Nieuws Gezond leven
11 september 2018

deel

6 aanbevelingen voor gezonde(re) gemeentes

Gemeentes investeren meer en meer in een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid voor hun burgers. De Onafhankelijke Ziekenfondsen juichen die evolutie toe en roepen naar aanleiding van de Gemeenteraadsverkiezingen de gemeentes op om volop samen te werken. 6 aanbevelingen voor een sterk lokaal gezondheidsbeleid, waarbij de burger centraal staat!
Een gezonde burger die zich goed in z’n vel voelt? Daar speelt de gemeente een steeds grotere rol in. Vlaamse gemeentes zijn verplicht om een lokaal beleid rond gezondheid en sociale dienstverlening uit te werken voor hun inwoners. Denk maar aan projecten rond evenwichtige voeding op school, begeleiding van kwetsbare burgers, enz. Die rol zal enkel groeien en de ziekenfondsen zijn een essentiële partner bij zo’n gezondheidsbeleid dat de burger centraal stelt. Met 6 concrete aanbevelingen steken de Onafhankelijke Ziekenfondsen de hand uit naar de gemeentebesturen:

1. Maak werk van preventie

Slechts 3% van het gezondheidsbudget in de Europese landen gaat naar preventie. Gemeentes moeten dus het goede voorbeeld geven. Hoe? Door gezondheidsdoelstellingen te integreren in hun toekomstige gezondheidsbeleid, bv. rond meer gezonde voeding op school, sensibilisering over binnenhuisvervuiling, … Door hun ervaring, expertise en direct contact met hun leden kunnen de ziekenfondsen een essentiële rol spelen rond projecten op vlak van preventie en gezondheidspromotie.

2. Neem de regie in handen

De Onafhankelijke Ziekenfondsen staan achter het project ‘Geïntegreerd Breed Onthaal’, waarbij OCMW’s, CAW’s en de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen (DMW’s) samenwerken om kwetsbare mensen op te sporen en te ondersteunen. Daarbij moeten de gemeentebesturen de regie in handen nemen. Want zij zijn goed geplaatst om lokale sociale noden te detecteren.

3. Hou rekening met het regionaal en federaal beleid

De gemeente mag geen eiland zijn. De lokale besturen moeten hun beleid afstemmen op de evoluties op regionaal en federaal vlak. Denk maar aan de hervorming van de eerstelijnszorg in Vlaanderen naar 60 lokale zorgzones, waarbij de gemeentes een belangrijke rol te spelen hebben. Of de federale ziekenhuishervorming naar 14 netwerken in Vlaanderen.

4. Erken de rol van de ziekenfondsen

De ziekenfondsen zijn hét aanspreekpunt voor de burger rond gezondheid en sociale ondersteuning, met de Diensten Maatschappelijk Werk (DMW’s) die de eerstelijnszorg coördineren en een belangrijke verbindende rol spelen. Voor de Vlaamse sociale bescherming (VSB) zijn de zorgkassen het unieke loket. De gemeentes moeten die cruciale rol erkennen en optimaal gebruik maken van het netwerk, de expertise en de dienstverlening van de ziekenfondsen.

5. Garandeer keuzevrijheid voor de burger

Lokale zorgzones, samenwerkingsverbanden met lokale actoren, …: binnen die context is het belangrijk om de neutraliteit te bewaren. Alleen zo krijg je lokale pluralistische netwerken, waarin de burger in alle onafhankelijkheid de beste keuze van zorg- en dienstverlener kan maken.

6. Zet in op thuiszorg en buurtwerking

We worden met z’n allen ouder. Die vergrijzing dwingt ons om werk te maken van een goede zorgomkadering voor ouderen in de eigen thuisomgeving. Gemeentes kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, door bv. met preventieve detectie kwetsbare ouderen op te sporen, een zorgcoördinator aan te duiden, … Naast een betere thuiszorg kunnen gemeentes ook buurtwerking aanmoedigen.

Meer info!

Ontdek het volledige memorandum op www.mloz.be!

Artikel tags:

Lees ook

28 juni 2021

Laat je hartritme controleren

Elk jaar vestigt de BeHRA, de Belgian Heart Rhythm Association, de aandacht op de gevaren van hartritmestoornissen. Zo willen ze het aantal slachtoffers van deze vaak ernstige, soms fatale aandoeningen terugdringen.