Nieuws Gezond leven
08 oktober 2021

deel

Mentale gezondheid: een prioriteit

Mentale gezondheid weer centraal plaatsen in het gezondheidsbeleid. Naar aanleiding van de Dag van Geestelijke Gezondheid, herhalen de onafhankelijke ziekenfondsen Partena, OZ en Partenamut hun prioriteiten op dit gebied. Toegankelijkheid van zorg, ondersteunen van het aanbod, informatie en bewustwording staan centraal, zeker gezien de bevindingen na de pandemie. Wat vragen we als ziekenfonds?

"De toegankelijkheid tot de mentale gezondheidszorg moet gegarandeerd worden door het aanbod te verbeteren en de terugbetalingen uit te breiden."

Ondanks de recente inspanningen inzake de uitbreiding van het dienstenaanbod en zorg voor mentale gezondheidszorg, zijn er nog altijd lange wachtlijsten in de ambulante zorg en is er een tekort aan crisisopvang en opvang voor zware pathologieën in een zorgomgeving. Een uitbreiding van het aanbod zal uiteraard ook de ten-laste-neming/terugbetaling door de ziekteverzekering verruimen. Dat alles vereist extra budgettaire middelen voor de sector geestelijke gezondheidszorg en derhalve overleg omtrent “prioriteiten” in de gezondheidszorg.   

"De verdeling van bevoegdheden in België tussen de federale overheid en de gemeenschappen moet  beter op elkaar worden afgestemd wat betreft de mentale gezondheidszorg."

In het belang van de patiënt is een goede samenwerking tussen federale en regionale overheden noodzakelijk. Het aanbod moet op elkaar worden afgestemd, de continuïteit van zorg en transitie van het ene naar het andere aanbod moet voor de patiënten vanzelfsprekend zijn. Staatsstructuren mogen niet in de weg staan van een kwalitatief, toegankelijk aanbod.  

"Mentale gezondheidszorg is zorg als alle andere. We moeten de hele bevolking voorlichten over het belang van hulp vragen. En mensen met psychische problemen voorlichten hoe ze hulp kunnen vinden."

Op mentale problemen rust nog steeds een taboe. Als iets breekt heb je pech gehad, als je geest ziek is, word je als zwak bestempeld. Stigmatisering moet aangepakt worden. Taboes en stereotypen (een psychiatrisch ziekenhuis is een “zottenkot”) moeten worden aangepakt opdat patiënten zorg zouden durven vragen. Maar we mogen ook niet vergeten dat patiënten hun mentale problemen ook niet altijd serieus nemen. Mental Health literacy zou moeten aangeboden worden. Ook in de scholen en bij de opleiding van alle zorgverstrekkers .  

Wist je dat…

  • Via het voordelenpakket voorziet Partena Ziekenfonds een terugbetaling voor psychotherapie.
  • Nood aan een gesprek? Als Partena-klant heb je recht op 5 gratis telefonische gesprekken met een psycholoog, via de Luisterlijn
 

Lees ook

Mediteren kun je leren

Lijkt mediteren jou iets zweverigs? Dat misverstand wil professor neurologie Steven Laureys de wereld uit helpen. In zijn ‘No-nonsense meditatieboek’ legt hij uit wat mediteren kan doen voor je fysieke en mentale gezondheid.

Mentale gezondheid bij jongeren. Het verhaal van Sara

Als jongere krijg je heel wat veranderingen op je bord. Studeren, op kot gaan, vrienden maken. Je baant jezelf een weg door honderden nieuwe situaties. En soms gaat dat niet vanzelf. Zeker in een jaar waar je sociale contacten beperkt werden. Gaat het momenteel allemaal wat moeilijker? Weet dat je niet alleen bent. En dat er altijd hulp voor je is, als je dat wil.

Waar naartoe voor psychologische hulp?

Gaat het wat minder met je en heb je het gevoel dat je hulp nodig hebt? Of heeft iemand in je omgeving hulp nodig? Onder meer bij de Partena Luisterlijn kun je terecht voor psychologische hulp en vragen over je welzijn. Lees waar je verder nog hulp vindt bij psychische problemen.