NieuwsGezin
19 maart 2018

deel

Sociaal Werk in de kijker

Dinsdag 20 maart 2018 was het werelddag van het sociaal werk. Ook deze keer slaan de ziekenfondsen de handen in elkaar om de Dienst Maatschappelijk Werk en alle maatschappelijk werkers in de kijker zetten. Ook deze keer spelen we in op de actualiteit: de eerstelijnszorg.

Zeer actueel is de betrokkenheid van de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen in de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Meer bepaald de diensten van de ziekenfondsen, huisartsen, thuisverplegingsdiensten, diensten gezinszorg, kinesitherapeuten, apothekers, psychologen, woonzorgcentra, CAW, lokale besturen enzovoort, bekijken momenteel hoe zij zich op het lokale niveau beter kunnen organiseren. 

Eerstelijnzones 

Alle voorzieningen en actoren verenigen zich momenteel in eerstelijnszones. Dit zijn geografische zones waarbinnen de samenwerking concreet vorm krijgt. Aan het eind van de rit zullen er zo’n 60 eerstelijnszones zijn in Vlaanderen.

Een belangrijk uitgangspunt van deze operatie is dat de persoon met een zorgnood zijn eigen zorg in handen kan nemen. ‘Zorg dragen voor’ is niet alleen een zaak van zorgverleners en overheid maar een samenspel waar ook familie, vrienden, buren,… als mantelzorgers volwaardige spelers zijn. Het is aan overheid en de professionele hulp- en zorgverleners om die informele zorg maximaal te ondersteunen.

Maatschappelijk werker met een 'GPS-functie'

Dag van de Dienst Maatschappelijk Werk

En dat is net het punt waar onze maatschappelijk werkers een belangrijke schakel zijn. Zij beschikken over een ongelooflijke expertise op vlak van rechtsverkrijging en toegankelijkheid van het zorgaanbod.

Ze zijn bovendien vaak een steun en toeverlaat voor hun cliënten en hun omgeving: ze maximaliseren hun inkomen, zorgen voor allerlei hulpmiddelen op vlak van mobiliteit of in de thuisomgeving, en informeren en begeleiden hen bij alle mogelijke opties op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben.

Zijn hebben als het ware een GPS-functie. Die rol vervullen zij ten aanzien van de ruim 200.000 cliënten die onze maatschappelijk werkers jaarlijks bereiken. En die GPS-functie zal in de toekomst nog belangrijker worden. Onze 450 maatschappelijk werkers zorgen er meer dan ooit voor dat de DMW een wegwijzer is op het snijpunt van zorg, welzijn en gezondheid. En dat zetten we op 20 maart graag in de verf op wat we noemen ‘de dag van de maatschappelijk werker’.

Lees ook

‘Nomenclatuur’ … wablieft?!

Als je een zorgverlener (arts, tandarts, kinesitherapeut, logopedist …) raadpleegt, geeft die jou een getuigschrift voor verstrekte zorgen. Dit alombekende ‘doktersbriefje’ kun je vervolgens indienen bij je ziekenfonds, bijvoorbeeld Partena Ziekenfonds, om een terugbetaling aan te vragen.
11 september 2019

Alles kan beter, ook bij Partena Kinderopvang

Elke dag denken we bij Partena Kinderopvang na over hoe we onze werking zo vlot mogelijk kunnen laten verlopen, zodat de ouders én de kindbegeleiders kunnen vooropstellen wat het allerbelangrijkste is: het welbevinden van het kindje. Deze keer namen we daarbij het inschrijvingsproces onder de loep.

Partena kindbegeleiders dragen zorg voor hun rug

Een job als kindbegeleider is een job die enorm belastend is voor de rug, zoveel is duidelijk. Dag in, dag uit, nemen onze kindbegeleiders hun opvangkindjes op de arm. Voor een knuffel, voor het verluieren, ... Samen gaan ze nu voor een ergonomische reflex. Want rugpreventie staat hoog op onze prioriteitenlijst!