Nieuws Gezin
11 mei 2021

deel

Zwangere vrouwen krijgen prioriteit bij vaccinatie tegen COVID-19

Zwanger? Dan kun je je vanaf nu laten plaatsen op een prioritaire lijst voor de vaccinatie tegen COVID-19. Neem gewoon contact op met je huisarts en die zal jou laten registreren als prioritaire persoon. Daarna krijg je een uitnodiging voor je vaccinatie.

Zwangere vrouwen beschermen tegen COVID-19

Sinds 4 mei kunnen zwangere vrouwen aan hun huisarts vragen om hen te registreren op een specifieke prioritaire lijst voor vaccinatie tegen COVID-19. Deze beslissing van de Taskforce Vaccinatie steunt op het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) die, op basis van recente wetenschappelijke gegevens, meent dat alle zwangere vrouwen prioritair ingeënt zouden moeten worden omwille van het hoger risico op ernstige ziekte of op een premature bevalling wanneer ze besmet raken met COVID-19.

Heb je geen vaste huisarts? Neem dan contact op met een huisarts naar keuze. Iedere huisarts kan deze procedure in orde brengen. Je wordt dan prioritair opgeroepen in het vaccinatieproces.

Is vaccinatie veilig als je zwanger bent? 

Ter opfrissing: de ‘levende’ vaccins zijn meestal afgeraden voor zwangere vrouwen, maar de boodschapper RNA-vaccins tegen COVID-19 zijn geen levende vaccins. Volgens de HGR kunnen boodschapper RNA-vaccins van Pfizer-BioNTec en Moderna in alle veiligheid toegediend worden. Verder zijn onderliggende aandoeningen zoals overgewicht vóór de zwangerschap (BMI hoger dan 30), hypertensie of diabetes bijkomende argumenten om de vaccinatie van de zwangere vrouw aan te bevelen.

Borstvoedende mama’s kunnen zich volgens de HGR eveneens laten vaccineren. 

Meer info? 

www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie/
www.laatjevaccineren.be/coronavaccinatie-tijdens-zwangerschap 

Artikel tags: