Nieuws Gezond leven
27 juni 2016

deel

Dentalia Plus: nu nog meer tandzorg voor je geld

Sinds 1 juli 2016 betaalt onze tandverzekering Dentalia Plus je nóg meer terug! Je kunt nu tot 1.250 euro per jaar terugkrijgen. De hogere terugbetalingsplafonds komen er voor iedereen, zonder hogere bijdrage, en zonder nieuwe wachttijd!
Dentalia Plus: nu nog meer tandzorg voor je geld

Dentalia Plus betaalt nóg meer van je tandzorgkosten terug

De verhoging van de terugbetalingsplafonds van onze tandzorgverzekering Dentalia Plus komt er voor iedereen, zonder hogere bijdrage, en zonder nieuwe wachttijd!

De nieuwe terugbetalingsplafonds

Vanaf 1 juli 2016 kun je per aangesloten jaar per verzekerde de volgende maxima terug krijgen:

  • 350 euro in het eerste aansluitingsjaar (i.p.v. eerder 250 euro)
  • 650 euro in het tweede aansluitingsjaar (i.p.v. eerder 500 euro)
  • 1.250 euro vanaf het derde aansluitingsjaar voor preventieve en curatieve tandverzorging (i.p.v. eerder 1.025 euro) en 1.050 euro voor orthodontie, paradontologie en prothesen en implantaten (i.p.v. eerder 750 euro)

In het Onlinekantoor vind je de exacte begindatum van je polis. Dat is de datum waarop je naar een volgend aansluitingsjaar gaat, en je opnieuw terugbetalingen kunt vragen tot het maximumbedrag.

Geldig vanaf 1 juli 2016 of later

We passen de nieuwe plafonds toe voor alle ingediende zorgen die in aanmerking komen voor terugbetaling door Dentalia Plus, met een prestatiedatum vanaf 1 juli 2016 of later. Zorgen van vóór die datum vergoeden we volgens de oude tarieven van 250 euro, 500 euro en 1.025 euro.

Lees ook

Levenslang compleet verzekerd, dankzij Dentalia Plus en Partena Ziekenfonds

Sinds 1 januari 2021 krijg je bij Partena Ziekenfonds tot 1.050 euro terug voor orthodontie. Dat is een stuk meer dan de vroegere 375 euro. Samen met de complete bescherming van extra tandverzekering Dentalia Plus, die tot 1.250 euro terugbetaalt voor orthodontie en tandzorgkosten, ben je bij Partena levenslang én compleet beschermd tegen dure tandzorg.
Maar hoe zit dat nu allemaal in elkaar, met dat aanvullend voordeel en de extra tandverzekering?
03 februari 2020

Vlaming vreest dat z'n gebit nog veel geld gaat kosten

Uit een bevraging van Partena Ziekenfonds blijkt dat 6 op de 10 Vlamingen al liet sleutelen aan zijn gebit onder de vorm van orthodontie, kronen, implantaten of een vals gebit. De helft van die mensen vindt dat een goede reden om te kiezen voor een extra tandverzekering.