kan rekenen op een aantal terugbetalingen.

Alles wat je moet weten over gezond eten

Ontdek tips om gezonder te eten in onze gratis gids.

 ebook gezond eten