Alcohol en jongeren: tijd voor hogere minimumleeftijd?

In 2014 zijn 1.000 17-jarigen op de spoeddienst van het ziekenhuis beland na comadrinken. Vooral vanaf 16 jaar neemt het alcoholgebruik fel toe bij jongeren. Geen toeval, want tot die leeftijd is alcohol verkopen aan jongeren verboden. 'De minimumleeftijd voor alcohol moet omhoog', vindt Marijs Geirnaert, directeur van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD).
Alcohol en jongeren: tijd voor hogere minimumleeftijd?

1 op de 10 Belgen kampt met een alcoholprobleem. Ook bij jongeren blijft het alcoholmisbruik toenemen. Dat kost onze maatschappij elk jaar 4,2 miljard euro. Ons land zit daarmee op het Europese gemiddelde, maar we zijn wel één van de slechtste leerlingen uit de Europese klas op vlak van initiatieven tegen alcoholmisbruik. Zowel het InterMutualistisch Agentschap (IMA), de FOD Volksgezondheid als het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) pleiten dan ook voor een goed alcoholplan met concrete maatregelen.

Risico's van alcohol voor jongeren

Hersenschade

Het VAD pleit vooral voor een hogere minimumleeftijd voor alcoholgebruik. Zij stellen voor om de minimumleeftijd op te trekken naar 18 jaar. De hersenen van jongeren zijn nog niet volledig ontwikkeld. Bij jonge drinkers kan alcoholmisbruik dus hersenschade veroorzaken, met gevolgen op latere leeftijd. Hoe langer we dus kunnen uitstellen dat jongeren alcohol drinken, hoe beter, volgens directeur Marijs Geirnaert van het VAD. 

Onze wetgeving is momenteel niet consequent. Voor sterke drank is de minimumleeftijd 18 jaar, maar voor bier en wijn niet. Een 16-jarige mag dus geen whisky, maar wel een trappist bestellen. Een hogere minimumleeftijd van 18 jaar voor alle soorten alcohol zou veel duidelijker en praktischer zijn.
Marijs Geirnaert, directeur van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs

Nog meer risico's...

Niet enkel een verstoorde ontwikkeling van de hersenen zijn een van de gevolgen die overmatig alcoholgebruik kan veroorzaken. Het lijstje met risico's voor jongeren is best wel indrukwekkend:

  • Risico op ernstige alcoholproblemen op latere leeftijd.
  • Maag- en leverstoornissen vanwege nog kwetsbare organen.
  • Een moeilijke botontwikkeling door een verstoorde hormonenbalans.
  • Risicovol sexueel gedrag (meerdere partners, onveilige seks, sexuele dwang, …).
  • Minder zelfcontrole en een lager reactievermogen, wat leidt tot een grotere kans op agressie, verwondingen, ongevallen, …
  • Een alcoholvergiftiging, waarbij de ademhaling en de hartwerking kunnen stilvallen.

België hinkt achterop

België is op internationaal vlak bovendien een uitzondering aan het worden met z’n huidige minimumleeftijd van 16 jaar. Vele Europese landen voerden de maatregel al in. De invloed daarvan is nu al duidelijk: de leeftijd waarop jongeren alcohol beginnen te drinken, ligt in die landen hoger dan bij ons. Marijs Geirnaert: 'In België heeft de huidige wet uit 2009 ook al een impact gehad. In 2000 had maar liefst 78,2% van de 12- tot 14-jarigen ooit al alcohol gedronken. Denk maar aan dat eerste schuimwijntje op de plechtige communie of het lentefeest. Die gewoonte is nu aan het uitdoven. De wetgeving en onze sensibiliseringsacties werpen dus hun vruchten af. Nu moeten we onze pijlen richten op de 16-jarigen, want vanaf die leeftijd merken we een enorme stijging van het alcoholgebruik. En heel wat jongeren van die leeftijd drinken ook grote hoeveelheden.'

Hogere minimumleeftijd niet voldoende

Zo vindt het VAD ook dat alle alcoholische producten duurder moet worden. Sterke drank is onlangs duurder geworden, maar bier en wijn niet. Dan mindert het alcoholgebruik niet, vindt Marijn Geirnaert. Enkel het drinkgedrag ondergaat een verandering.

Ook strengere regels rond reclame voor alcohol zijn een goed idee. De reclamecampagnes zijn vaak heel stijlvol en scheppen het beeld dat plezier zonder alcohol bijna onmogelijk is. Studies tonen aan dat die reclame vooral jongeren beïnvloedt. Tieners die meer reclame voor alcohol bekijken, drinken ook meer.
Marijn Geirnaert, directeur VAD
Het VAD biedt scholen educatieve programma's aan rond het gebruik van alcohol, drugs en tabak. En zo verschijnen er ook steeds meer campagnes rond alcoholgebruik. Tournée Minérale is daar een van. Een maand lang geen alcohol consumeren moet aantonen welke positieve gevolgen dit heeft op je lichaam, en welzijn in het algemeen. 

Artikel tags:

Lees ook

07 juni 2021

Winkels promoten te weinig fruit en groenten

In de strijd tegen obesitas en onevenwichtige voeding kunnen supermarkten een belangrijke rol spelen. Maar er is nog werk aan de winkel. Uit een nieuwe studie van Sciensano blijkt namelijk dat minder dan 10 % van de promoties in winkelfolders gaat over verse groenten, fruit en peulvruchten.

Kinderen en suiker

Hoeveel suiker mogen kinderen eten? Hoe leer je ze evenwichtig eten, gezond ontbijten en kiezen voor de juiste snacks? En wanneer kan een beetje snoep of zoetigheid?