Opinie: Never let a good crisis go to waste

Hoe Covid-19 de baan vrijmaakt voor meer digitalisering en efficiëntie bij ziekenfondsen. Steve De Veirman, E-business & Digital Transformation manager bij Partena Ziekenfonds, licht toe.
Opinie: Never let a good crisis go to waste

Oproep aan de regering

Een verder doorgevoerde digitalisering zou heel wat ziekenfondsen van hun oubollig imago kunnen afhelpen. Covid-19 toonde aan dat dit niet louter wishful thinking is, maar een reële optie. Door de crisis werden zowel de mindset bij het grote publiek als de reguleringen van de overheid bijgeschroefd met een groot, online succes tot gevolg. Daarom willen we vanuit Partena Ziekenfonds een oproep doen aan de regering om op de ingeslagen weg verder te gaan en ons toe te laten om straks effectief de ziekenfondsen van de 21ste eeuw te worden. 

Het kàn allemaal anders

Ziekenfondsen lijken net als meerdere overheidsinstanties nog steeds in hetzelfde bedje ziek. De administratie vergt nog altijd meer tijd dan in de huidige, moderne samenleving nodig is. Klevertjes plakken, paperassen opsturen, een nummertje nemen in de wachtzaal… Het kan allemaal anders. Initiatieven zoals het e-attest gaan in de goede richting, maar er is meer nodig om de ziekenfondsen definitief van hun oubollige imago af te helpen. 

We zijn constant op zoek naar manieren om medische dossiers sneller door de papiermolen – of liefst de digitale molen – te halen. Zo komt er meer tijd vrij voor het menselijke aspect.

Digitale voorloper

Partena Ziekenfonds probeert de dans te leiden en is al jaren de digitale voorloper. Wij kwamen als eerste met een onlinekantoor op de proppen en we waren ook de eerste met een app. We zijn constant op zoek naar manieren om medische dossiers sneller door de papiermolen – of liefst de digitale molen – te halen. Met als grote voordeel dat er meer tijd vrijkomt voor aspecten waar de menselijke meerwaarde groter is dan bij het afhandelen van papierwerk.

Remmende factoren

Tot voor kort botsten we hierin vaak op twee remmende factoren. Voor het coronavirus speelden de mindset van het publiek en vooral de beperkende regelgeving ons parten. De overheid klampte halsstarrig vast aan originele documenten, poststempels als merkpunt voor de datum, maar ook de omschakeling naar het digitale doktersbriefje bleef een proces van lange adem. Mensen zaten gevangen in oude gewoontes en brachten voor alles een bezoekje aan onze kantoren. Vooral senioren vonden de weg naar het internet moeizaam. 

Nu we niet anders kunnen, blijkt het kinderspel te zijn en willen we straks niets anders meer.

Trechterhals gedeblokkeerd

Covid-19 deblokkeerde de trechterhals. Plots stelden zowel overheid als klant zich soepel op. Aanvragen voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen mogen sinds 13 maart digitaal doorgestuurd: tegen begin april ontvingen we er zo al 4.000. Het aantal klanten in arbeidsongeschiktheid dat ons onlinekantoor bezocht om hun dossier te raadplegen steeg maar liefst met 227 procent.

Onze kantoren gingen dicht en we zagen een stijging van 67 procent in het aantal 65-plussers dat de weg naar onze site vond. Voor de lockdown kwam die leeftijdsgroep beperkt in aanraking met het internet, maar sindsdien skypen ze met hun kleinkinderen. Nu we niet anders kunnen, blijkt het kinderspel te zijn en willen we straks niets anders meer. Ook videocalls in plaats van fysieke afspraken brachten soelaas. Via de laptop konden die drie keer zo snel uitgeklaard worden.

Administratieve processen digitaal tot drie keer sneller

Een aantal administratieve processen worden door de plotse digitale versnelling ook tot drie keer zo snel afgerond. Niet alleen digitale invulformulieren, zoals die voor arbeidsongeschiktheden, ook digitale aangetekende zendingen, pushnotificaties, sms’en, digitale aanvragen voor werkhervattingen en aangiftes van ongevallen kunnen alles een flink stuk versnellen.   

Het coronavirus heeft aangetoond dat het sneller kan. Onze klanten willen straks vast niet terug naar de administratieve locomotief nu ze met de TGV gereisd hebben. De overheid deed er goed aan om tijdelijk versoepelingen door te voeren, die aantoonden dat het veel efficiënter kan. Vanuit Partena Ziekenfonds kunnen we alleen maar aandringen om die permanent te behouden en nog verder op te drijven. 

Zoals Winston Churchill al zei na de tweede wereldoorlog “never let a good crisis go to waste.”

 
Steve De Veirman
E-business & Digital Transformation manager bij Partena Ziekenfonds
Alle artikels

Lees ook

Ergonomie? Ook voor je huishoudhulp!

Soms sta je er niet bij stil, maar je werkgever levert een behoorlijke inspanning om je gezondheid te garanderen op het werk. Denk maar aan het bureau op kantoor dat ergonomisch is afgesteld bijvoorbeeld. Ook bij Partena en OZ Poets- en Strijkhulp zien we erop toe dat jouw huishoudhulp alles weet over ergonomisch werken. En dat is broodnodig, zo ondervond ook onze huishoudhulp Tara. Een ongeluk zit in een klein hoekje.
05 november 2020

Eerste dienstenchequebedrijf met ‘Investors in People’-label

Partena en OZ Poets- en strijkhulp werd bekroond met het zilveren ‘Investors in people’-label. Dit kwaliteitslabel, dat Partena en OZ als eerste in de dienstenchequessector kreeg, bekroont goede werkgevers die inzetten op medewerkers en investeren in het verbeteren van hun HR-beleid.