Nieuws Gezin
15 januari 2021

deel

Vaderschapsverlof, geboorteverlof en adoptieverlof stapsgewijs uitgebreid vanaf januari 2021

Goed nieuws voor toekomstige vaders en mee-ouders: het vaderschapsverlof of geboorteverlof voor mee-ouders wordt uitgebreid. Concreet gaat het om een verhoging van 10 naar 15 dagen voor kinderen die geboren worden vanaf 1 januari 2021. Ook voor adoptieverlof verandert er iets in 2021: het luik “bijkomende weken” is uitgebreid van 1 week naar 2 weken.
 

Vaderschapsverlof: uitbreiding in 2 fases

Tot nu toe bedroeg het vaderschapsverlof of geboorteverlof voor mee-ouders 10 dagen. Dat geldt nog altijd voor kinderen geboren voor 1 januari 2021. Dit verandert er vanaf 2021:

  • Voor geboortes vanaf 1 januari 2021 wordt het verlof opgetrokken met 5 dagen, van 10 naar 15 dagen.
  • In een volgende fase wordt het vaderschapsverlof nog verder uitgebreid: voor geboortes vanaf 1 januari 2023 komen er nog eens 5 dagen bij, met dus een totaal van 20 dagen.
De dagen hoeven niet noodzakelijk in 1 keer opgenomen te worden. Je kunt ze vrij opnemen over een periode van 4 maanden na de bevalling.
Lees meer over vaderschapsverlof en geboorteverlof: de voorwaarden, praktische kant en aanvraag.

Ook adoptieverlof verder aangevuld

Ook adoptieverlof wordt de komende jaren verder uitgebreid. Het basisverlof blijft identiek, maar het aantal bijkomende weken dat kan worden aangevraagd, stijgt. Elke 2 jaar komt er 1 week extra bij. 
Concreet voor 2021: 

  • Als werknemer of zelfstandige heb je sowieso recht op een basisperiode adoptieverlof van maximum 6 weken.
  • Vanaf 1 januari 2021 kun je die periode verlengen met 2 weken. Je mag die periode verdelen tussen de partners. 

Lees alle info over de verdere uitbreiding, voorwaarden en aanvraag van adoptieverlof:

Artikel tags: