Nieuws Gezin
10 april 2019

deel

Opinie: Pedagogische helden vind je overal, ook in de private kinderopvang

Filip Standaert, manager Partena Kinderopvang

Een reactie op het opiniestuk van schepen Bieke Verlinden ‘We hebben nood aan een ministerie voor kinderopvang’

Opinie: Pedagogische helden vind je overal, ook in de private kinderopvang
We verslikten ons even in het opiniestuk van Leuvens schepen Bieke Verlinden (SP.A). Partena Kinderopvang wordt door de schepen namelijk genoemd als één van de private bedrijven met een ‘agressieve werkwijze’ die ‘publieke middelen afroomt voor privéwinst’, ‘waarbij de zorg niet bepaald wordt door visie en waarden maar door winstmarges’ en die eigen wetten bepalen die ‘zowel de belastingbetaler als het personeel zuur opbreken.’ I beg your pardon? Uit respect voor onze 250 kindbegeleiders en 90 onthaalouders die zich elke dag met hart en ziel inzetten voor onze kinderen willen we hierop reageren. Partena Kinderopvang is inderdaad een privaat bedrijf dat kinderopvang organiseert. We zijn één van de grootste privé-spelers en vangen dagelijks 1.500 baby’s en peuters op in 36 kinderdagverblijven en via de onthaalouders. Maar daar stopt de vergelijking. 

Sociaal ondernemerschap

Partena is namelijk een social profit organisatie en dus zeker geen privé-speler met aandeelhouders. Als we al een winst realiseren op de bedrijfsexploitatie, dan blijft dit, zoals voor elke VZW, gereserveerd voor de activiteit van de kinderopvang. Tien jaar geleden startten wij in deze moeilijke maar -oh zo- sociaal impactvolle sector (in deze zijn we het volmondig eens met de schepen) en onze onderneming vervijfvoudigde. Ondertussen kunnen we al enige tijd een positief saldo neerleggen. We zijn blij daarmee te kunnen investeren in ons personeel en hun opleiding, onderhoud van onze infrastructuur en onze verdere groei. Zo konden wij voor ons tienjarig jubileum laatst een verjaardagspremie uitkeren van 350€ aan onze kindbegeleiders. We hebben géén holding boven de VZW die winsten afroomt. 

Gelijk voor de wet

Net als andere initiatieven voor kinderopvang schrijven wij ons ook in voor de uitbreidingsrondes voor felbegeerde nieuwe gesubsidieerde opvangplaatsen. Wij moeten aan dezelfde criteria voldoen als iedereen. Idem voor het bedrag van de subsidies: dat is gelijk voor elk opvangplaatsje, of het nu via een stedelijke opvang is of via een privéonderneming. In 34 van onze 36 kinderdagverblijven betalen de ouders volgens hun inkomen, we hebben geen enkele impact op de prijszetting.

We blijven in Vlaanderen sterk afhankelijk van het gesubsidieerde systeem. Weet dat de gemiddelde opvangprijs die wordt betaald 14 euro per dag bedraagt, en dat een niet-gesubsidieerde plaats- om uit alle kosten te komen- al gauw 33 euro per dag kost. Een som die- daar zijn we het allemaal over eens- toch een serieuze hap uit het gezinsbudget neemt. 

Waar de schepen de extra winsten ziet die private bedrijven uit belastinggeld halen, blijft voor ons een raadsel. Vraag ons liever hoe we deze subsidies besteden. 

Nadruk op kwaliteit

Er wordt elke dag gewerkt aan kwaliteit. Ook wij werken volgens ons kwaliteitshandboek, ook wij doen aan zelfevaluatie via de nieuwe tool MeMoQ…

Ook wij krijgen zorginspectiebezoeken, aangekondigd en onaangekondigd. Kind en Gezin ziet hier in Vlaanderen rigoureus op toe, en terecht. De leeftijd tussen 0 en 3 jaar, daar zijn recente studies het over eens, is namelijk van het grootste belang voor de verdere ontwikkeling van een kind. Kwaliteit is één van de voornaamste pijlers in het nieuw decreet kinderopvang baby's en peuters.

In de praktijk 

Maar wat houdt dit juist in, hoe vertalen we dit in de praktijk? Partena Kinderopvang kiest in haar werking voor pedagogische kwaliteit in al haar kinderdagverblijven. Daarom hebben we twee jaar geleden het project van de waardenboom gelanceerd, een manier om onze pedagogische visie te vertalen naar ouder en kind. Deze boom veruitwendigt een aantal pedagogische waarden zoals tijd voor een knuffel, tijd om te luisteren naar de noden van het kind, het kind laten genieten van de buitenlucht, in de zomer én de winter, het kind laten ontdekken. Het is niet omdat je een private onderneming bent, dat je geen hart voor kinderen hebt. Pedagogische helden vind je dus overal, óók in de private kinderopvang. 

Het klopt dat wij niet ondernemen vanuit een verzuilde of ideologische insteek. Als private onderneming vertrekken wij vanuit een klantgericht perspectief. Dit vinden we evenzeer een waardevolle identiteit. Op verschillende momenten in hun ‘crèche-loopbaan’, doen we dan ook een kwaliteitsbevraging bij onze ouders. Waar nodig, gaan we in overleg en proberen we onze werking bij te sturen. Als bedrijf leveren we vele inspanningen om aan ieders wens te voldoen, in hoofdzaak die van onze klanten. 

De schepen belaadt de vrije markt in de kinderopvang met alle zonden van Israël. We mogen echter niet vergeten dat de overheid vandaag nog steeds voor sociale correcties zorgt op deze vermarkting. In realiteit betekenen deze correcties meer regelgeving, meer complexiteit, meer (kwaliteits)eisen, meer administratie. Met als gevolg dat er collega’s in de kinderopvangsector mee willen stoppen, en bij grotere zorgondernemers als Partena komen aankloppen met een vraag tot overname. Maar dat is een ander verhaal. 

Ministerie van Kinderopvang?

We zijn het met de schepen volmondig eens dat we moeten investeren in kwaliteitsvolle kinderopvang en daar werken we vanuit Partena Kinderopvang graag aan mee. Alleen hebben we daarvoor geen ministerie van Kinderopvang nodig. Er zijn al genoeg ministeries; wij vinden dat Kind en Gezin zijn werk uitstekend doet.

Aan schepen Verlinden vragen we: we hebben u de hand gereikt in augustus bij de opening van ons nieuwe kinderdagverblijf Lieverleuk. We betreuren dat u deze uitgestoken hand weigert. Laat ons samenwerken voor een kwaliteitsvolle, liefdevolle kinderopvang waar er voor elk wat wils is. Er zijn genoeg mooie voorbeelden van Vlaamse steden en gemeenten waar de samenwerking tussen lokale besturen en private kinderopvanginitiatieven erg goed loopt: Gent, Antwerpen, Tervuren, Steenokkerzeel…

Om in de terminologie van de sector te blijven, we zijn in blijde verwachting... !