Nieuws Gezond leven
04 februari 2021

deel

Vlaamse scholieren gebruiken weer meer tabak, alcohol en drugs

Het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere drugs (VAD) houdt graag de vinger aan de pols. Elk jaar bevragen zij Vlaamse scholieren over hun tabak-, alcohol- en druggebruik. In het schooljaar 2018-2019 vulden 7.500 jongeren de enquête in en daaruit blijkt dat onze scholieren opnieuw meer zulke middelen gebruiken.  
Vlaamse scholieren gebruiken weer meer tabak, alcohol en drugs

Tabaksgebruik blijft hoog

Het voorbije decennium daalde het aantal rokende jongeren. Maar uit de enquête van het VAD blijkt dit nu te keren. 25 % van de 15 à 16-jarigen steekt een sigaret op en onder de 17 à 18 jarigen rookt 39 %. Opvallend: vooral bij de laatstejaars van het BSO neemt het tabaksgebruik toe. De e-sigaret slaat niet aan bij Vlaamse leerlingen. Na een eerste experiment houden ze het dampen voor bekeken.

Alcohol en andere drugs

Het gebruik van alcohol door jongeren is terug gestegen naar 51 %. Opmerkelijk: vooral bij de 12- tot 14-jarigen stellen de onderzoekers een verontrustende stijging vast. De jongeren geven aan dat bingedrinken (op korte tijd veel alcohol naar binnen werken), dronkenschap en indrinken hen niet onbekend zijn. Zo heeft 31 % van de Vlaamse scholieren bijvoorbeeld ooit aan bingedrinken gedaan.
Ook het gebruik van canabis blijft op een hoog niveau en ook hier stijgt dit bij de jongste leeftijdsgroep.  Andere illegale drugs zijn beduidend minder in trek: 4 % beweert ooit XTC te hebben gebruikt.

Meer info?

Lees meer over het onderzoek op de site van het VAD

Artikel tags: