Nieuws Gezin
19 april 2016

deel

Extra moederschapsverlof voor zelfstandigen

Binnenkort zullen vrouwelijke zelfstandigen 12 weken moederschapsverlof kunnen nemen in plaats van 8. En dat bovendien met een grotere flexibiliteit dan vandaag. Dat staat in een plan van Minister van Middenstand Willy Borsus en Minister van Sociale Zaken Maggie De Block.

Van 8 naar 12 weken…

Vandaag kunnen vrouwelijke zelfstandigen 8 weken moederschapsverlof opnemen. Dat bestaat uit een verplicht deel van 3 weken en een facultatief luik van 5 weken. Het is dat optionele, flexibele deel dat zal worden uitgebreid naar 9 weken. Bij een meerling gaat het om 10 weken. Bovendien zullen vrouwelijke zelfstandigen dat verlof kunnen opnemen over een periode van 39 weken. Ook deeltijds opnemen is een mogelijkheid. In dat laatste geval zal het flexibele deel 18 weken tellen. 

Vrouwelijk ondernemerschap bevorderen

Deze maatregel moet de moeilijke combinatie tussen werk en privé voor zelfstandigen verbeteren. Om het vrouwelijk ondernemerschap te bevorderen, zitten trouwens nog een paar maatregelen in de pijplijn. Zo zullen vrouwelijke zelfstandigen de 105 dienstencheques voor huishoudelijke taken halfautomatisch toegekend krijgen. Momenteel moeten ze die nog uiterlijk 15 weken na de bevalling aanvragen. Er komt ook een barometer van het vrouwelijk ondernemerschap. Die moet nagaan of deze en enkele andere nieuwe maatregelen het vrouwelijk ondernemerschap in België vergroten of niet.