Werkverwijdering: kun je werken tijdens je zwangerschap?

Sommige zwangere of pas bevallen vrouwen kunnen via werkverwijdering tijdelijk of volledig stoppen met werken. Bijvoorbeeld wanneer je werkomgeving risico’s meebrengt voor jezelf of voor je kind. Heb jij recht op werkverwijdering tijdens of na je zwangerschap? 
Werkverwijdering: kun je werken tijdens je zwangerschap?

Wie komt in aanmerking voor werkverwijdering?

Vrouwen die een kindje verwachten, die net bevallen zijn of borstvoeding geven en die tewerkgesteld zijn in een omgeving die gevaarlijk is voor zichzelf of hun kind, kunnen in aanmerking komen voor werkverwijdering. Dan mag je je werk tijdelijk stopzetten, gedeeltelijk of helemaal. Er moet wel een arbeidsovereenkomst tussen jou en je werkgever bestaan. 

Wat is een gevaarlijke werkomgeving?

Onder risicovolle werkzaamheden verstaan we werkomstandigheden die niet aangewezen zijn tijdens de zwangerschap. 

Denk maar aan een werkplek: 

 • met veel lawaai of extreem hoge of lage temperaturen;
 • waar scheikundige stoffen gebruikt worden;
 • met mechanische trillingen of schokken;
 • waar gevaar is voor besmetting;
 • waar zware arbeid risico’s op letsels meebrengt;
 • die mentaal belastend is;
 • waar ‘s nachts gewerkt wordt.

Wie beslist of een werkomgeving risicovol is voor jou?

Samen met de arbeidsgeneesheer, het comité voor preventie en bescherming op het werk en de preventieadviseur maakt jouw werkgever een evaluatie op. Daarin worden alle risico’s bekeken en zal uiteindelijk worden beslist of de werkplek al dan niet gevaarlijk is voor jou en/of je kind. 

Waarop heb je recht tijdens werkverwijdering?

Je hebt recht op een uitkering. Je loon blijft dan (gedeeltelijk) gewaarborgd tijdens de werkverwijdering. Het bedrag van je uitkering is afhankelijk van:

 • volledige of gedeeltelijke werkverwijdering;
 • periode van werkverwijdering (tijdens de zwangerschap of na de bevalling).

Gedeeltelijke werkverwijdering

In sommige gevallen kun je tijdens zwangerschap en/of borstvoeding gedeeltelijk stoppen met werken, en gedeeltelijk verder werken. Bijvoorbeeld als je: 

 • twee werkgevers hebt;
 • twee verschillende soorten taken uitvoert bij één werkgever; 
 • een activiteit als zelfstandige uitoefent bovenop je werk als loontrekkende.

In dat geval kom je misschien in aanmerking voor werkverwijdering:

 • bij één van de twee werkgevers;
 • voor één van de twee beroepsbezigheden;
 • alleen voor je activiteit als loontrekkende.

Werkverwijdering wegens borstvoeding

In sommige gevallen kun je als moeder niet terugkeren naar je werk zolang je nog borstvoeding geeft. Dit omdat je met gevaarlijke producten of in een gevaarlijke omgeving werkt.

 • Werkverwijdering wegens borstvoeding kan ten hoogste 5 maanden duren, te rekenen vanaf de dag van de bevalling. 
 • Het is niet noodzakelijk dat de werkverwijdering wegens borstvoeding onmiddellijk aansluit op de moederschapsrust.

Hoe geef je werkverwijdering aan bij het ziekenfonds?

Geef je werkverwijdering aan bij het ziekenfonds met de volgende documenten: 

 • een attest van de werkgever waaruit blijkt dat er geen vervangende arbeid beschikbaar is;  
 • een document met de beslissing van de arbeidsgeneesheer;
 • een getuigschrift van je eigen arts met daarop de vermoedelijke bevallingsdatum en de vermelding of het al dan niet om een meerling gaat. 

Weer aan het werk?

Ga je weer aan het werk, meld dat dan binnen de 8 dagen na het einde van je werkverwijdering bij het ziekenfonds. Laat je werkgever daarvoor een attest van werkhervatting invullen.

Alles over je zwangerschap

Zwanger, of net bevallen? Schrijf je in voor de nieuwsbrieven van Partena Ziekenfonds: je ontdekt hoe je baby groeit, wat je moet regelen, en wat Partena voor jou doet.

Lees ook

06 april 2020

De kindbegeleiders van Partena Kinderopvang blijven actief, ook in coronatijden

Kinderopvang blijft ook in coronatijden gegarandeerd bij Partena Kinderopvang. Maar om een kwalitatieve dienstverlening te blijven leveren, centraliseren we ons aanbod tijdelijk in een 25-tal kinderdagverblijven, verspreid over Vlaanderen. Een deel van onze kindbegeleiders is dus aan het werk op die locaties. Maar ook de rest van ons team zit niet stil. Ontdek hier waar we mee bezig zijn.

Coronavirus: veelgestelde vragen over zwangerschap

Heb ik als zwangere vrouw een groter risico om besmet te geraken met het coronavirus? En als ik besmet ben, wat betekent dit voor mijn baby? Zijn er zaken waar ik extra moet op letten? Deze vragen spelen ongetwijfeld door het hoofd van de vele zwangere vrouwen, die net zoals iedereen de berichten over het coronavirus lezen en horen. De Vlaamse Vereniging Obstretische Gynaecologen lijst enkele vragen en antwoorden op.
 
14 januari 2020

(Graag) zwanger? Vertel het aan je apotheker!

Heb je een kinderwens? Of ben je al zwanger? Praat er dan zeker over met je apotheker. Want die kan je begeleiden en advies op maat over geneesmiddelen geven. Die oproep doet de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) in een nieuwe campagne.